Arama: türkiyede meyvelerden yararlanılaraq verilmiş yer adları

Kesli-1-Türkiyede Meyvelerden Yararlanılaraq Verilmiş Yer Adları-Serkan Şen-19+2-Bahaetdin Ogelin-Harput Ağzı Fonetik Ve Morfoloji-Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme-Ercan Alqaya-13s+3-Kesli-Doğu Türk Ve Moğol Folklorundaki-Edrene-Kelimesine Dair-Abdülqadir Inan-3s

Kesli-1-Türkiyede Meyvelerden Yararlanılaraq Verilmiş Yer Adları-Serkan Şen-19+2-Bahaetdin Ogelin-Harput Ağzı Fonetik Ve Morfoloji-Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme-Ercan Alqaya-13s+3-Kesli-Doğu Türk Ve Moğol Folklorundaki-Edrene-Kelimesine Dair-Abdülqadir Inan-3s

Kesli 1-Türkiyede Meyvelerden Yararlanılaraq Verilmiş Yer Adları-Serkan Şen-19 + 2-Bahaetdin Ogelin-Harput Ağzı Fonetik Ve Morfoloji-Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme-Ercan ...
1203
0
KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

  KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ
70288
-

Arama