Cuma 28 Kasım 2014
Sayta giriş
:  
:  


[ üye ol ]
Keçit unutulmuş?
Yardım

ايراندان يارديم اؤچؤن حسابيميز:

2014 yılın Ardağları(Sponsorlar)

2013 yılın Ardağları(Sponsorlar)

Site Yapim Aşamasındadır

 Merhaba, Ziyaret için teşekkür ederiz.Sitemiz Şu Anda Yapim Aşamasındadır.  En kisa Zamanda Sizlerleyiz

Sözlük Kitabları

SÖZÜKLER

 

                               

TURUZ SÖZLÜGÜ-TÜRKCE-TÜRKCE

0000-(1) Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce (Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-20-9-2013)(1392).doc

0000-(1) Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce (Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-20-9-2013)(1392).pdf

0000-(2) Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce (Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-25-11-2013)(1392).doc

0000-(2) Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce (Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-25-11-2013)(1392).pdf

 

TURUZ SÖZLÜGÜ-EŞANLAM SÖZLÜK-FARSCA-EREBCE-TÜRKCE

0000-Turuz Sözlügü-Eşanlam (Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-20-9-2013)(1392).doc

0000-Turuz Sözlügü-Eşanlam (Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-20-9-2013)(1392).pdf

+

0000-Turuz Sözlügü-El Yazma-Bey Hadi- Tebriz-Turuz-01-1214

 

 

0001-Burhani qate'-69.248KB

0002-(1)Türkmən dilinin söz kökü sözlüyü-292.804KB

0002-(2)Qazi sözlüyü farsca-Türkcə (Türkməncə)-65.022KB

0002-(3)Dictionary of the Turkic languages- (engiliş-azərbaycan-qazaq-qırqız-tatar-Türkiyə-Türkmən-uyqur-özbək)11.934KB

0002-(4)Türkməncə Türkcə sözlük-tələt təkin-1995-510.803KB

0002-(5)Böyük Türkmən sözlüyü-(866)-435.845KB

0002-(6)Türkmən-ingiliscə sözlük (160d)-1.139KB

0002-(7)Türkməncə sözlük-qazi qünbət (əbcəd)-74.531KB

0002-(8)-Sina sözlüyü-Türkmən-Farsca-nur məmməd müttəqi(599d)-169.181KB

0003-(01)Özbəkcə-ingilizcə sözlük-Teymur davranov-william dirks(27000 bashlik)-5.97KB.doc

0003-(02)Cinayət terminlər sözlüyü (özbək)1.193KB

0003-(03)Geyim keçik adları - Geyim keçik adlarının izahlı sözlüyü (özbək)-

0003-(04)Firans-özbəkcə sözlük (587d)(pass=ifeac)-7.967KB

0003-(05)Rus-firans-özbəkcə qısa sözlük (69d)-422KB

0003-(06)Nəvayi-mahakimetül luğəteyn(özbək-kiril) (35d)-23.905KB

0003-(07-((1))Özbək-farsca sözlük-həlim-1- (əbcəd-779d)

0003-(07-((2))Özbək-farsca sözlük-həlim-2- (əbcəd-652d)

0003-(08)Özbək-ingilizcə sözlük-1.797KB

0003-(09)Özbək-latin-rusca Huquq terimləri(kiril) (2007)(120d)-1.033KB

0003-(10)Özbək-ingilizcə qısa sözlük-22.566KB

0003-(11)Özbəkcə Salıq və iqtisadiyyat atamalar sözlüyü.(75d)-.738KB

0003-(12)Özbəkcə qoşun atamaları sözlüyü (kiril)(2007) (396d)-1.820KM

0003-(13)Özbək-ingiliz sözlük-3.333KB

0003-(14)Türkcə-özbəkcə.Özbəkcə-Türkcə sözlük-berdak yusuf-46.568KB

0003-(15)Ingilizcə-özbəkcə diləşmə-(252)-6.410KB

0003-(16)Özbək-ingilizcə diləniş -Phrase book-27.247KB

0003-(17)Fars-özbəkcə oxuv sözlüyü-rustəmof-kerimov-omərov-(kiril)(1975-200d)-9.058KB

0004-(01)Tatar-ingliz(ingliz-tatar)-9.697KB

0004-(02)Tatarca Türkcə sözlük-.611KB

0004-(03)Tatarcanın etimolojik-tarixi sözlüyü-ahmetjanov-4.176KB.djvu

0004-(04)Əşanlam tatarca sözlük (794d)-40.090KB.djvu

0004-(05)Ləhceyi tatari (2)-(petrburq-1892) (106d)-4.580KB.djvu

0004-(06)Tatarcanın diyaloktoloji sözlüyü (kiril-645d)1969(45.578KB).djvu

0004-(07)Tatarca Sinonimlər sözlüyü (257d)-24.079KB.djvu

0004-(08)Tatar-Türkiyə Türkcəsi qısa sözlük-.700KB.doc

0004-(09)Tatar-Türkcə sözlük(qazan-1997-497d)-37.319KB

0004-(10)Dilbilim və dilbilgisi terimləri(kirim tatarcasi)-2.443KB

0004-(11)Tatarca böyük sözlük(kiril)-13.911KB.doc

0005-Türk kökənli rus soy adları-53.384KB

0006-50 söz-(dəmirçizadə)-22.349KB

0007-Aydınlatma terimləri sözlüyü-(şazi sirel)-4.412KB

0008-Izahli coğrafi adlar luğəti-57.994KB

0009-fərhəngi luğati muteşabeh-eli ismayil firuzeyil-16.202KB

0010-(1)Sciencə Terms-1.154KB

0010-(2)Yunancada əklər -(farsca)-956KB

0011-Azərbaycan şəxs adlarının izahlı luğəti-(behruz abdullayev)-12.184KB

0012-Baki diyalekti-12.355KB12.355KB

0013-Baxşeyiş luğəti-(əski oğuzca sözlük)-(fikret turan)-48.064KB

0014-Bitgilər və təbabət-(dəmirov-husenov)-(kiril)-6.957

0015-Dilbilim və dilbilgisi Terimləri sözlüyü-43.446

0016-Etymological Dictionary of the Hebrew Language-108.011KB

0017-Qarşılıqlı sözlük -(yavər cemalli) -(2005)-3.364KB.doc

0018-Divani luğatit Türk-(serab tughba yureser)-139.050KB

0019-Ansikilopedik ədəbiyyat terimlər sözlüyü-84.433KB

0020-El obamızın adları -(tovfiq ahmədov) -(kiril)-76.163KB

0021-(01)Ərəb ləhcələrindəki Türkcə kəliməler-16.187KB

0021-(02)Ərəb-fars sözləri luğəti-(baki)-(kiril)-190.544KB

0021-(04)Ərəbcə-özbəkcə sözlük-13.661KB

0021-(05)Ərəb dilində Türk mənşəli sözlər

0021-(06)Elmül luğatül ərəbiyyə (özbəkcə)(2010-110d)-1.111KB.doc

0021-(07)Ərəb-Türkcə sözlük(əlmö'cəm)-sərdar mutçali(latin-əbcəd)(1040d)-110.047KB

0022-Əşanlamlı və qarşıt anlamlı kəlimlər sözlüyü-32.100KB

0023-(1)Əski Uyqur Türkcəsi sözlüyü (332d)-51.370KB

0023-(2)Yeni uyqur Türkcəsi sözlüyü-32.489KB

0023-(3)Uyqur-ingiliscə sözlük(latin-əbcəd)(843d)-73.623KB

0023-(4)Uyqur Dari bitgilər (osumlukliri)-15.544KB.djvu

0023-(5)Uyqur-Türk-Çincə sözlük (Türkum-seri sözlər) (latin-əbcəd)(326)-(2001)-10.574KB

0023-Etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique firanse (224d)(firansca)-1.131KB

0024-Fars dilində Türk sözləri-(zərrinəzadə)-79.129KB

0025-Ziya sözlüyü farsca-Türkcə-30.883KB

0026-Isport sözlüyü(49.301KB)

0027-Qamusi Türki-firansa -(şəmsəddin sami) -1883(63.858KB)

0028-Qumuq və balqar ləhcələri sözlüyü-(cevirən-kemal aytac)-(1990)(10.238KB)

0029-Şəxs adları luğəti-(Aydın abi)(78.533KB)

0030-Türk dillərində əqrəbalıq adları(75.061KB)

0031-Farsca Türkcə sözlük (arif etik)(54.631KB)

0032-(1) Fərhəngi zunuzi-1-(türk-fars)(154.114KB)

0032-(2) Fərhəngi zunuzi -2-(türk-fars)(76.307KB)

0033-(1) Moğol Türkcə sözlük (1)(185.999KB)

0033-(2) Monğol (monqol)Türkcə sözlük (2)(171.143KB)

0033-(3) Mongolian(moğolca) engliz sözlük-(ingilizcə)-(ferdinand lessing)(100.480KB)

0034-(1)Türk Dilinin Etimolojik Sözlüyü-(yaqub əyyuboğlu)(350.060KB)

0034-(2) Türk Dilinin Etimolojik Sözlüyü-(yaqub əyyuboğlu) 345.449KB)

0034-(birinci basım) Türk Dilinin Etimolojik Sözlüyü-(yaqub əyyuboğlu)(86.432KB)

0035-Yumruq oyunu terimləri sözlüyü(4.943KB)

0036-Etymological Dictionary of French (1862-361)(firansca)(35.940KB)

0037-Yaşar kamal sözlüyü-(ali pusgullu oğlu)(15.536KB)

0038-Əşanlam qısa sözlük (huquq sözlüyü)(166)(981KB)

0039-Rus dilində Türk sözləri(82.655KB)

0040-Türkcə köklər sözlüyü-(yaqub əyyub oğlu)(77.629KB)

0041-Əxtəri kəbir(324.170KB)

0042-Fərhənge səlim -(fars-Türkemən)-(nurməmməd tegi)(34.344KB)

0043-Nəxcüvan şivələri luğəti-22.254KB

0044-Baki şivə və diyaloktoloji kitabının sözlük bölümü-12.355KB

0045-Nəxcüvan diyaloqu və şivələri kitabının sözlük bölümü-22.020KB

0046-Osmanli tarix deyimlər və terimləri sözlüyü (1-2-3) (2328 sayfa)-287.214KB

0047-Orxun-yenisey abidələrində adlar-31.610KB

0048-Sənglağ -(ingilizcə) -(qilavson)-33.643KB

0049-Qedim Türk abidələri sözlüyü-28.283KB

0050-Nero şirurjide -yazım- eğitim-öğrətim için Türkcə terim qilavuzu(949KB)

0051-Azərbaycan yer adları- (nadir məmmədof)-1986(12.872KB)

0052-(1)Divani luğatit turk(özbək)-1-(64.369KB)

0052-(2)Divani luğatit Türk(özbəkcə)-2-(18.937KB)

0052-(3)Divani luğatit Türk(özbək)-3-(19.090KB)

0053-(1)Divani luğatit Türk-Türkiyə-1-(68.797KB)

0053-(2)Divani luğatit Türk-Türkiyə-2-(49.880KB)

0053-(3)Divani luğatit Türk-Türkiyə-3-(52.903KB)

0053-(4)Divani luğatit Türk-Türkiyə-4-(98.539KB)

