Cuma 28 Kasım 2014
Sayta giriş
:  
:  


[ üye ol ]
Keçit unutulmuş?
Yardım

ايراندان يارديم اؤچؤن حسابيميز:

2014 yılın Ardağları(Sponsorlar)

2013 yılın Ardağları(Sponsorlar)

Site Yapim Aşamasındadır

 Merhaba, Ziyaret için teşekkür ederiz.Sitemiz Şu Anda Yapim Aşamasındadır.  En kisa Zamanda Sizlerleyiz

TURKOLOJ-TARİX KİTABLARİ

 

TÜRKOLOJI-TARİX KİTABLARI


0002-Doğu qaradənizdə türklər(ibrahim tellioğlu)(19.999KB)

0003-Doğu türkistan və uyqur türkləri arasında islamiyet(15.773KB)

0004-Sənin ulu baban(154.833KB)

0005-Qaşqaylı mahmuda görə 11 inci yüz ildə türk Dünyasi. (388-389-390-391 i yoxdu)(123.627MK

0006-Ortaçağ azərbaycan mədəniyyəti-niyazı mehdi(2.178KB)

0007-Kirman səlcuqları(ərdoğan mərçil)(tarix)(69.869KB)

0008-(1) Məvaiidül nəfais qevaidul mecalis(ziyafət süfrəsi)(1)(41.868KB)

0008-(2) Mevaidul nefais qevaidul mecalis(ziyafət sufrasi)(-2-)(36.763KB)

0009-Türk kavimlər -(kafəroğlu) -(araşdırma)(33.556KB)

0011-Türk Eğitim Tarixi-Yahya Akyüz (Ankara-2000)

0012-Əsirlər yadiqari-əbcəd(684KB).doc

0013-Əski türk dini izləri (quzey azərbaycan-doğu anadolu-quzey iraqda) (238)(57.006KB)

0014-Qarabağ haradir-səməd serdar niya-(farsca)(4.078KB).doc

0015-(01)Moğol qanunları-curt alingə(226)(11.039KB)

0015-(02)Türk moğol boyları arasında islamiyet(14.760KB)

0015-(03)Moğol istilasına qədər türküstan(bartold)(42.466KB)

0016-Alti il diclə firat sahillərində(qəzənfər paşayev)(baki-1987-kiril)(66.237KB)

0020-Qaraçay malqar türkləri-adilxan adiloğlu(233d)(4.443KB).doc

0021-türkün üç bin yılı(26.660KB)

0022-(1)Yeni Islam Tarixi Ve Türkler-Islam Türk Tarixine Giriş (Zekeriya Kitabçı) (2005)
0022-(2)Yeni Islam Tarixi Ve Türkler-Peyqemberin Yaşami Ve Orta Asiya Türklüğü (Zekeriya Kitabçı) (2005)

0023-Ilk Müslüman Türk Hükümdar Ve Hakanlari (Zekeriya Kitabçı) (2004)

0024-Islam Hidayet Güneşi Doğu Turan Yurdunda-Talas Nezeriyyesinin Çöküşü (Zekeriyya Kitabçı) (2004)

0025-Orta asya da islamiyet və türklər(11.828KB)

0026-Quzey türk kavimləri arasında islamiyyət(14.195KB)

0027-Azər xalqı (seçmələr) (firidun afasioğlu)(30.056KB)

0028-Azərbaycan xalqının menevi mədəniyyət tarixi(elmeddin elibeyzadə)(130.702KB)

0029-Avçılıq av konulu yazı(actaturcica-2009)(24.016KB)

0030-Babur namə -(rəşid rəhməti arat)(34.828KB)

0031-Qazan türkləri(55.006KB)

0032-(1)Türkoloji məqalələri-tələt təkin(2.901KB)

0032-(2)Qaraçay balkar-adilxan-adiloğlu(2.427KB)

0033-Urartu-Boris pirovtrovsky-rəşd bornak-(fars-əbcəd) (109)(24.790KB)

0034-On iki əsr sukut-nasir purpirar-1-(261d)(1.428KB)

