Search: uyqur on iki makamı ve edebiyatı

Uyqur On İki Makamı Ve Edebiyatı-Alimcan İnayet-18s+Uyqur Sahasındaki-Emir Gor Oğli-Destanının Olay Örgüsü ve Bazı Motifleri Üzerine-Alimcan İnayet-14s+Uyqur Yar Yar Ve Ölen Qoşaqları Üzerine-Alimcan İnayet-11s

Uyqur On İki Makamı Ve Edebiyatı-Alimcan İnayet-18s+Uyqur Sahasındaki-Emir Gor Oğli-Destanının Olay Örgüsü ve Bazı Motifleri Üzerine-Alimcan İnayet-14s+Uyqur Yar Yar Ve Ölen Qoşaqları Üzerine-Alimcan İnayet-11s

Uyqur On İki Makamı Ve Edebiyatı-Alimcan İnayet-18s + Uyqur Sahasındaki-Emir Gor Oğli-Destanının Olay Örgüsü ve Bazı Motifleri Üzerine-Alimcan İnayet-14s + Uyqur Yar Yar Ve Ölen Qoşaqları ...
1119
0
KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

  KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ
102015
-

Search