0054-(1)Divani luğatit Türk-qazaq-1-(almata)(27.283KB)

0054-(2)Divani luğatit Türk-qazaq-2-(almata)(29.544KB)

0054-(3)Divani luğatit Türk-qazaq-3-(almata)(17.469KB)

0055-(1)Divani luğatit Türk-uyqur-1-(urumçu)(66.226KB)

0055-(2)Divani luğatit Türk-uyqur-2-(urumçu)(50.623KB)

0055-(3)Divani luğatit Türk-uyqur-3-(urumçu)(48.829KB)

0056-(1)Türk-orduca (urduca) luğat-qaraçi(1968)-(91,526-381d)(91.526KB)

0056-(2)Ordu(urdu)-Engliş sözlük(.692KB)

0056-(3)Ordu-özbəkcə sözlük(latin-əbcəd)(434d)(41.352KB)

0056-(4)Ingilis-orduca sözlük(latin-əbcəd)(437d)(1.692KB)

0057-(1) Uyqurcanın izahlı luğəti-1-(a-p)-əbcəd-1990(44.417KB)

0057-(2) Uyqurcanın izahlı luğəti-2-(d-f)-əbcəd-1990(42.204KB)

0057-(3) Uyqurcanın izahlı luğəti-3-(m-v)-əbcəd-1990(42.721KB)

0057-(4) Uyqurcanın izahlı luğəti-4-(q-l)-əbcəd-1990(44.294KB)

0057-(5) Uyqurcanın izahlı luğəti-5-(t-kh)-əbcəd-1990(48.343KB)

0057-(6) Uyqurcanın izahlı luğəti-6-(v-y)-əbcəd-1990(37.883KB)

0058-(1)Özbek Dilinin IzahlI Luğati (Z.M.Marufov) (Kiril)(Moskov-1981)

0058-(2)Özbek Dilinin IzahlI Luğati (Z.M.Marufov) (Kiril)(Moskov-1981)

0059-Qazaq-ingiliscə sözlük-nikolas pop-1966-(304d)(145.597KB)

0060-Şəxs adları -(budaqova)-(baki-1987)(3.869KB)

0061-Qarşılıqlı Türk-fars-ərəb-ingilis sözlük -(mevlud sari)(37.623KB)

0062-Mətimətik terimlər sözlüyü -(doghan çoker-teymur qaraçay)(76.654KB)

0063-Hunnic-Hungarian Etymological Word List(369KB)

0064-Türk Dünyasi qıramer terimlər qılavuzu(33.914KB)

0065-Göstərim sənətlərı terimləri sözlüyü(22.756KB)

0066-Istatistik terimlər sözlüyü(10.768KB)

0067-(1)Yabançi kəlimələr qarşıtları -1-(əhməd ercilasun)(20.214KB)

0067-(2)Yabançi kəlimələr qarşıtları-2- (əhməd ercilasun)(19.869KB)

0068-Öz Türkcə sözlük-(mahir ünlü)(92.506KB)

0069-Yazın Terimləri sözlüyü-(ədəbiyyat sözlüyü)(26.541KB)

0070-Adlarımız-(osman mirzəyev)-(baki -1986)(60.493KB)

0071-Toplum bilim terimlər sözlüyü(29.328KB)

0072-(1)(kitab pdf)Örnəkli xakasca Türkcə sözlük(134MB)(138.125KB)

0072-(2)(word pdf)Örnəkli xakasca Türkcə sözlük(2.988KB)

0072-(3)Xakas ingilis sözlük (104)(1.290KB)

0073-Sanaat terimləri sözlüyü(12.183KB)

0074-Yontəmbilim terimləri sözlüyü(11.973KB)

0075-Tuva Türkcəsi sözlüyü(16.529KB)

0076-Naci luğəti (fars-Türk) -(çap-Türkiyə)(184.624KB)

0077-(kitab pdf)Qıpçaq Türkcəsi sözlüyü-rəcəb toparli hanifi vural-rəcəb karaatli -(ankara-2003) (61.331KB)

0077-(word pdf)Qıpçaq Türkcəsi sözlüyü-rəcəb toparli hanifi vural-rəcəb karaatli -(ankara-2003) (15.629KB)

0078-Maasir azərbaycan ədəbi dilinin omonimlər luğəti(9.152KB)

0079-Azərbaycan adlar sözlüyü -(abduləhəd behzadi)(2.916KB)

0080-(2005)Eş Anlam Sözlük- Müteradif Sözler Sözlüyü (Bey Hadi) (Tebriz-2005) (1.16MB)

0081-Kirişçiyan-bey hadi(1.754KB).doc

0082-(1)Luğati cağatay(ciqatay)ve usmanli Türkusu(buxarali şex süleyman efəndi(ustanbul-əbcəd-1298-364d)(135.858KB)

0082-(2)Arın-Cığatay- Azerbaycanca Sözlük (Etimolojik Derleme Sözler) (Bey Hadi) (Tebriz-2005)(5.500MB\DOC)

0082-(2)Arın-Cığatay- Azerbaycanca Sözlük (Etimolojik Derleme Sözler) (Bey Hadi) (Tebriz-2005)(2.17MB\PDF)

0083-Divani luğatit Türk incələmələri-bey hadi(10.115KB).doc

0084-Gözəl adlar sözlüyü (Türk-fars)-məmməd işraqi (əbcəd-12d)(539KB)

0085-Qilavson-bir neçə söz-(bey hadi)(762KB).doc

0085-Qılavson-Bir Neçe Söz-(Bey Hadi)(280.KB)

0086-Qamusi Türki-şəmsəddin sami-(bey hadi)(10.536KB).doc

0087-Arın-Qaraçaybalkar-Azerbaycan Türkcesi Sözlüyü (Bey Hadi) (Tebriz-2006) (2.MB\PDF)

0087-Arın-Qaraçaybalkar-Azerbaycan Türkcesi Sözlüyü (Bey Hadi) (Tebriz-2006) (7.MB\Doc)

0088-Taramadan dərləmə sözlər(5.232KB).doc

0088-Taramadan dərləmə sözlər(560.KB)

0089-Arın-2005-bey hadi(21.962KB).doc

 0089-Arın-2005-bey hadi(9.MB).doc

0090-Arın 2010-(bey hadi)- 12 12 88(94.162KB).doc

 0090-Arın 2010-(bey hadi)- 12 12 88(31.MB)

0091-Farscada Türk Sözleri(Bey Hadi) (Latin)(Tebriz-2005)

0092-(1-qılavson)An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish in söz Dizının(6.007KB)

0092-(2-qılavson)An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish-sir gerarad clauson (ingilisce)-1972 (1034d)(185.393KB)

0092-(3-qılavson)Sanglagha giriş-sir gerarad clauson (qılavson)-farsca-əbcəd(305KB).doc

0092-(4-qılavson)Altayca teorisi leksikostatistik dəğərləndirmə-sir gerard clauson(842KB)

0092-(5-qılavson)The origin of the Turkish-runic-alphabet-sir gerarad clauson (27d) (ingilisce)(11.327KB)

0092-(6-qılavson)The Turkish -Y- and related sounds-sir gerarad clauson (ingilisce)(1.504KB)

0092-(7-qilavson-Clauson)An etymological dictionary of pre-thirteenth-century turkish-girish bölumü-türkce-ebced.doc

0093-Bayiqani fərhəngi sumer-farsca(840KB).doc

0094-Qaşqay sözlüyü -(əsədulla mərdani)(7.784KB).doc

0095-Tohfeyi hisam -(xoylu hisameddin) -(duzgun-şahmeresi) -(1389)(17.673KB)(17.673KB)

0096-Fəlsəfə Terimləri Sözlüyü(44.510KB)

0097-Feillərin ilkin Kökü(41.168KB)

0098-Güney azərbaycan doğusundaki yer adları-(qalibe gültəkin)(37.708KB)

0099-(1)Azərbaycan Dialektoloji Lugeti-1-Qapıq-A-L(138.341KB)

0099-(2)Azərbaycan Dialektoloji Luğəti-2-Qapıq M-Z(K95.457B)

0100-Ləhcət u luğat- Türk(91.544KB)

0101-(1)Türkcə sözlük-TDK-(1)(245.748KB)

0101-(2)Türkcə sözlük-TDK-(2)(299.819KB)

0102-Əşanlam sözlük-azərbaycan akademi-umudoğlu(464KB)

0103-Sənglağ-mirza mehdi əstərabadlı-(roşən xiyavi)(39.446KB)

0104-(2)Saxa(sakha) -ingiliz sözlük (56)(581KB)

0104-Türkcə-saxaca (sakha) sözlük(28.259KB)

0105-Ibni muhenna luğəti(18.158KB)

0106-Səhahül əcəm-qazan yasması-hinduşahi səncər nəxcüvani- (bəydilli)-farsca-Türkcə(51.721KB)

0107-Səhəhül əcəm-hinduşahi sencer nəxcüvani-(beydilli)-farsca-Türkcə

0108-Əşanlam-yabançı sözcüklərə Türkcədə karşılıq(627KB)

0109-Orxundan anadoluya Türk damqaları (Türk Damqalar sözlüyü)-tuncer gulənsoy(42.646KB)

0110-(1)Qamusi Türki-(1)-şəmsəddin sami-1317(124.742KB)

0110-(2)Qamusi Türki-(2)-şəmsəddin sami-1317(127.611KB)

0111-(1)Çağatay dilinin izahlı luğəti-(1)(11.077KB).djvu

0111-(2)Çağatay dilinin izahlı luğəti-(2)(9.893KB).djvu

0112-(1)Çağatay Fransaca sözlük-(-sheyx süleyman efendi)-(abushqa)- pavet de cour)-(Türk-frenç)(12.973KB)

0112-(2)Çağatay Almanca Sözlük-(-sheyx süleyman efendi)-(Türk-alman)(12.889KB)

0113-Əşanlam- öz Türkcə qarşılıqlar qılavuz sözlüyü(637KB)

0114-Azərbaycan dilinin sinonimlər luğəti-(kiril)(60.659KB)

0115-Vajehayi farsi der ərəb-erəbcədə fars sözləri-(imam shushteri)-(Fars-Əbcəd)(104.397KB)

0116-Mifolojya sözlüyü-(328d)(3.060KB)

0117-(1) Yabançı əşanlam sözlüyü (1)-azər-akademi(1.381KB)

0117-(2) Yabançı əşanlam sözlüyü (2)-azər-akademi(1.529KB)

0118-(1)Quş adları -mançu.Türkcə.çincə- sözlüyü(4.405KB)

0118-(2)Alıcı quş adları(18.020KB)

0119-Anayasa sözlüyü (14d)(2.858KB)

0120-Fizik sözlüyü (19d)(5.025KB)(6.025KB)

0121-Göstərim sözlüyü (22d)(6.664KB)(6.664KB)

0122-Qıramer sözlüyü (8d)(1.776KB)

0123-istatistic sözlüyü (13)(3.920KB)

0124-Kəntbilim sözlüyü (13d)(3.288KB)

0125-Otomobil motor sözlüyü (8d)(1.969KB)

0126-(1)Mətimətik sözlüyü (34d)(9.426KB)

0126-(2)Mətimətik Terimləri Sözlüyü(22.272KB)