0035-Azərbaycanın faydalı bitgi sərvəti -(bitgilər)(17.042KB)

0036-Pasoxe yave sərayan dər bareyi azərbaycanihayi türk təbar və türk zəban əbəv ən cəddən-herisi nəjad(fars-əbcəd)

0037-Tarixdə türk savaşçiları (31)(3.613KB)

0038-Basarabyali qaqavuzların tarixi-mixayil cihangir(80d)(11.680KB)

0039-Osmanlı mütfağı-(tuğrul shvqay)(2000)(73.263KB)

0040-Uyqurlar-Almas -əbcəd-(uyqurca) (432d)(33.434KB)

0041-Eğirdir ensikilopedyasi-nuri güngör vəziroğlu-(2005-255d)(7.737KB)

0042-(01)Oğuzlar(türkmənler)-tarixləri-boy təşgilati-dasdanları-faruq sumer(148.149KB)

0042-(02)Oğuzlar-segiy qiri qurevi ağacanofəbcəd(2.936KB).doc

0042-(03)Azərbaycan xarezm və türk oğuz boyları arasında islamiyet(15.743KB)

0042-(04)Oğuz namə-rəşidəddin fezlulla-əbcəd(884KB).doc

0043-Türk aşçılığı(yemek öğrətimi) (alatürka alafranga)(1963-584d)(115.748KB)

0044-Türkolojyanın əsaslar-fərhad zeynalov(347d)(100.822KB)

0045-Tarixdə və bugün saxa türkləri(1.547KB)

0046-Ərəb ədəbi bedii qaynaqlarında türk(məhəmməd hasan qamberli)(tarix)(58.878KB)

0047-(1)Türk işləmə sanati (68)(14.405KB)

0047-(2)Türk işləmələri(11.981KB)

0047-(3)Türk Əbru Sənəti(15.645KB)

0047-(4)Türk qalı sanatı (222)(54.928KB)

0048-(1)Tiyatr(tiatr) tarixi(azərbaycan)(446)(3.671KB)

0048-(2)Şərq tiyatr tarixi (234)(1.206KB)

0049-Yörüklər -(məhməd oroz)(66.015KB)

0050-Xəzər çevrəsində bin il -(lev nikolayevic qumilyev)(24.421KB)

0051-Türklərin ilk ataları(33.646KB)

0052-Şəcərei tərakimə -türkmənlərin-soykütüğü(28.464KB)

0053-Qobustan qayaüstü rəsmlər(53.507KB)

0054-Qedim Türkler (Lev Qumilyev) (Çeviri-Vilayet Quliyev-Veli Habiboğlu)(Latin)(Baki-1993)

0055-Qayalar danışır(nesir rizayev)(kiril)(49.225KB)

0056-Qamışamançılığın etno mədəniyyətimizdə yeri(12.866KB)

0057-Odlar yurduna səyahət(kiril)(10.124KB)

0058-Mocüzəli qərinələr(nəsir rizayev)(kiril)(61.654KB)

0059-Kəngərlərler-altay məmmədli(131)(39.220KB)

0060-(1)Türklər-david hotham(1)(703KB)

0060-(2)Türklər-david hotham(2)(766KB)

0062-iraq türkmənləri(22.883KB)

0063-Qəznəlilər devləti tarixi(8.806KB)

0064-Qızıl doyuşçü-mirəli seyido(788KB)

0065-(1)Manas dasdanı-naciyə ulduz-ankara(95.795KB)

0065-(2)Manas Dasdanı-(türkiyə türkcəsi ilə)(14.009KB)

0066-Avşar türkmənləri-adnan menderes kaya(2.022KB)

0068-Altay xalqlar-yaqub mahmulu(95d)(28.060KB)

0069-irşadul muluk və selatin(rəcəb toparli-osman nedim tunay)(42.536KB)

0070-Şərqi türkustan tarixi.(əbcəd.kabul-1940)

0071-Qaqavuzlar(güllü yoluğlu)

