Arama: Ilqar Hüseynov

Qedim Dünya Medeniyeti-Ilqar Hüseynov-Nigar Efendiyeva-2009-427s

Qedim Dünya Medeniyeti-Ilqar Hüseynov-Nigar Efendiyeva-2009-427s

QEDIM DüNYA MEDENIYETI-ILQAR HüSEYNOV-NIGAR EFENDIYEVA-2009-427S  
229
0
Azərbaycan Milli Adət Və Ənənələrinin Bədii-Estetik Mahiyyəti - İlqar Hüseynov

Azərbaycan Milli Adət Və Ənənələrinin Bədii-Estetik Mahiyyəti - İlqar Hüseynov

Milli adət və ənənələrin öyrənilməsi və onların mənəvi dəyərlər sistemindəki rolunun tədqiqi həmişə aktual olmuşdur. Çünki milli adət və ənənələr tarixin ...
1409
0

Arama