Arama: xix esrin ikinci yarısında

XIX Esrin Ikinci Yarısında Shumali Azerbaycan Kendlilerinin Azadlıq Herekatı-Nifteliyev Ramil-Baki-2006-71s

XIX Esrin Ikinci Yarısında Shumali Azerbaycan Kendlilerinin Azadlıq Herekatı-Nifteliyev Ramil-Baki-2006-71s

XIX Esrin Ikinci Yarısında Shumali Azerbaycan Kendlilerinin Azadlıq Herekatı-Nifteliyev Ramil-Baki-2006-71s
711
0
Modern Turk Edebiyatinin Ana Chizgileri-1860-1923-Kenan Aghyuz-2010-226

Modern Turk Edebiyatinin Ana Chizgileri-1860-1923-Kenan Aghyuz-2010-226

Modern Turk Edebiyatinin Ana Chizgileri-1860-1923-Kenan Aghyuz-2010-226   Bu baskının hazırlanması için, bir önceki baskı gözden geçirilerek bölümler yeniden düzenlenmiş ve gerekli ilaveler ...
3385
0
Ermenistanda Türk menşeli Yer Adları - Sitare Mirmahmudova

Ermenistanda Türk menşeli Yer Adları - Sitare Mirmahmudova

V əsrdə yaşamış erməni tarixçisi Moisey Xorenski hələ eramızdan əvvəl II əsrdə bu torpaqda türkdilli bolqarların olması haqqında məlumat verərək qeyd edir ki onların başçısının adı ilə Vənənd ...
4015
0
Azərbaycan Dramaturgiyasi Antolojyası 5 Cild - Dilarə Məmmədova

Azərbaycan Dramaturgiyasi Antolojyası 5 Cild - Dilarə Məmmədova

XVIII əsrin ikinci yarısında Qərbi Avropada kapitalizmə keçid dövründə yaranan maarifçilik Azərbaycanda XIX əsrdə təşəkkül tapmış, xalqımızın mənəvi həyatında mühüm rol oynamışdır. Başqa ölkələrdə ...
3375
0
Azerbaycan Nesri Antolojyası 5 Cild - Zaman esgerli

Azerbaycan Nesri Antolojyası 5 Cild - Zaman esgerli

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf tarixində xüsusi mərhələ kimi seçilən XIX yüzilin fərdi özəlliyini, onun modern səciyyəsini və poetikasını şərtlən-dirən mühüm amillərdən biri yeni bədii nəsrin ...
3146
0

Arama