072-Türk utuçluğunun doğuşu(deyvid kushner)(zeki doghan)(1876-1908)

073-Mayalar və türklük(ismayıl doghan)

074-Nəqşbəndiyyə təriqətinə ayid əlyazmalar köotüyü

075-Göy tanri(sabir rustemxanlı)

076-Türklərdə Arıçılıq(ackta türkika)

077-(001)Türkiyyat araşdırmaları

077-(002)Türkiyyat araşdırmaları

077-(003)Türkiyyat araşdırmaları

077-(004)Türkiyyat araşdırmaları

077-(005)Türkiyyat araşdırmaları

077-(006)Türkiyyat araşdırmaları

077-(007)Türkiyyat araşdırmaları

077-(008)Türkiyyat araşdırmaları

077-(009)Türkiyyat araşdırmaları

077-(010)Türkiyyat araşdırmaları

077-(011)Türkiyyat araşdırmaları

077-(012)Türkiyyat araşdırmaları

077-(013)Türkiyyat araşdırmaları

077-(14)Türkiyyat Araşdırmaları

078-Orta doğuda türk əsgəri varlığının ilk zuhuru(zəkəriyya kitabçi)

079-Oğuzlara-ait dasdan(Faruk-sumer)

080-Manas dasdanı Dünyada yazılmış olan en uzun dasdandır.doc

081-Əsli kərəm-Məhəbbətə xalq abidəsi(kiril)(1989)

082-Manas dasdani və etgiləri uluslar arasi bilgi sholəni(1995)

083-Alman-iskandinav xalqlarının mifolojyasi(ağayar şükürov)

084-Teymur və devləti(ismayıl ağa)(2000)

085-Toprağın köksündə tarixin izləri(ağamusa axundov)

086-Türk incələmələri yapan quruluşlar(qılavuz) (ismayıl soysal-migin ərən)(1977)

087-Tarixi rəşidi(1-2)(uyqur-əbcəd)(31.425KB)

088-Nəxcüvan əski türk toprağı

089-Orta çağ türk Toplumları Hakkında(Səncər Divitçioğlu)(pass-exisəhir)

090-Oğuznamə(qədimki oğuzların tarixi dasdanı)(uyqur)(əbcəd)

091-Ilk Türk Islam Devlətləri tarixi

092-Türküstanda müslüman olan ilk türk hökümdarları

093-OğuznaməRəşidəddin)(çevirən-şükürova)(kiril)

094-Sumer mitolojyasi.pdf

095-Təbriz tarixi(minuriski)(kareng)(fars-ebced)

096-Evliya chelebi Seyahatnamesi( Mustafa nihat ozun)

097-1-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(1)(İstanbul və civarı)(əbcəd)

097-2-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(2)(Buca, Batum, Tarabuzan, QafQasya, Girit səfəri,Ərzurum, Azərbaycan və Gürcüstan)

097-3-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(3)( Suriyə, Filistin - Urmiye, Sivas, Əl-Cəzirə, Ermənistan, Ruməli (Bulgaristan və Dobruca)

097-4-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(4)(Van, Təbriz, Bağdad, Basra səyahəti)

097-5-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(5)(Van, Basra səyahətinin sonu, Oçakov səyahəti, Rakoçziyə qarşı səfər, Rusya səfəri, Anadolu asilərinə qarşı hərəkət, Çanaqqala yolu ilə Bursaya ovdət, Boğdana gediş, Transilvanya səyahəti, Bosnaəya gediş, Dalmaçya səfəri, Sofyaya ovdət)

097-6-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(6)(Tıransilvanya səfəri, Arnavutluqa gediş, İstanbula ovdət. Macar səfəri, Uyvarın muhasirəsi, müəllifin 40.000 Tatarla, Avusturya, Almanya, Flemenkə və Baltik Dənizinə qədər gedməsi. Uyvarın zəpdi, Belqirada ovdət. Hersekə göndərilməsi, Ragusa səyahəti, Qaradağ səfəri, Qanıja səfəri və Qanizsa-Hırvat məmləkəti)