0127-Mə'dənçilik sözlüyü(15d)(4.252KB)

0128-Latincə bitgi adları(7.174KB)

0129-Eğitim sözlüyü (22d)(6.361KB)

0130-Öz-Türkcə sözlük (23d)(5.060KB)

0131-Səbət topu sözlüyü (11d)(2.089KB)

0132-Sinama-televizion sözlüyü (60d)(17.393KB)

0133-Tarix sözlüyü (12d)(2.772KB)

0134-Uyqulayım sözlüyü (13d)(3.350KB)

0135-Yöntəmbilim sözlüyü (26d)(7.061KB)

0136-Sanaat sözlüyü (111d)(30.611KB)

0137-Yabançı sözlər qarşıti(osmanlı Türkcəsi sözlüyü)-mehmet kanar-(536)(1.184KB)

0138-Türkcə-ingilizcə-almanca qısa sözlük(837KB)

0139-Təsəvvüf terimləri-deyimlər sözlüyü(2.212KB)

0140-Qaraçay malqar aqbasi sözlüyü(475KB).doc

0140-Qaraçay malqar aqbasi sözlüyü(577KB)

0141-Türkcə sözlük-məmməd pifun(55.369KB)

0142-Isimlər sözlüyü(1.531KB)

0143-Etimolojik türkcə sözlük-(kəlimə-kökən)(3.819KB)

0144-Zoometaforizmlər sözlüyü(653KB)

0145-Şifalı bitgilər-(362)(2.781KB)

0146-(1)Çuvaş Türkcəsi-Türkiyə Türkcəsi sözlük(553d)(8.298KB).doc

0146-(2)Çuvaş sözlüyü(32.154KB)

0147-Hezarəgi deyişi və Türkcə-(ata yurd)-(fars-əbcəd)-(1385)(111d)(290KB).doc

0148-Moğolca-ingiliscə diləşme-Amra nadya (83d)(2.235KB)

0149-Qazaq Türkcəsindəki orqan adlarıyla iligili deyimlərin Türkiyə Türkcəsinə aktarimi(1.276KB)

0150-Qazaq dəsturli mədəniyətinin ensikilopedyalıq sözlüyü-(almata) (KIRIL-372)(6.100KB)(6.100KB)

0151-Qazaq Türkcəsi sözlüyü (334)(15.409KB)

0152-Qazaq dəsturlı mədəniyyətinin ensikilopedik sözlüyü(almat-1997-372d)(6.100KB)

0153-Gürcücə-Türkcə sözlük (313d)(1.401KB).doc

0153-Gürcücə-Türkcə sözlük(1.548KB)

0154-Yeni tarama sözlüyü(72.507KB)

0155-(1) Tarama sözlüyü-1-(108.568KB)

0155-(2) Tarama sözlüyü-2-(77.405KB)

0155-(3) Tarama sözlüyü-3-(96.636KB)

0155-(4) Tarama sözlüyü-4-(95.261KB)

0155-(5) Tarama sözlüyü-5(111.360KB)

0155-(6) Tarama sözlüyü-6-(109.448KB)

0155-(7) Tarama sözlüyü-7-(35.172KB)

0155-(8) Tarama sözlüyü-8-

0156-(01) Dərləmə sözlüyü-1-(86.768KB)

0156-(02) Dərləmə sözlüyü-2-(67.894KB)

0156-(03) Dərləmə sözlüyü-3-(82.168KB)

0156-(04) Dərləmə sözlüyü-4-(58.991KB)

0156-(05) Dərləmə sözlüyü-5-(38.974KB)

0156-(06) Dərləmə sözlüyü-6-(62.800KB)

0156-(07) Dərləmə sözlüyü-7-(54.676KB)

0156-(08) Dərləmə sözlüyü-8-(82.736KB)

0156-(09) Dərləmə sözlüyü-9-(76.651KB)

0156-(10) Dərləmə sözlüyü-10-(87.662KB)

0156-(11) Dərləmə sözlüyü-11-(65.065KB)

0156-(12) Dərləmə sözlüyü-12-(74.737KB)

0157-(1)Ləhceyi usmani (osmani)(1)-əhməd vaqif paşa(1293)(624d)(25.030KB)

0157-(2)Ləhceyi usmani (osmani)(2)-əhməd vaqif paşa(1293)(694d)(27.955KB)

0158-Böyük Türkcə sözlük (4041)(9.957KB)

0159-Semitic and indo-European. The principal etymologies with observations on Afro-Asiatic(ingilisce)(541d)(11.164KB)

0160-Çeçən-ingiliscə sözlük(2.713KB)

0161-Sumerian, Proto Uralic, Proto-Finno-Ugrian and Hungarian -Dr. Alfred Toth-(ingilizcə)(113)(540KB)

0162-Qarşılaşdırmalı Türk aytışları sözlüyü.(5000 den artik söz-dokuz ağızlıqde)(170.251KB)

0163-Esgi Türkcə gok bilim termləri (239)(2.547KB)

0164-TDK-Türk dil qurumu sözlüyü(68mb)(67.909KB)(keçit-turklib).rar

0165-Codex cumanicus və qaraçay-malkar Türkcəsi(227KB)

0166-Ingilizcə-Türkcə (80d)(280KB)

 

0168-Mançu-ingilis sözlük-J. Norman(2.858KB).doc

0169-Moğolca bitgi adları (23)(1.005KB)

0170-Moğolcanın etimolojik sözlüyü-andras rajki(2006)(1.221KB).doc

0171-Moğolca- ingilizcə sözlük(225KB)

0172-Toparq endustrisi sözlüyü (2009)(41d)(431KB)

0173-Öz Türkcə qarşılıqlar qılavuzu- ali pusgullu oğlu (1982)-(1,961mb-265d)(1.961KB)

0174-Öz Türkcə sözcüklər(231KB).doc

0175-Historical Dictionary of Şamanism(3.058KB)

0176-Özləştirmə qılavuzu-TDK-(78d)(421KB)

0178-Din sözlüyü(5.782KB)

0179-Avyasyon terimlər sözlüyü (88d)(545KB)

0180-Dictionnair etymologique (etimolojik) latin-miçel breal (1885)(497)(firans)(15.755KB)

0181-Folklor və təsəvvüf ədəbiyyati sözlüyü- haciyeva mehmet rihtim-(2009)(356)(1.864KB)

0182-Pedyatrik terimlər və xalq dilindəki karşılıqları (2d)(140KB)

0183-(1)Qazaqca ingilizcə sözlük-(2008)(7.004KB)

0183-(2)Ingilis-qazaqaca sözlük-(2006)(401d)(42.912KB).djvu

0184-Qazaqca etimolojik sözlük (240d)(7.156KB)

0185-Interlingua-Turkce Sozluk(Selahattin Kayalar)

0186-Qünəş enerjetikasi terminləri sözlüyü (yeddi dilde-252d)(1.711KB)

0187-Qısa ədəbiyyat sözlüyü(395KB)

0188-Firans-Ərəb-Fars-Türkcə sözlük(1-2-3)(1840) (latin-əbcəd) (2506d)(206.250KB)

0189-Dictionnaire Etymologique Grec(firansaca)(129.184KB)

0190-Deyimlər sözlüyü(785KB)

0191-Bedayi ül luğat-nəvyi sözlüyü-Türk-fars(118.464KB)

0192-Luğati ləhceyi təbriz -(düzgün-sədiq) -(fars)(1.455KB)

0193-Azərbaycan Türkcəsının böyük sözlüyü-(4qapıq-izahlı luğat)(329.280KB)

0194-(1)Redhouse-Ingiliz-Türkcə-(1866) (467d)(12.301KB)

0194-(2)Redhouse-Ingiliz-Türkcə-(1974) (1152d)(102.849KB)

0194-(3)Redhouse-Türkcə-Ingiliz-(1880) (907d)(45.526KB)

0195-Türkcə farsca sözlük-seccad kiyanfər (81d)(4.484KB)

0196-Yabançi sözlər-Uds sözlüyü (181d)(1.402KB)

0197-Yabançi-qarşılıqlar sözlüyü (83d-1,444KB)

0198-Anatomi-Vucut qismlarının yonlərini və yerlərini gösteren terimle (49)(548KB)

0199- Türkcə-qazaqca sözlük-kenan qoç-(2007) (812d)(49.797KB)

0200-(1)Fərhəngi-nizam(1)-daiyul islam(230.781KB)

0200-(2)Fərhənge-nizam(2)-daiyul islam(266.938KB)

0200-(3)Fərhəngi nizam(3)-daiyul islam(330.323KB)

0200-(4)Fərhəngi-nizam(4)-daiyul islam(308.538KB)

0200-(5)Fərhəngi nizam(5)-daiyul islam(305.585KB)

0201-(1)Turkce Insan Adları-I- (Ferhad Cevadi) (Turkce-Farsca) (Latin-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0201-(2)Turkce Insan Adları-II- (Ferhad Cevadi) (Turkce-Farsca) (Latin-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0201-(3)Turkce Insan Adları-III- (Ferhad Cevadi) (Turkce-Farsca) (Latin-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0201-(4)Turkce Insan Adlar-IIII- (Ferhad Cevadi) (Turkce-Farsca) (Latin-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0202-Türk adların etimolojik sözlüyü-(bu yazını internetdən alıb bir az iş aparmışdım. qaralama yazı kimi sunulur)-bey hadi(1.292KB).doc

0203-Arab-qazaq-rusca diləşme sözlüyü (48d)(2.845KB).djvu

0204-Türkcə Türkcə sözlük-çəngiz qacar(639KB)

0205-Türkcə-farsca-rusca kiçik sözlük (367d)(23.771KB)

0206-Türk-firansaca qısa sözlük(358KB)(358KB)

0207-Tütün sözlüyü-ingilis-Türk(746KB)

0208-Dilçilik terimləri-musa israfil oğlu adilov-zimfire nadirovna-verdieva (baki-1989)(8.623KB).doc

0209-Osmanlı ansikilopedik luğat (əşanlam sözlük)-develioğlu(1760d)(adobe-9 gerekir)(6.932KB)

0210-Osmanlı Türkcəsi Luğət(əşanlam sözlük)-Devellioğlu(1571d)(pass-adop9)(115.963KB)

0211-Fəlsəfə ansiklopedisi(fəlsəfə qavramlar-aximları sözlüyü)(OSR) (1-2-3-4-5-6)(pass-adobe-9)(301.559KB)

0212-(1)Fərhəngi təfsiriye zəbani tacik(1-2) (2008-kiril-əbcəd)(1895d)(122.213KB)

0212-(2)Firans-tacikcə sözlük (pass=ifeac)(3.307KB)

0212-(3)Çiraği hidayət(fərhəngi)-çirağəddin əlixan arzu(tacik-kiril-1992-287d)(76.276KB)

0213-Özbək-rus-ingilizcə qısa sözlük (204)(1.193KB)

0214-Çevrə terimləri sözlüyü (67d)(177KB)

0215-Denizçilik terimlər sözlüyü-babyev (1942-103d)(10.816KB)

0216-Dictionnaire rus-firans (de Etymologie compare)-SarahBlundy-(frenç) (2001)(11.994KB)

0217-Divan ədəbiyyatı sözlüyü (204)(612KB)

