Arama: türkcede moğolca qalıntılar

Çuvaşcanın Etimolojik Sözlüğü- 25s+Yer Adlarımızın Dili+ Uveyik+Türkcede Moğolca Qalıntılar+Türkcede-MM-MB-Disimilasyonu+Türkcede Kelime Qoşmalar-Hasan Eren

Çuvaşcanın Etimolojik Sözlüğü- 25s+Yer Adlarımızın Dili+ Uveyik+Türkcede Moğolca Qalıntılar+Türkcede-MM-MB-Disimilasyonu+Türkcede Kelime Qoşmalar-Hasan Eren

Çuvaşcanın Etimolojik Sözlüğü- 25s + Yer Adlarımızın Dili + Uveyik+Türkcede Moğolca Qalıntılar + Türkcede-MM-MB-Disimilasyonu + Türkcede Kelime Qoşmalar-Hasan Eren  
943
0

Arama