097-7-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(7)(Avusturya, Kirim, Dağıstan, Deşt-i Qıpçaq, Esterhan)

097-8-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(8)(Kirim, Girit, Selanik, Rumeli)

097-10-Evliya çələbi Səyahətnaməsi(10)(Misir)

098-Azərbaycan xalqının orta əsr mə'nəvi mədəniyyəti(məmməd dadaşzadə)(bakı-1986).pdf

099-Alp Manas üzrə(konya-1997)

100-Manas dasdanı-qırqız-türkiyə türkcəsi(vilyam radlof)(əminə gülsoy-nasqalı)(1995)

101-Qarşılaştırmalı Türk dastanları (səbətçioğlu) (1998)

102-Azərbaycan Antik Dövrdə(kamal əliyev.fəridə əliyeva)(1997-kiril)

103-Azərbaycan Arxelojyasi(Rəşid Köçüşov)(Baki-1986)(Kiril)

104-(1)Yuxari Çuxurova Məsəllərində Motiv-Tip Araşdırmaları

104-(2)Yuxari Çuxurova Məsəllərində Motiv-Tip Araşdirmalari(mətn-sözlük)

105-Oghuz Yurdu(Annaguli Nurməmmət)(2001)

106-Orta əsrlərdə Təbriz şəhrinin Tarixi(Seydağa Ovnullahi)(Himmətcu Mahmıdovalı)(Təbsiz-1385)(dil. kitabevi)

107-(1)Göy Türklər(Əhməd Daşağli)(Ankara-2004)

107-(2)Göy Türklər(Əhməd Daşağli)(Ankara-2004)

107-(3)Göy Türklər(Əhməd Daşağli)(Ankara-2004)

108-Azərbaycan Qədim Və ilk Orta Əsrlər Tarixi iran Tarix Şünaslığında(Əbdulla Fazili(Baki-1984

109-Manna Dövləti(Solmaz Qaşiyac)(Baki-kiril-1993)

110-Azərbaycan Tünc Dövrünün Boyalı Qablar Mədəniyyəti(vəli əliyev)(baki-1977)(kiril)

111-Tarixin Izləri Ilə(Vəli Əliyev)(Bakı-1975)

112-Əsli Kərəm(Riza Zeki Bey)(Baki-1913-əbcəd).

0113-Qararqoyunlu-Ağqoyunlular(Nəcəf Tofiq Humbet Oğlu)(Baki-2000)

114-Ortaçağ Türk Toplumlari Haqqında(Sencer Divitchioghlu)(keçit (kod) Exisehir)

115-Fehreste Kitabhaye Gadimi Be Zabane Torki(Almaz Yazirdi)(Fars-Ebced)

116-Edigey Dastani(Rustem Sulti)(Latin-Kiril)

117-Oğuz Səltənəti(Altay Memmedov)(Baki-1992)(Kiril)

118-Sheceryi Turk(ebced).rar

119-Taş Heykel Çalıştayı Kataloğu

120-(1)orxun (Orhon) Bildiriler Kitabi(qapiq-1-)

120-(1)orxun (Orhon) Bildiriler Kitabi(qapiq-2-)

121-Qedim Türk-Oğuz Yurdu-Ermenistan(Eziz Elekberli(baki-1994-kiril)

122-19 uncu esr, ermeni nesrinde azerbaycan folkloru(yusif ramazanov)(Baki-1985)(Ebced)

123-Qara Mecmue-Şeyx Sefiyyeddini Erdebili (Düzgün-Sediq) (2001)

124-Türkmenler Tarixi(Haci Ebdulğafur Axundi-Ahengeri(Günbet-1381)(ebced)

125-Qazaq Şeceresi Üzre(Qazaq Türkcesi)(Arfginbayov-Mukanov-Vostov)(Kiril)

126-Qaqavuz Türkleri

127-Tarixde Ermeniler Ve Türk-Ermeni Munasitleri(M. Seid Kocaş)(Baki-1998)(Kiril)