0218-Əşanlam qısa sözlük-duzluoğlan (139)(542KB)

0219-Hegel mətinləri uçun sözlük (29d)(254KB)

0220-Insan həqləri sözlükçəsi-(10d)(56KB)

0221-Metapisishik terimlər sözlüyü (1989)(190d)(4.847KB)

0222-Nəvayi əsərlərinə qısa sözlük(10.194KB)

0223-Ot. bitgilərin işdəti sözlüyü. (167d)(1.244KB)

0224-Böyük Türkcə sözlük(6.962KB).rar

0225-Etymological Dictionary of Romancə langueges (1864-504d) (ingilizcə)(16.438KB)

0226-Qida muhəndisliyi terimləri%2BDermatoloji Terimləri və xalq Dilindəki qarşılıqları(1.351KB)

0227-Türk tərcumani (Türk lisanının serfi cedidi)-(turkish interpret (342)(27.923KB)

0228-Sözlüklər sözlüyü-riza həmraz(149KB).doc

0229-Sumerian lexicon (151)(1.359KB)

0230-Topraq məhsulları ensikilopedik sözlüyü(4.829KB)

0231-Türkcənin kökbilimində araştirilar-sözlərin kökü-Petros kirişçiyan(atamanların dilmanci)(1840-1909)(147.653KB)

0232-Qaqavuzca-Türkcə sözlük-baskakov(1991) (293d)(10.512KB)

0233-Türk dillierində sontakilar-(912d)(174.146KB)

0234-(1)Nəvayi- muhalimetül lugəteyn-ismayıl ğesirenski (1901) (əbcəd-11d)(233KB)

0234-(2)Nəvayi- mukalimetul lugeteyn- (latin)(4.132KB)

0235-(1)Qırqız-Türkcə sözlük yudahin)-(latincə)(6.126KB).doc

0235-(2)Qırqız-Türkcə düşündürü (açıqlamalı) sözlük-yudahin) (kiril-latin)(9.479KB).doc

0235-(3)Qırqız türkcəsının qısa etimolojik sözlüyü(kiril)(41.862KB)

0235-(4)Dictionary of the Turkic languages- (ingiliş-azərbaycan-qazaq-qırqız-tatar-Türkiyə-Türkmən-uyqur-özbək)(11.934KB)

0236-Uluslararasi ölçü sözlüyü (191)(4.492KB)

0237-Topraq endustrisi sözlüyü(431KB)

0238-(1)Teknik terimlər sözlüyü (234d)(873KB)

0238-(2)Teknik terimlər sözlüyü-(Manufacturing Teçnologies)(212KB)

0239-Bilgisayar-veri ilətimi və dijital yayınçılıq sözlüyü (99)(1.784KB)

0240-Gösterge bilim sözlüyü (87)(581KB)

0241-Origins - An Etymological Dictionary of Modern Engliş(15.587KB)

0242-Latincənin etimolojik sözlüyü (FRENÇ)(79.930KB)

0243-Ingilis-etymological dictionari(73.451KB)

0244-WEBSTER- Turkish - Engliş(6.460KB)

0245-Hittite and the indo-European Verb(286d)(1.632KB)

0246-Dil Fəlsəfəsi sözlüyü(2.083KB)

0247-Comparative indo european linguistic- An Introduction (Beekes)(8.686KB).djvu

0248-Clifford Etymological Dictionary of Grassəs (ingilizcə)(3.693KB)

0249- Etymological Dictionary of Basquə(1.570KB)

0251-Elara donuq sözlər sözlüyü (oyun-nağıl-danişıqlarda keçən) (baki)(3.404KB)

0252-Beton Sözlüyü (11)(86KB)

0253-Azərbaycan dilçlik ensikilopediyasi(7.654KB)

0254-(1-arqo)Qadın ARQO sözlüyü (181)(939KB)

0254-(2-arqo)Arqo sözlüyü-qısa-(16d)(64KB).doc

0254-(3-arqo)Arqo sözlüyü(16d).%2BTransport sözlüyü (19d)(515KB)

0254-(4-arqo)Türkcənin ARQO sözlüyü (412)(15.150KB)

0254-(5)Arqo-qadin arqo sözləri.doc

0254-(6)Arqo-Türkun məsəli latin.doc

0254-(7)Azerbaycan Bayqal (Arqo) Sözlüyü)(Türkçe qabahatli sözler)(Eli.B.Türk)(2008)

0255-Etymological dictionary of the altaic languages-sergey starostin, anna dybo, oleg mudrak(2.464KB).doc

0256-Vajehaye irani dər zəbane suedi (fars-226d)(7.659KB)

0257-(1)Fərhəngi tarixiye səncişha və ərzişha (ovzan-miqyas)-1 (fars)(46.355KB)

0257-(2)Fərhəngi tarixiye səncişha və ərzişha (ovzan-miqyas)-2(fars)(24.869KB)

0257-(3)Fərhəngi tarixiye səncişha və ərzişha (ovzan və miqyas)-3(fars)(12.496KB)

0258-Fərhəngi tarixi tətbiqiye zəbanhaye Ural Altaik- rovşən xiyavi (fars-494)(18.116KB)

0259-Divani luğahtit Türk- (Türk-fars)- kasgeri-(debir siyaqi) (əbcəd-1101d)(28.075KB)

0260-Farsi-Türki-fərhəngi-məhməd kanar(1374-əbcəd-714)(47.116KB)

0261-Türk-farsca-sözlük-məhməd kanar (1374-əbcəd-530)(30.462KB)

0262-(1)Sanskirit-farsca sözlük-nayini(-1-2) -350 (əbcəd-1448d)(324.674KB)

0262-(2)A Sanskrit-Engliş Dictionary(149.484KB)(149.484KB).djvu

0262-(3)Sanskrit(latincə)-ingilis(822KB)

0262-(4)Sanskrit language-T.burrow(19.512KB)

0262-(5)Əşköklü sözlər sanskiritcədə-ruscada(Cognate Words in Sanskrit and Russian)(243)(11.140KB)

0263-IZMlər sözlüyü-qorxmaz qaramanoğlu(366d)(13.375KB)

0264-İdari əsgəri ünvan və terimlər -(abulqadir donuq)(59.001KB)

0265-Türk uluslarının yer adları-budağov(66.053KB)

0266-Öz Türkcə sözlük-(ali pusqullu oğlu)(140.193KB)

0267-Luğati Türki fi iran-əhməd kəsrəvi-(şəhabi-fərhəngi- riza həmraz) (əbcəd)(1.326KB).doc

0268-(1)(tanıtım)Altayca-Türkcə sözlük-eminə gursoy(45d)(2.277KB)

0268-(2)Altayca Türkcə sözlük-1999- (266d)(49.738KB)

0269-Ataçin sözcükləri-yilmaz çolpan (136d)(19.63KB)

0270-Baytallıq terminləri-Early Turkic Contributions on Veterinary Medicinə (ingilizcə)(399KB)

0271-Dictionary of word roots and combınıng forms(1960)(3.659KB)

0272-Türk-ingiliscə uşaq sözlüyü-əsəd nizami (37d)(12.496KB).doc

0273-Farsda Türk sözləri-nayibi(575KB).doc

0274-Qaraçay Malqar Türkcəsi sözlüyü-ufuq tavqul (513d)(16.933KB)

0275-Türkcənin kökən bilgi (etimolojik) sözlüyü- tüncər gülənsoy(-1-2-)(56.668KB)

0276-Xəzinətül luğat (Türkcə-firansaca sözlük)(1938-534d)(19.058KB)

0277-Sheehan, Miçael J. - Word Parts Dictionary, Standard and Reverse Listings of Prefixes, Suffixes, Roots and Combınıng Forms (2000)(3.467KB)

0278-(1)Qurani kərim sözlüyü (ərəb-özbəkcə) (əbcəd-kiril) (518d)(11.861KB)

0278-(2)Dictionary islamik terms(ərəb-ingilis)

0278-(3)Hədis istilahları (199)(7.168KB)

0278-(4)Din və inanc sözlüyü(36.395KB)

0279-Başqurt Türkcəsi sözlüyü (1993-kiril) (1687d)(330.913KB)

0280-(1)Bilgisayar sözlüyü (28000 söz) (1447d)(4.689KB) .doc

0280-(2)Bilgisayar sözlüyü(Ərəbcə-Ingiliscə) (latin-əbcəd-337d)(8.666KB)

0281-Qarşılıqlı sözlük(7200 söz)(922KB).doc

0282-Fərhəngi Türki be farsi( mahmud dəstpiş)(70 inci dal yoxdu)(868d)

0283-(1)Farsca-Türkcə(1)(behzad behzadi)(1377)

0283-(2)Farsca-Türkcə(2)(behzad behzadi)(1377)

0284-(1)Erməni(latincə)-ingiliscə qısa sözlük(39)(1.825KB)

0284-(2)ingiliscə-ermənicə (latincə) qısa sözlük(39)(1.812KB)

0285-Köməkçi sözlüklər.doc

0286-Fərhəngi namhayi zibayi Türki-Qözəl Türk adları-(Turkish beautiful naməs dictionary-feyzullahi vehid) (əbcəd-328d)(6.909KB)

0287-Türklük bilim sözlüyü(yabançı Türkoloqlar)-həsən ərən -(1)(1998)(196d)(111.892MK)

0288-(1)Tətbiqi luğati coğrafiye qedim və cədidə iran(etimadusseltene)(fars)(34.590KB)

0288-(2)Fərhəng naməye tətbiqiye namhayi qədim-cədid məkanhayi cuğrafiyaye iran və nəvahiye mucavir

0289-Türkcə-Farsca(behzad behzadi)(bulaq sayti)(1377)

0290-Fərhəngi Türki-farsi(ramazan ovtadi)(digital kitab evi)

0291-istilahati divani-istilahati divani dövrani moğol(fars)(digital kitab evi)

0292-(1)Japonca-Türkcə sözlük

0292-(2)Japona-Türkcə sözlük

0293-Teknik terimlər sözlüyü(həsən unsal)r

0294-(4)((1))Qamus ul-Ə'lam (şəmsəddin sami)qapıq 04(1311)

0294-(5)((2))Qamus ul-Ə'lam (şəmsəddin sami)qapıq 05(1314)

0294-(6)((3))Qamus ul-Ə'lam(şəmsəddin sami)qapıq 06(1326)

0295-Fərhəngi kələmati həmahəng(yunis haci qaraçıq)(dij.kitab)(1889)

0296-Türk-uyqurca luğat(momin abdulla tuzgen)(latin-əbcəd)(1989)(1074d)

0297-(1-2-3)Divani luğatit Türk(mahmud qaşqayli)(ərəbcə)(1-2-3)(kök yasma)

0298-Ciftəkər terimlər sözlüyü(həqqi bekənsir)

0299-ABC-Etymological Dictionaryof old çinise

0300-Sanskiritcə(latin)-ingiliscə sözlük

0301-Huet-Dictionnaire sanskrit(latin)-francais(2011)

0302-Dərləmə sözlüyünə artirmalar

0303-(1)Fərhəngi came-farsca-Türkcə(cəmşid salehpur)(1)(təbriz)(1370)

