Arama: zati divanında xalq inanışları-xaqan yekbaş-41s+zeyneb türküsü üzerine bazı mulahizeler-doğan qaya-11s+zileli fevzi-doğan qaya-10s+aşıq şiirinde ayaq ve ruxsetiyle fehmi gurun ortaq ayaqlı şhiirleri-doğan qaya-9s+alim bir şair-nevii-mustafa nejat seferçio

no find content

Arama