128-Eski Turki Yazba Eskertikishdəri Turali Sertteyler (Qazaqca)(almata-1983)

129-Muqayiseli-Tarixi Türkolojyanin Aktual Problemleri)(Baki-1984)(Kiril)

130-Reşid Rahmeti Arat Için(Kesli Toplusu) (Ankara-1966)

131- Qaraqalpaqlar(Dede Korkut Oğhuznameleri ışığında) (kırzıoğlu-fahrettin)

132-(1)((-1-))Azerbaycan Etnoqrafiyasi(1988-Kiril)

132-(1)((-2-))Azerbaycan Etnoqrafiyasi(1988-Kiril)

133-Kulikova Vuruşmasi (B.V.Fiodorov) (Kiril)(Baki-1940)

134-Mukaddes Chevreler Ve Eski Hilafet Ulkelerinde Turk Hatunlari (zekeriya kitapchi)(1996)

135-Emir Teymur(German Vamberi)(Baki-1991)

136-Tarixde Iz Qoyan Azerbaycanlilar (vilayet quliyev) (çeviren emir eqiqi bexshayishi)

137-Islamiyyetden Önce Türk Kültür Tarixi -Orta Asya Qaynaq Ve Buluntularına Göre(Bahaeddin Ögel) (Ankara-1984)

138-(1)Böyük Xun Imperyası(Bahaeddin Ögel) (Kiril)(Baki-1992)

138-(2)Böyük Xun Imperyası(Bahaeddin Ögel) (Kiril)(Baki-1992)

139-Preservation Of The Frozen Tombs Of The Altai Mountains

140-Anaklia Ve Ruh Kalalari HakdaKi Osmanli Belgeleri (On Yeddinci Ve On Sekkizinci Yuz iller (Nodar Şengelia) (Tiplis-1982) (ebced)

141-Azerbaycan Xalqının Yaranması (Kiril)(Mahmud Ismayıl)(Baki-1995)

142-Kerem Ile Esli (Orhan Güzel) (Istanbul-2004)

143-Teminibni Bahrin Seyahatnamesi Ile Mervezinin Tabai Hayavan Eserinin Tercumesi Ve Degerlendirilmesi (Caner Sağir) (Istanbul-2006)

144-Ilha Ve Tayifehayi Eshayeriye Xurasan (Seyyid Eli Mirniya) (Ebced-Fars)(1369)

145-(1)Türkün-Qızıl-Kitabi (Refiq Özdek) (Köçüren: Bağır Tahan) (ebced) (Tebriz-1372)

145-(2)Türkün-Qızıl-Kitabi (Refiq Özdek) (Köçüren: Bağır Tahan) (ebced) (Tebriz-1372)

146-(1)Serdarani Ez Ilat O Tevayifi Dergez (Seyyid Eli Mirniya) (Fars-Ebced)(1361)

146-(2)ilat o Tevayifi Deregez (Seyyid Eli Mirniya) (Fars-Ebced)(1362)

147-Türk Kültür Tarihine Bakışlar (Tuncer baykara) (Ankara-2001)

148-Musevver Turkistan Tarix Ve Seyahatnamesi (Ebced-1294-Hicri)

149-Iskitler (Sakalar) (Ilhami Durmuş)(Ankara-2008)

150-Yozefo Tiflisinin -Vakiati Mir Veys Ve Şah Hüseyin- Adlı Eserinin Tahlil Ve Transkribi (Gülcan Sarioğlu)(Hatay-2008)

151-Safevi Devletinin Kuruluşu Ve şhah Ismail Devri -907-930 (Qiyas Şükürov) (Istanbul-2006)

152-Hudud El Aleme Göre 10.Asırda Türk Boylari(Sezin Orhan-Kurulay) (Istanbul-2007)

153-Seyyahlar Azerbaycana Gelir(Yaqub Mahmıdov)(Kiril)(Baki-1077)

0154-Kaynaklara Göre Güney-Doğu Anadoluda Proto Türk Izleri (Sadi Bayram)