0303-(2)Fərhəngi came-farsca-Türkcə(cəmşid salehpur)(2)(təbriz)(1370)

0304-(1)Türk dilinin etimolojik sözlüyü(həsən ərən)(1)

0304-(2)Türk dilinin etimolojik sözlüyü(həsən ərən)(2)

0305-Müfrədat-ərəb-Türk(rağib).rar

0306-Kənzulluğatil usmaniyyə(osmani)(mustafa efendi süleyman oğlu)(1883)

0307-Nəvayi mahakimətül luğətieyn(turxan genceyi)(fars-1327)

0308-Iran ırmaq adlarından bir özət

0309-Türk dilinin uyaq sözlüyü

0310-Etimolojik yazılar

0311-Əl-wəciz dictionnary(Ingilis-Firans-Ərəb

0312-Şahnamə sözlüyü(abdulqadir baghdadi)

0313-Türkcə-ərəbcə sözlük(Refiqulusmani)(emin huvri)

0314-Tarix-cuğrafi luğəti(5)(əhməd refət)(1300)

0315-Fars-Ərəb-Türk sözlük(əliriza)

0316-A Dictionary of Engliş Manuscript Terminology

0317-Icelandic-Engliş dictionary(Skandinav sözlüyü) Cleasby R., Vigfusson G.-(1874).djvu

0318-Dictionaire des symboles-jean çevalier-(1990)(550d)

0319-Ek dizin (arında gedən əklərin dizini).doc

0320-Dil dəniz(ismayıl hadi)(Türk-fars)(əbcəd)

0321-Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages

0322-Dictionaire des Rasin des langues europeennes (köklər sözlüyü)

0323-Dictionnaire etymologique des mots francais d'originə orientale

0324-Mahakimətül luğəteyn(qisqaldılan tekst)(alişir nəvayi)(uyqur-əbcəd)

0325-Topraq səhralaşması üzrə izahlıi luğət

0326-Assuryan Dictionary

0327-Harvard Dictionary of Music.djvu

0328-Müstələhati tarixi osmani.pdf

0329-Dictionary Computer Internet.Terms.pdf

0330-Qreek-Latin Roots-Key to building Vocabulary.pdf

0331-Dictionary of word origins(Shipley-Joseph)(1969).djvu

0332-(1)Avtomatik idarə edmə üzrə terminolojya luğəti-rus-ingilis-az-qırqız-türkmən-özbək(1)(1977).pdf

0332-(2) Avtomatik idarə edmə üzrə terminolojya luğəti-rus-ingilis-az-qırqız-türkmən-özbək (2)(1977).pdf

0333-Türkce-Farsca Sözlük(Parviz Zare Şahmeresi) (Türkce-Farsca-Ebced) (Tebriz-Turuz-1213)

0334-Səahahül əcəm sözlüyü-hinduşahi səncər nəxcuvani-(baki-şərq-ğərb)-farsca-türkcə

0335-Türkcədə anlam qaymasına uğrayan ərəb sözləri(əmrulla işər)

0336-Osamanlıca-firansaca luğət(ditionaire Təfəyüz)Ottoman-Firancais)(Luğati təfəyyüz)(əli nəima)osmanlıcadan firansacaya luğat(1228-şəvval)

0337-Evliya çələbi sözlüyü(Səyahətnamənin oxuması sözlüyü)(səmih tezcan)

0338-Türkməncə- ingilizcədə oxşarlıqlar(dənək(tacquli qarabaş)(latin-əbcəd)

0339-Divani Luğatit Türkün Farsca Çevrisi (Hüsen Mehemmedzade Sadiq-Düzgün) (Türkce-Farsca-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0339-Dizin-Divani Luğatit Türkün Farsca Çevrisi (Hüsen Mehemmedzade Sadiq-Düzgün) (Türkce-Farsca-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0340-(1)Azərbaycan-Türkiyə Türkcəsi-Böyük Sözlük(2)(Yaşar Ağdoğan)(Ustanbul-1999-latin).pdf

0340-(2)Azərbaycan-Türkiyə Türkcəsi-Böyük Sözlük(2)(Yaşar Ağdoğan)(Ustanbul-1999-latin)

0341-Muasir Fars dilində türk sözləri(dürdana rəhimova)(latin)

0342-AZ.türkcəsinin orfoqrafya luğəti

 

 

0344-Mongolian-English Dictionary-A-Z(Folke Boberg)(Copenhag)

0345-Türklük Bilimi Sözlüyü(-1-Yabancı türkoloqlar)(Həsən Ərən)(1998)

0346-Ərəb Mənşə'li Qohum Sözlər Sözlüyü(Fərhad Ələkbərov)(Baki-1991)(Kiril)

 

0348-(1)- Firansaca-Türk- (A-F)(1340)

0348-(2)-Türk-Firansaca(sh-y)(1340)

0349-A Handbook of Germanic Etymology

0350-Türk-qırqız qısa sözlük

0351-Sosyoloji sözlüyü(hilmi ziya ülkən)(1969).pdf

0352-Astiroloji Terminlər Sözlüyü(Rus-Az.Türkcəsi-Ingilis)(Baki-1989)

0353-Bang-Ticarət-Huquq Sözlüyü(Ingilizcə-Türkcə)(Türkcə-Ingilizcə)(Əli Inan)(1995)

0354-Özləşdirmə Qilavuzu(QISA Əşanlam Sözlüyü)(Tdk-1978)(420k)

0355-Az.Turkcesi Qilavuzu(Güney Azərbaycan Dərləmə-Dənəmə Sözlüyüaz.turkcesi(Rcəb albayrağ hacoğlu)(Ankara-1992)

0356-Sitomatoloqya Terminlər Luğəti(Ahmedov-Huseynov)(Baki-1965)

0357-Fərhəngi Zəbani Tacik(tajik)(qapıq-1-)

0357-Fərhəngi Zəbani Tacik(tajik)(qapıq-2-)

0358-Büyük Teknik Formül Sözlüyü(Feyzi Qantar)(Turkiye-1970)

0359-Əski Türk Onomastik Sözlüyü(Əbül Fəzl Amanoğlu Quliyev)(Baki-1999)(Latin)

0360-Amerikadaki Yerli Kabilelerden Birkaçının Dillerinde Bulduğum Türkçe Sözler

0361-Kitab el Idrak el Lisan el etrak(Esireddin Ebu Heyyan el endelusi)(Bak-1992)(Kiri)

0362-Özturkce Qısaca Sözlük

0363-Kürtçenin Etimolojik Sözlüyü-Deneme-Tüncer Gulensoy

0365-(1)Firansaca-Türkcə Sözlük(Georges Rhasis)(Latin-Ebced)(1827)

0365-(2)(-1-)Firansaca-Türkcə Sözlük(Georges Rhasis)(Latin-Ebced)(1827)

0365-(2)(-2-)Firansaca-Türkce Sozluk(Georges Rhasis)(Latin-Ebced)(1827)

0365-(2)(-3-)Firansaca-Türkce Sozluk(Georges Rhasis)(Latin-Ebced)(1827)

0366-Türkce Azerbaycanca Luğat(Qısa Sözlük)

0367-(1)Tatarca Deyimler Sözlüyü(-1-)(Haki Isanbet)(Qazan-1989)(Kiril)

0367-(2)Tatarca Deyimler Sözlüyü(-2-)(Haki Isanbet)(Qazan-1989)(Kiril)

0368-Tatarca-Fizika Ham Meteorologi Terminleri (1935).djvu

0369-Dictionnaire De Linformatique Traduction Arabe- sözlük- Erebce-Firans

0370-Qisqaca Özbek-Rusca Maqol-Matallar Sözlüyü

0371-Azerbaycan dilinin orfoepiya sözlüğü(şireliyev-memmedov)(baki-1983)(kiril)

0372-Alternate Names of Places A Worldwide Dictionary(Yerlerin Değişik Adlari Sözlüyü)

0373-A dictionary of islamic word and expressions-Arabic-english

0374-Izahlı Dilçilik Luğati(E.Ferecov)(Baki-1969)

0375-Orfoqrafiya-Orfoepiya Qiramatika Luğeti(E.Efendizade)(Baki-1983)(Kiril)

0376-Xezainulmaani-Maanalarrin Xezinesi(Mehemmed Maani)(Tebriz-1381)(Ebced).pdf

0377-Söz Içinde Söz Var(Movlud Süleymani)(Eloğlu)( Ebced-1381)

0378-Vam Vajehayi Irani Miyaneye Qerbi Der Zebani Ermeni (Marya Ayvazyan) (Ebced-Latin)

0375-Fars-Türkce Sözlükler (Ferhenghayi Farsi Be Farsi) (Debir Seyaqi)

0380-0380-Qamusil Lughatul Osmaniyye-turkce-erebce- eddariul-emeat-muntexabati-il-lughat (Mehemmed Eliyyu Ensa) Beyrut-1318

0381-Burhani Kati De Yer Alan Türkce Sözcükler Ve Deyimler Dizini (Elif Cora) (Kocaeli 2007)

0382-Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesindeki Ortak Kelimelerde Anlam Değişmeleri ( Ahat Üstüner-Ebru Perilioğlu) (Elaziğ-2006)

0383-Türkce Bitki Adları Sözlüğü (Turhan Baytop) (2007)

0384-Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçesinde Fiillerin Anlam Açısından Çeşitlenmesi (Sebine Abid) (Ankara-2006)

0385-Karahanli Türkcesi Sözlügü (Bilal Aktan-Emek Üsenmez) (Kütahya-2006)

0386-Abuşqa-Luğeti-Giriş-Metn-Indeks (Avni Gözütok) (Erzrum-2002)

0387-Amerikan-Sinema-Terimleri-Sözlügü (Ralph-S-Singleton) (Selçuk Taylaner)

0388-Arapça-Edatlar-Sözlüğü

0389-Sanglax-Xulaseyi Abbasi-(Mirza Mehdixan Ester Abadi) (Hekim Mehemmed Xoyi) (Teshih: Sediq Düzgün) (Türk-Fars) (Latin-Ebced)(Tebriz-1388)

0390-Kimya Terimleri Sözlüğü (Hazırlayan: Güler-Somer-Ahmet Yaşar) (istanbul-2009)

0391-Tarixi Anlayış Ve Terminlerin izahlı Lüğati(E.Qocayev-s.Quliyeva-S.Eliyeva) (Baki-2003)

0392-(1)Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti Ensiklopedyasi

0392-(2)Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti Ensiklopedyasi

0393-Osmanlıca Imla Lüğati (Ebced-Latini)

0394-Avrupa Birliği-Temel Terimler Sözlüğü (ingilizce-Türkçe) (Ankara-2003)

0395-Besin Terimleri Sözlügü(balıq-et-sebze)

0396- Türkce-Ingilizce Metalbilim Ve Gereçbilim Karşılıklar Sözlüğü

0397-Biyokimya Terimleri Sözlüğü

0398-Arıcılık Terimleri Sözlüğü English-Italiano-Français-Español-Türkçe (Ulviye Kumova-Ali Korkmaz) (2006)

0399-Ferhengi Sumer(Rovşen Xiyavi)(Fars-Latin-Ebced) (1384)

0400-Huquq Ensiklopedik Luğati (A.M.Dadaşzade) (Kiril) (Baki-1991)

