Arama: xulya qasapoğlu çenge

Ermeni Herfli Qipchaq Turkcesi-Qasapoghlu Chengel-65s-Kesli-Ermeni Herfli Qipchaq Turkcesiyle Yazilmish Tore Bitigi-Tore-Yarqi-Bitik Terimlerimleri Uzre-Xulya Qasapoghlu Chengel-20s

Ermeni Herfli Qipchaq Turkcesi-Qasapoghlu Chengel-65s-Kesli-Ermeni Herfli Qipchaq Turkcesiyle Yazilmish Tore Bitigi-Tore-Yarqi-Bitik Terimlerimleri Uzre-Xulya Qasapoghlu Chengel-20s

Ermeni Herfli Qıpçaq Türkcesi-Qasapoğlu Çengel-65s + Kesli -Ermeni Herfli Qıpçaq Türkcesiyle Yazılmış Töre Bitigi-Töre-Yarqı-Bitik Terimlerimleri Üzre-Xulya Qasapoğlu Çengel-20s  
1124
0

Arama