155-Hurilika Hemracan Hikayesi üzerine Mukayeseli Bir Araştırma (Alimcan Inayet-Fikret türkmen)(izmir-1992)

156-Uyqur Xalq Destanlari (Abdulhakim Mehmet) (izmir-2006)

157-Uyqur Halk Hikayeleri Üzerinde Incelemeler(Alimcan Inayet)(izmir-1995)

158-Cungar Hanlığının Siyasi Tarixi (Ekrem Kalan) (istanbul-2005)

159-IV-VIII. Yüzyıllar Arası Sasaniler Dönemi Türk-Fars Ilişgileri(Ahmet Altungök) (Elaziğ-2007)

160-Eski Türklerde Yazı-Kağıt-Kitap Ve Kağıt Damqaları (Şinasi Tekin) (Istanbul-1993)

161-Etrusk-Türk Bağı (Ağasioğlu -Firidun Celilov)(Baki-2011)

162-Özbek-Halk-Masallari-Inceleme-Metin (Hüseyin Baydemir) (Erzuzrum-2004)

163-Qızıl Almanın Izinde (Necati Gültepe) (Istanbul-2007)

164-Tarixde Tebriz (Cihat Aydoğmuşoğlu) (Ankara-2007)

165-Tebriziyye (Talikizade-Mehmed-Subhi) (Bülent Özkuzugüdenli)(Istanbul 2005)

166-Erciste Eski Türk Inanclarının Izleri(Erol Albayrak) (Niğde-2006)

167-Safevi Devlet Teşgilati (Tezkiretül Muluke Göre) (Zülfiye Veliyeva)(Ankara-2007)

168-(2)Müneccimbaşi Tarixi-Sahayiful Axbar Fi Vekayiul E'sar (Ismail Erünsal)

169-Kasım Hanlığı (1445-1661)(Serkan Acar) (Izmir-2007)

170-Sultan Sencer Ve Qara Hitaylar-Qatavan Savashi(Osman G.Ozkuzuoghlu)(Istanbul-1994)

171-Tarixi Mehmed Giray(Uğur Demir) (İstanbul 2006)

172-Azerbaycan Xanlıqlarının Osmanlı Dövleti İle Siyasi Elaqeleri (XVIII Esrin II Yarısı)(Baki-2002)

173-Azerbaycan Sefeviler Dövleti (oqtay efendiyev) (Baki-2007)

174-Azerbaycan Dili Ve Tarixi(Sara Aşurbeyli) (Latin)(Baki-2006)

175-Türklerde Kasapçılık (Acta Turcica)

176-Türklerde Hamam (Acta Turcica)

177- Türklerde Yarış (Acta Turcica)

178-Türk Kültüründe Hakaret (Acta Turcica)

179-Türk Kültüründe terzilik (Acta Turcica)

180-Kültürümüzde İntikam (Acta Turcica)

181-Azerbaycan Incisi (Mil-Muğan-Şirvan Ve Qarabağ) (Ishaq Axundzade) (Baki-1992)

182-Qaraqalpaqların Etnoqrafik Tarixi (Şenel Çalışqan) (Denizli-2001)

183-Başqurd Ve Tatar Efsaneleri Üzerine Qarşılaşdırmalı Motif Çalışması (Gülxan Atnur) (Erzurum-2002)

184-Ural Batır Dasdani Üzerine Bir Araşdırma(Gülxan Atnur) (Erzurum-1996)

185-Ağbuzat zayatülek ile hivhiliv ve ahkak kola destanlari üzerine bir araşdırma(sedat adıgözel) (Erzurum-1997)

186-Türkiye Ve Azerbaycan Daki Cocuk Oyunları Ve Oyuncaqlarının Qarşılaşdırmalı Incelemesi(Didem Bayar Çelebi)(Muğla-2007)

187-Sivas Qaynaqlı Cönkler Üzerinde Tetqiq (Sevgi Öztosun) (Sivas-2001)

188-Anadolu Kültür Tarixi(Ekrem Akurqal)(1998)