0401-Uyğur Şiveleri Sözlügü (Okan Kont) (Çanakkale-2006)

0402-Abdulmecid Sivasinin Mesnevi Sözlüğü (M. Harun Tan)(Konya-2006)

0403-Nazmul Feraid- Nassab-Manzum Sözlük (Mezidzade Ayintabi) (Erol Çelik) (Arapca-Türkce)(1697)

0404-Ulumi tebiiyye luğatı-ansiklopedi (suphi ethem)(köçüren- tarık tuhan fındıq) (edirne-2006)

0405-Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü(Ethem Cebecioğlu)

0406-Odince-Azerbaycanca-Rusca Luğat (N.I.S.Cidalyev-E.M.Aslanov) (Kiril)(Baki-1974)

0407-Kürtce-Türkce-Fransızca-Ingilizce Sözlük( J.Blau) (1991)

0408-Türkce-Erebce Sözlük

0409- Türkce Tip Dili Qılavuzu (Kocaeli Üniversitesi-Tip Fakültesi)(2006)

0410-Salmas Sözlügü (Türkce-Farsca) (Latin-Ebced) (Dijit.Kitabevi-1389)

0411-Qerbi Azerbaycan Diyalektoloji Luğati (Eziz Elekberli)(Baki-2009)

0412-Italyanca-Türkce Sözlük (Engin Gündüz) (2004)

0413-Riqabet Terimleri Sözlügü (Nureddin Qaldırımçı)

0414-Tibbi Terminoloji (Ankara-2008)

0415-Kaya Mekaniği Terimleri Qılavuzu-Ingilizce-Türkce (Gerçek-Ulusay-Ünver-Hindistan) (Ankara-1999)

0416-Qurqusal Sözlük-Ingilizce-Türkce (Şinasi Badamçıoğlu)

0417-Osmanlı Tarix Deyimleri Ve Terimleri Sözlüğündeki Askeri Terimler (Ferdi Bülbül) (Yozgat 2011)

0418-Türk Söylence Sozluyu- Açıqlamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü (Deniz Karakurt)(Türkiye-2011)

0419-Dörd Yeni-Qısa Sözlük

0420-Uyqur Şiveleri Sözlüğü(Özlem Öztuncer)(Çanaqqale-2006)

0421-Dictionary Of Arabic And Allied Loanwords (Spanish, Portuguese, Catalan, Galician And Kindred Dialects) (Federico Corriente) (2008)

0422-Lehceyi Türkiyyei Memaliki Mısır (Veibe Dauti)(İstanbul 2009)

0423-Farmakoloji Terimleri Sözlüğü (Ilac-Eczçılıq) (Bahar Tunctan)(2005)

0424-An Etymological Dictionary of Altaic Languages (S.A.Starostin-A.V.Dybo-O.A.Mudrak)

0425-Japonca-Türkce Sözlük-Latince

0426-Qaşqar Ve Yarkend Ağzı Sözlüğü (Fikret Yıldırım) (Istanbul-2007)

0427-Türkiye Türkcesinde Bitki Adları (Fatih Alkayış) (Kayseri-2007)

0428-(1)(1-10)Türkler Ansiklopedisi-21 Qapıq (1)(Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca) (Ankara-2002)

0428-(2)(11-21)Türkler Ansiklopedisi-21 Qapıq (2)(Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca) (Ankara-2002)

0429-Azerbaycan Türkcesi-Erebce Sözlük (Tural Sadıqlı-Nemetdin Qasımov) (Latin-Ebced) (Tebriz-2010)

0430-Elazığ Yöresi Avçılıq Terimleri Sözlüğü (Erhan Özbay)( Elazığ-2006)

0431-Etymological Dictionary Of Hungarian (By-Prof. Dr. Alfred Toth) (Holland-2007)

0432-(1)Savalan Sözlüğü- Türkce-Farsca-1-El Yazma (Toplayan-Rahim Qulami-Dağçi) (Ilk Yayım-Turuz-Tebriz-2011)

0433-Osmanli Tarixi Ansiklopedyasi

0434-Eski Anadolu Türkcesinde Tip Terimleri (Seyfullah Türkmen) (Qırıqkale-2006)

0435-Eski Türkce Gök Bilim-Astronomi-Terimleri (Osman Kabadayi) (Qırıqqale-2007)

0436-Spor Terimleri Sözlüğü (Cafer Erdoğan) (Sakarya Biliyurdu-2008)

0437-OsmanlI Şiirinde Gemiçilik Terimleri (Tuncay Tuncel) (Istanbul-2008)

0438-Batı Retoriginin (savtanlığının) Genel Terimleri Üzerine Bir Araşdırma(Akar Sönmez)(Zmir-2008)

0439-Studies In Armenian Etymology(Hrach Martirosyan) (1964)

0440-Eşanlam Sözlük-3700 Başlıq (Bensay) (türkcesivarken)(9-2011)

0441-Nederlands-Türkce(Türkce-Nederlands) Sözlük (S.A.Makmilan) (Anvers-1988)

0442-Bitgiler Sözlügü-Ingilizce-Türkce (Türkce-Ingilizce)-Fitoterapi (Gülçin Çitoğlu)(Ankara-1994)

0443- Alanca (Osetce-Ironca) Türkce Sözlük (Mamşıratı Özkan Temurlenk Muratoğlu) (Ankara-2009)

0444-Qaraxanlı Türkcesi Sözlügü(Emek Usenmez) (Kutahya-2006)

0445-Vocabularies-English-Arabic-Persian-Turkish-Armenian-Kurdish-Syriac(Paris-1920)

0446-Özbek-Qazaqca\ Qazaq-Özbekce Sözlük(Kiril) (Taşkent-2003)

0447-A Handbook Of Germanic Etymology (Vladimir Orel)(Brill-2003)

0448-Eski Harflerle Basılmış Türkce Sözlükler Kataloqu (Sadi Çögenli)

0449-(1-2)Bulmaca Sözlüğü (Altan Selcuq Altaylı)(Istanbul-2000)

0450-Etymological Dictionary Of The Slavic Inherited Lexicon (Rick Derksen)(Leiden-Boston-2008)

0451-Köç Terimleri Sözlüğü (Bülent Çiçekli-2009)

0452-Baqi Divanı Sözlügü -Bağlamlı Dizin Ve Işlevsel Sözlük-(Furkan Öztürk) (Ankara-2007)

0453-Osmanlıca-Türkce Sözlük

0454-Türk Xalq Oyunlarında Terminoloji Sorunu(N. Hale Yamaner)(Izmir-2006)

0455-Türkcede Cansız Tabiatla Ilgili Kelimeler (Hale Nur Akgül)(Ankara-2008)

0456-(1200 söz)Eşanlam Qısa Sölük

0457-Hasirizade Elif Efendi Ve En-Nurul-Furkan Isimli Quran Sözlüğü (Elif Ve Ba Bablari) (Abdullah Gürcan) (Sakarya-2008)

0458-Ansiklopedik Politika Sözlüğü (Faruq Sönmezoğlu)(Istanbul)

0459-Uzbek Dili Homonimlerinin Izahlı Luğati (Ş.Rahmatullayev) (Kiril) (Taşkend-1984)

0460-Uzbek Dili Antonimlerinin Izahlı Luğati (Ş.Rahmatullayev) (Kiril) (Taşkend-1980)

0461-Historical Dictionary Of The Etruscans (Simon K. F. Stoddart) (Toronto-2009)

0462-Historical Dictionary Of The Mongol World Empire (Paul D.Buell) (Oxford-2003)

0463-Popüler Siyasi Deyimler Sözlüyü (Alper Sedat-Basqın Pıçaqçı)(Istanbul-1995)

0464-Malzeme Bilimi Terimleri Sözlüğü-Ingilizce-Türkce (Mehmet Erdoğan)

0465-Beypazarı Ağzından Sözcükler

0466- Iravan Chuxuru Diyaloktoloji Luğati -Vedibasar-Gernibasar-Zengibasar Mahalları Ve Iravan Şeheri (Qarbi Azerbaycan) (Aziz Alekberli) (Baki-2009)

0467-Azelbilim-Yerli Sözler -Ebced

0468-Arab Dilinde Sözlük Çalışmaları Ve Nazim Efendinin -Tercümanu Lügat-Adlı Eserinin Incelenmesi (Mehmet Nuri Alpaq) (Van-2006)

0469-Maktab Cuğrafya Atamalari Ve Düşünceleri Izahlı Luğati (P.N.Qulamov) (Kiril) (Taşkent-1994)

0470-Arabca-Özbekce Başlanğıc Luğat (Hasan Batırbek) (Ebced-Kiril) (Taşkent-1996)

0471-Özbekce-Rusca-Arabca Sözleşic (A.Talabov) (Kiril-Ebced) (Taşkent-1989)

0472-Felsefe Luğati (Rustem Abdurahmanov) (Özbekce-Kiril) (Taşkent-1976)

0473-Özbek Dilinin Izahli Frazeolojik Luğati(Şavkat Raxmatullayev) (Kiril) (Taşkent-1987)

0474-Özbek Dilinin Izahlı Morfem Luğati (A.Qulamov-A.H.Tixanov-P.Künğurov) (Kiril) (Taşkent-1977)

0475-Panorimler Luğatı (Sesdeşler) (Ahrar Marufov) (Taşkent-1974)

0476-Baburnamede Kullanılan Sinonimler Luğati (Mirza Ahmet Alimov) (Uzbekce-Kiril) (Taşkent-2004)

0477-Tarix Terminlerininğ Izahlı Luğati (X.Y.Bekmuhammedov) (Uzbekce-Kiril) (Taşkent-1986)

0478- Tibbiyyat Qamusi Luğati(Elkin Turaqulov) (Uzbekce-Kiril) (Taşkent-1994)

0479-Türkce-Çeçence Sözlük (Lepiev A.S.-Lepiev I.A.) (Ankara-2003)

0480-Burhani Qate (Ibni Xalafi Tabrizli) (Farsca) (El Yazma-Ebced) (Deken Yasması)

0481-Semitic And Indo-European The Principal Etymologies (Saul Levin-Konrad Koerner) (Ottawa-1994)

0482-Binlerce Sözcüğün Öz Türkcesi (Gokturkanitlari.Appspot.Com)

0483- Sahand Sözlüğü-Bulut Qaraçorlu Yapıtlarında Söz Varlığı (Hasan Umudoğlu)(Ebced)(Turuz-Tebriz-2012)

0484-(1400 Söz) Ödek Köyü Yöresi Sözcükleri Derlemesi

0484-(1400 Söz) Ödek Köyü Yöresi Sözcükleri Derlemesi

0485-Cezayir Qonuşma Dilinde Muhafize Edilen Türkce Kelimeler (Mehemmed Ben Chener) (Ahmed Ateş)

0486-Öztürkce Sözlük (Hasan Umudoğlu)(Ebced)(Tebriz-2112-1390)

0487-Türkcedeki Yunanca Kelimeler (Hakki Açıkalın)

0488-Çardaq Türkmenlerinin Kullandıqları Özel Sözcük Ve Deyimler(Turkcesivarken.Com)

0489-(Kesli)Tanıqlarıyla Tarama Sözlüğünde, Qaribnamedeki Tanıqlığına Başvurulmamış Türkce Kelimeler ( Mahmut Şarli)

0490-Tatar Sözlüğü-Günay Bey (Latin)

0491-Qamu Sul Bahs Ul Elmi (Ingilizce-Arabca) (Arabca-Ingilizce) (Mustafa Zayid) (Ebced-Latin (Iskandariye-1999)

0492-Rus-Fars-Türkce Sözlük-Danışıq-Alifba (Qulamhüsen Amirtuman) (Tehran-1326)(60.MB)

0493-(2000 Soz) Türkce-Rusca-Qazaqca Qısa Sözlük (Latin-Kiril)

0494-Oğuzcadan Gelen Esinti-Qaraqoyunlu Yörükleri Ağzından Büyük Türkce Sözlüğe Qatqılar (Ramazan Durmaz) (Turkish Studies-2009)

0495-Izahli Tercümeşünasliq Terminleri Lüğeti (Sayalı Sadıqova-İsmayıl Kazımov) (Baki-2010)

0496-Nüvedi-Yerli Sözler-1-(Toplayan-Ali Valioğlu)(300.Söz)(Ilk Basım-Turuz.Com) (3-2012)(word)

0497-Hungarian, Sumerian And Mongolian-Including Avaric (Alfred Toth) (Holland-2007)

0498-Hungarian, Sumerian And. Egyptian+Hebrew(Alfred Toth) (Holland-2007)

0499-(1)Eski Türkcede Kullanılan Mimari Terimleri (Mehmet Özqarçı)

0499-(2)Eski Türkcede Kullanılan Mimari Terimleri (Mehmet Özqarçı)

0500-Ark Sözlügü-Azerbaycan Türkcesi (70 000 Söz) (Ismail Cafarzade) (Ebced) (Tebriz-1385)

0501-Eski Türkcede Kullanılan Sanatkar Terimleri (Mehmet Özqarçı)

0502-Eski Türkcede Kullanılan Dokuma-Giyim Terimleri (Mehmet Özqarçı)

0503-Canlılar Dunyası-Qısa Sözlük

0504-(1) Saha Dilinin Izahlı (Ansiklopedik) Qısa Sözlüyü-Saha Tilin Bihaariilaah Kilgas Tild'ita-Yakutca- Akutca(kiril)

0504-(2) Saha Dilinin Izahlı (Ansiklopedik) Qısa Sözlüyü-Saha Tilin Bihaariilaah Kilgas Tild'ita-Yakutca- Akutca(kiril)

0504-(3) Saha Dilinin Izahlı (Ansiklopedik) Qısa Sözlüyü-Saha Tilin Bihaariilaah Kilgas Tild'ita-Yakutca- Akutca(kiril)

0505-Farscanın Sanskrit Köklü Sözlüyü-Ariyanpur-Farhangi Rişehaye Hend Ve Urupayiye Zabani Farsi (Manuçehr Ariyanpur Kaşani) (Fars-Ebced) (1384)

0506-Qırqız Türkcesi Ve Türkiye Türkcesine Girmiş Ortaq Arapca Kelimeler (Fatih Küçükoğlu) (Bişkek-2010)

0507-Azerbaycan Türkcesinin Ortoqrafya Sözlügü(Baki-2004)

0508-Oz Turkce Sozluk (2009)

0509-Belağat Terimleri Ansiklopedyası (Hikmet Akdemir) (Izmir-1999)

0510-Türkiye Türkcesi-Azerbaycan Türkcesi Sözlügü-2500 Söz.doc

0510-Türkiye Türkcesi-Azerbaycan Türkcesi Sözlügü-2500 Söz.pdf

0511-(1)Tarixi Ve Etimolojik Türkiye Türkcesi Sözlüyü -I-(A-E) (Andreas Tietze)(Istanbul-2002)

 

 

0513-(1) Divani Luğatit Türk (Mahmıd Qaşqaylı)(Azerbaycan Türkcesi) (Iş Aparan-Ramiz Asker) (Baki-2006)

0514-1000 Söz-Qarşılıqlar

0515-Eşanlam Sözlük-Şu Türetken Türkcem (Zövgün Ahmet Ercan) (Istanbul)

0516-Türkce Bilgisayar Terimler Sözlügü (Toplayan:Aydın Yenilmez) (Turuz-Tebriz-2012)

0517-Eddürretül Muzeyye Filluğatit Türkiye-Türke-Farsca-Erebce Sözlük(Iş Aparan-Ergin) (Tebriz-1389

0518-Sahahul Ecemde Türkce Sözcükler-Türkce-Farsca Sözlük-(Ismayıl Cafaroğlu) (Sumer Yayınları-Tebriz-2011)

0519-Qurani Kerim Sözlügü (Ahmed Sedad Üstün) (Ebced-Latin) (2011)

0520-Folklor Ve Tasavvuf Edebiyatı Sözlügü (Maarif Hacıyeva-Mehmet Rıhtım) (Baki-2009)

0521-Qedim Türk Manbalarında Yaşayan Şaxs Adları (Azizxan Tanrıverd) (Baki-2009)

0522-Türkiye Türkcesinde Kökler (Kamile Imer)(Ankara-1976)

0523-Qramer Terimleri Sözlügü (Zeyneb Qorkmaz)(Ankara-1992)

0524-Anatomi Sözlügü Ve Türk Anatomi Terimleri (Zeki Zeren)(Istanbul-1959)

0525-(1)Alban (Qafqaz) Türkcesi Sözlüyü-I- Qapıq-A-X-Bextiyar Tuncay-Turuz-Tebriz-1-2013

0526-(1)Chaghatay Sozlugunde-Bitgi-Aghac-Yemishler (Hasan Umudoghlu)(Turke-Farsca-Ebced)(Turuz-Tebriz-2012)

0526-(2)Chaghatay Sozlugunde-Heyvanlar (Hasan Umudoghlu)(Turke-Farsca-Ebced)(Turuz-Tebriz-2012)

0527-Türk Adları-4500 Başlıq (Yazar-Itgin) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0528-Ingilizce-Uyqurca-Sözlük-(12000-Başlıq) (Tebriz-Turuz-2012)

0529-520 Ad+Anlam (Qaynaq-Net) (2012).doc

0530-Çince-Türkce Sözlük-Latince Çökürmesiyle-(678 Dal)

0531-Ingilizce-Qazaqca Çevrebilim-Ekoloji-Sözlügü (Boranbay Yanitov-Fatima Yanitov)(Latin-Kiril)(Almati-2011)

0532-Daqurca-Qazaqca-Xanzuqa Salestermale Sözlük (Ka Ying) (latincə-çince) (Şanciyanq-1982)

0533-Türkce-Moğolca-Moğolca-Türkce Sözlük (Kiril-Latin) (2008)

0534-Qazaq Türkcesinin Orfoqrafya Sözlügü-49000 Söz (R.Sızdıqova)(Almati-1988)

0535-Türkce-Ingilizce Sözlük-98 000 Başlıq (Turuz.Com)(Tebriz-2012)

0536-Risale Sözlügü-Arapca-54 000 Başlıq-Türkce (Turuz.Com) (Tebriz-2012)

0537-(2)Alban (Qafqaz) Dilinin Muqayiseli-Izahlı Sözlügü (Elyazma Huququnda) (2.Cild-B) (Bextiyar Tuncay) (Baki 2012).doc

0537-(2)Alban (Qafqaz) Dilinin Muqayiseli-Izahlı Sözlügü (Elyazma Huququnda) (2.Cild-B) (Bextiyar Tuncay) (Baki 2012).pdf

0538-Yeni Osmanlıca-Türkce Sözlük -60 000 başlıq (Turuz-Tebriz-2012)

0539-Idiqut Mehkemesi Sözlügü (Qocınqova-Quvanrunqa) (Ebced-Çince)

0540-1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK

0541-Alban (Qafqaz) Türkcesi Sözlüyü (Elyazma Hüququnda)-3- Bölüm (C-Diakonus) (Bextiyar Tuncay) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0541-Alban (Qafqaz) Türkcesi Sözlüyü (Elyazma Hüququnda)-3- Bölüm (C-Diakonus) (Bextiyar Tuncay) (Turuz-Tebriz-2012).pdf

0542-(4) Alban (Qafqaz) Türkcesi Sözlüyü (Elyazma Hüququnda)-4- Bölüm (E-Ğuzur) (Bextiyar Tuncay) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0542-(4) Alban (Qafqaz) Türkcesi Sözlüyü (Elyazma Hüququnda)-4- Bölüm (E-Ğuzur) (Bextiyar Tuncay) (Turuz-Tebriz-2012).pdf

0543-Ulusal Sözlük-Türkce-Farsca (Eldar Fenni) (Ebced-Latin) (Tebriz-Turuz-2012)

0544-Ulusal Sözlük-Farsca-Türkce(Eldar Fenni) (Ebced-Latin) (Tebriz-Turuz-2012)

0545-Uluslararası Metroloji Sözlüğü-Temel Ve Genel Qavramlar, Ilgili Terimler (VIM) (2008)

0546-Şifalı Bitgiler Kitabı (Avni Alkan) (2003)

0547-(5) Alban (Qafqaz) Türkcesi Sözlüyü (Elyazma Hüququnda)-5-Bölüm-V Bölüm-H-XZIL- (Bextiyar Tuncay) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0547-(5) Alban (Qafqaz) Türkcesi Sözlüyü (Elyazma Hüququnda)-5-Bölüm-V Bölüm-H-XZIL- (Bextiyar Tuncay) (Turuz-Tebriz-2012).pdf

0548-Ensiklopedik Luğat-I- (Hafiz Hormuz)(Ziyouz.Com) (Özbekce-Kiril) (Taşkent-1990)

0548-Ensiklopedik Luğat-II- (Hafiz Hormuz)(Ziyouz.Com) (Özbekce-Kiril) (Taşkent-1990)

0549-Yığma Sözlük-I- (Filip ıldırım) (Tebriz-Turuz-2012)

0549-(2)Yığhma Sözlük-II- (Filip ıldırım) (Tebriz-Turuz-2013)

0550-Başqa Dilden Geçen Sözcüqlerin Yenisiyle Değiştirilme Dizelgeleri-820 Söz

0551-Yeni-Redhouse Ingilizce-Türkce Sözlük-Redhouse-English-Turkish Dictionary (Latin-Latin) (33500 Başlıq) (Tebriz-Turuz-2012)

0552-Yeni-Arabca-Arapca Huquq, Genel Eşanlam Sözlük (6000 Başlıq) (Tebriz-Turuz-2012)

0553-Yeni-Bilgisayar-Elektronik Terimler-Ingilizce-Türkce (8 700 Bashliq) (Tebriz-Turuz-2012)

0554-İngilizce-Tuva Türkcesi Qonuşma Qılavuzu-Phrasebook (Sedin Xurak) (Kiril) (2003)

0555-(1) Ğiyasul Luğat (Ğiyasaddin Mehemmed) (Fars-Ebced) (1242-Hicri)

0555-(2) Ğiyasul Luğat (Ğiyasaddin Mehemmed) (Fars-Ebced) (1242-Hicri)

0556-(1) Farhangi Cahangiri (Hasan Incu Şirazlı) (Fars-Ebced) (1005-Hicri)

0556-(2) FarhangiCahangiri (Hasan Incu Şirazlı) (Fars-Ebced) (1005-Hicri)

0557-(1) Macma Ulfors (Kaşanlı Mahammed-Sururlu) (Fars-Ebced) (1011-Hicri)

0557-(2) Macmaulfors (Kaşanlı Mahammed-Sururlu) (Fars-Ebced) (1011-Hicri)

0557-(3) Macmaulfors (Kaşanlı Mahammed-Sururlu) (Fars-Ebced) (1011-Hicri)

0558-(1) Farhangi Reşidi-Yazılış-Kalkuta-1875 (Reşidi) (Fars-Ebced) (1337)

0558-(2) Farhangi Reşidi-Yazılış-Kalkuta-1875 (Reşidi) (Fars-Ebced) (1337)

0559-Sahahul Fors-800-Hicri (Naxcuvanlı Mehemmed Ibni Hinduşah)(Fars-Ebced)(1976)

0560-Sürmeyi Süleymani-1100-hicri (Taqiyyeddini Ovhadiyi Bilyani) (Fars-Ebced)(1363)

0561-Medreseyi Sipehsalar Ferhengi-Mansub Be Qatran (Fars-Ebced)(1380)

0562-Farhengi Caferi-1100-Hicri (Mehemmed Muqimi Tuysarqani)(Fars-Ebced) (1362)

0563-Vafayi-Farhangi Farsi-Çin-Peken-1000-Hicri (Ten Huycu) (Hüseyin Vafayi) (Fars-Ebced)

0564-Vajehayi Dexil Der Qurani Mecid (Artur Cefri-Çev-Firidun Badreyi) (Fars-Ebced) (1372)

0565-Vajehayi Farsiye Erebi Şüde (Alseyyidadi Şir-Çev-Hemid Tabibiyan)(Fars-Ebced)(1386)

0566-Tuva-Ingilizce-Ingiliz-Tuvaca Sözlük-8000 Başlıq (Deyvid Xarrison-Qiriquri Andirson)(Kiril-Latin)(2002)

0567-Pajuheş Ve Vajehaye Süryani Der Zabani Farsi (Calil Axavan Zencanlı) (Fars-Ebced) (1369)

0568-2800 Söz-Eşanlam Sözlük(Qaynaq-Net) (10-2012)

0569-Türk Adlar (Alirza Yaxfiruzan)(Türkce-Farsca) (Ebced-Latin) (Tebriz-Turuz-2012)

0570-Türk-Özbek Uyqarlıq Adları (Bahraddin Şariq)(Türkce-Farsca) (Ebced) (Andişeyi Nov-1389)

0571-Tanzimatdan Cumhuriyete Tarix Sözlüğü (Nejdet Sakaoğlu)(Istanbul1985)

0572-Dersaadet Sözlügü (Mehmet Çetin) (Istanbul-2012)

0573-Edebiyatımızda Islami Qaynaqlı Sözler-Ansiklopedik Sözlük (Mehmed Yılmaz) (Latin-Ebced) (Istanbul-1992)

0574-Eski Eserler Ansiklopedisi -1(Nurettin Rüştü Büngül)

0575-Türk Mitoloji Ansiklopedisi-Açıqlamalı-Resimli-Türk Söylence Sözlüğünün Ansiklopedik Versiyonu (Deniz Qaraqurt) (2012)

0576-Çağatay Sözlüyünden Damlalar (Umudoğlu) (Turk-Fars-Ebced) (Türk-Fars-Ebced) (Tebriz-Turuz-1213)

0577-Politeknika Luğati (T.R.Raşidov) (Özbek-Kiril) (Taşkend-1989)

0578-Nostratic Dictionary-Indo-European, Uralic And Altaic (Dolgopolsky, Aharon)

0579-Klassik Azerbaycan Edebiyyatında Işlenen Ereb Ve Fars Sözlerinin Luğati-I-II-(Behruz Abdullayev-Mirza Asgerli-Hasan Zarinezade) (Baki-2005)

0580-I-Luğati Remzi-1-(Hüseyin Remzi ) (Ebced)(Istanbul-1305 Hicri)

0580-II-Luğati Remzi-2-(Hüseyin Remzi ) (Ebced)(Istanbul-1305 Hicri)

0581-Sözlük-Farsca-Türkye Türkcesi (Araz-Atila-Urmulu)(Ebcced-Latin) (Urmu-Turuz-2013)

0582-Farhengi Vajehayi Amiyane-Qısa Sözlük 1307-Hicri (Riza Hekim Xurasani) (Fars-Ebced)

0583-Vankulu Luğatı-I-(İbrahim Müteferrika) (Ebced) (Istanbul-1729)

0583-Vankulu Luğatı-II-(İbrahim Müteferrika) (Ebced) (Istanbul-1729)

0584-Farsca-Türkce-Sözlük (Parviz Zare Şahmeresi) (Farsca-Türkce-Ebced)(Tebriz-Turuz-2013)

0585-Türkce-Fransaca Sözlük(Şemseddin Sami) (Latin-Ebced)(Istanbul-1911)

0586-Fransaca-Türkce Sözlük(Şemseddin Sami) (Latin-Ebced)(Istanbul-1905 )

0587-Uyqur-Ingilizce Sözlük-Uyghurche-Inglizche Lughet-An Uyghur-English Dictionary (G.Schwarz Henry) (Vaşinqton-1992)

0588-Uyqur-Ingilizce Sözlük-Uyghurche-Inglizche Lughet-An Uyghur-English Dictionary (Ebced-Latin) (1998)

0589-Uyqur-Ingilizce Sözlük-Uyghurche-Inglizche Lughet-An Uyghur-English Dictionary (Haji Qutluq Qadiri) (Ebced-latin) (1998)

0590-Uyqurca Ingilizce Luğat (Latin-Ebced)(1998)

0592-(1) Azerbaycan Sözlüyü-I-Azerbaycan Türkcesi (120 000 Söz) (Ismail Cafarli) (Latin-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)Ismail-Ismayil Cafarli-Ceferli

0592-(2) Azerbaycan Sözlüyü-II-Azerbaycan Türkcesi (120 000 Söz) (Ismail Cafarli) (Latin-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)Ismail-Ismayil Cafarli-Ceferli

0592-(3) Azerbaycan Sözlüyü-III-Azerbaycan Türkcesi (120 000 Söz) (Ismail Cafarli) (Latin-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)Ismail-Ismayil Cafarli-Ceferli

0593-Qanbilimçiler Üçün Daha Çox Türkce, Daha Güzel Türkce (Yücel Tangün) (Ankara-2011)

0594-Türkmence-Ingilizce Ingilizce-Türkmence Dictionary Sözlük

0595-Erebce Uyğurca Luğat (Ablikim Nurmuhemmed Haci) (Ebced) (Şincanq 2008)

0596-Gözel Adlar (Vafa Mehr)(Türkce-Farsca-Ebced) (Urmu-Turuz-2013)

0597-Ölçüler (Zöhre Vefayi) (Ebced) (Urmu-Turuz-2013)

0598-Mahalli Kelimeler Sözlügü (Ömer Qaya-Hacı Abdullah Kozan) (Kahramanmaraş - 2003)

0599-Gözelik Aynası Mansur Xanlu Türk Fars Ebced Urmu-Turuz-2013

0600-Tarixi Atamalarnın Qısqaca İzahlı Luğatı - Qadimi Ve Orta Asrler Uzbekce Kiril Taşkend 1999

0601-Farhangi Ruzmerreyi Türki Istanbuli Ba Teleffüzi Kamil Nasiretdin Ehediniya Farsca-Türkce Latin -Ebced Urmu Turuz 2013

0602-Ingilizce - Qazaqca (Ağılşınca - Qazaqca) Ekoloqyalıq Sözlük Boranbay Yanetov - Fatime Yanetova Latin Kiril Almatı 2011

0603-Badii Edebiyat Terminlerine Açıqlamalar Mehemmed ali Farzane Ebced Urmu Turuz 2013

0604-Mahakimetul Luğeteyn Alişir Nevayi Hüseyin Mehemmedzade Sadiq Düzgün Fars Türk Ebced Tebriz Turuz 2013

0605-Firuği Alfaz Müstecabizade Ismet Ebced Istanbul 1311

0606-Kastamonu Sözlüğü Facedeki Kastamonu Türkcesi Topluluğu Tebriz Turuz 2013

0607-Yöresel Kelimelr Ve Deyimler - Israfil Kayabalı Felahiya Ilçesi - Kayseri 2011

0608-Türk Mitoloji Sözlüğu Deniz Karakurt - 2013

0609-Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-İ Şahidi Atabey Kiliç - Urmu Turuz

0610-Turkce-Arapca Manzum Sozluklerden Subha-I Shibyan-2 Atabey Kilic - Urmu Turu

0611-Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-İ Vehbi Atabey Kiliç - Urmu Turuz

0612-Hasan Rizayi Ve Kan-I Ma'ani İsimli Manzum Sözlüğü Muhittin Turan Urmu Turuz - 2013

0613-Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü Hesen Eren Ankara - 1999

0614- Ferhange Vajegan Türki Dar Farsi Ve Arabi Perviz Zare Şahmeresi fars türk latin ebced urmu turuz 2013

0615-(5)Turkce Insan Adları-V- (Ferhad Cevadi) (Turkce-Farsca) (Latin-Ebced) (Urmu-Turuz-2013)

0616-Menim Inglisce Türkce Şekilli Sözlügum Hüseyn Masüdi Türk Ebced Urmu Turuz 2013

0617-(1)Azerbaycan Türkcesi Deyimler Sözlüğü Seyfettin Altaylı Urmu Turuz 2013

0617-(2)Azerbaycan Türkcesi Deyimler Sözlüğü (Seyfettin Altaylı)(Ankara-2005)

 

 

                                                                    ARTIQ PİTİKLER

               KESLİ TOPLUSU

0023- türkməncənin gümbed ağzından bir mətin və örnəkli sözlük

0026-Altayca-türkcə sözlük üzrə(2.252KB)

0031-Kilasik türk ədəbiyatında mənzum sözlük şərhləri-(9)

0036-Miftahi lisan adlı mənzum firansaca-türkcə sözlük üzərinək(20)

0046-Masedonca sözlükdə türk etkiləri (95)

0054-Anadolu sahasında yazılmış əski bir arapca türkcə sözlük üzərinə notlar(3.819KB)

               ƏL YAZMA

001-Ərəb-fars-türkcə sözlük(29.553KB)

003-Fars-türkcə sözlük-məclis-əl yazma(48.697KB)

011-Cüveyni tarixınin sözlük bölümü-məclis-əl yazma(108.392KB)

022-Xəvassü lheyvan-sözlük(məmməd teghi təbrizli)

048-Cığatayca-farsca sözlük

052-Miftahüll isan(firansaca-türkcə )(nəssab)(sözlük)

061-Cəvahirül əlsənə(sözlük)(türk-ərəb-fars)

094-Divani Luğatit Türk-El Yazma-Kök Yasma-Tıpqıbasımı-Faksimile (Mahmıd Qaşqaylı) (Ebced)(Ankara1941)

 

               DİL

0124-Rize ağızlığı (incələmə-mətinler-sözlük)-turqut gunay(343d)(77.077KB)