189-Ögedey Kaan Devrinde Türkistan Ve Maveraün Nehir (Ganizhamal Kushenova) (Ankara 2006)

190-Türk Tarixinde Şecere Geleneği-Türkmen Şecereleri Örneği (Murat Illiyev)(Ankara-2010)

191-Deryabuyi- Taklamakan Çölünün Merkezindeki Bilinmeyen Uyqur Köyü (Mettursun Beydullah) (Ankara-2005)

192-Şah Abbas Ve Zamanı (Cihat Aydoğmuşoğlu) (Ankara-2011)

193-Qırqız Şecerelerine Göre Türk Boyları (Murlan Omorov) (Ankara-2008)

194-Kök Türk V195-Ağ Hunlar Tarixi Üzerine Türkiye Ve Dünyada Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi(Müslüme Melis Çeliktaş) (Ankara-2011)

195-Ağ Hunlar Tarixi Üzerine Türkiye Ve Dünyada Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi(Müslüme Melis Çeliktaş) (Ankara-2011)

196-Çin Kaynaqlarına Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Çin Ilişgileri Ve Çindeki Osmanlı Ateşli Silahları (Giray Fidan) (Ankara-2010)

197-Qırqız Atalar Kültü Ve Qırqız Atalar Kültünün Yaşayan Kültüre Etkileri(Mayramgül Diykanbayeva) (Ankara-2009)

198-Trabzon Rum İmparatorluğu Ve Türkler 1204-1404 (Murat Keçiş) (Ankara 2009)

199-Rahimizade Ibrahim (Harimi) Çavuşun Gence Fetihnamesi Adlı Eserinin Transkripsiyonu Ve Kritizasyonu (Hasan Dündar) (Afyon-2006)

200-Şah Tahmasb (1524-1576) Ile Osmanlı Sarayı Arasında Teati Edilen Mektupları Içeren -Münşe'atil Atikin-Edisyon Kritigi Ve Degerlendirilmesi (Isa Sevik) (Izmir-2008)

201-Altayca Almış Kaan Dasdanı (Veli Gül) (Istanbul-2008)

202-Buyruqlara Göre-Qızılbaşlıq (Doğan Kaplan) (Konya 2008)

203-Şahidul Muverrixin Kitabi-Esad Mehmed Efendi-Hayati-Edebî Kishiligi (Riza Oğraş) (Edirne-1995)

204-Halep Turkmenleri (1918-2008) (Ahmet Emin Dagh) (Istanbul-2010)

205-Alanqay Batır Dasdani-Metin-Inceleme (Bülten Bayram) (Manisa-2004)

206-(1873-1924) Döneminde Türkistan Türkmenlerinde Siyasi, Sosyal Ve Kültür Hayat (Murat Illiyev) (Ankara-2003)

207-Anadoluyu Türkleşdirenlerin Isimleri Kitabi-Cihannumada Geçen Özel Isimler Üzerinde Bir Deneme (Ahmed Qaradoğan)(Qırıqqale-2001)

208-Baburname (Ebced) (Qazan-1856)

209-Quruçay Deresinde (Esedulla Ceferov) (Kiril) (Baki-1990)

210-Nartlarin Yaratilqanlari

211-A Catalogue Of The Turkish Manuscripts In The John Rylands University Library At Manchester (By-Jan Schmidt) (Boston-2011)

212-Türklerde Dağ Kültü Inancı Ve Altay, Tuva Ve Şor Destanlarında Dağ (Seniha Sönmez) (Balıqesir 2008)

213-Qaan Tögüldür-Tuvaca Bir Dasdan (Salih Mehmet Arçın) (Istanbul-2009)

214-Bizans Siyasal Düşüncesi (G.L.Seidler) (Çeviren-Mete Tunçay)

215- Formül Nazariyyesi Koblandi Batır Dasdanındaki Formüller (Asem Kuanişbayeva) (Ankara-2002)

216-Xan Orba-Xakas Qahramanlıq Dasdanı (Erhan Aktash) (2007)

217-Türk Tarixine Giriş (Salim Cöhçe) (Elazığ-1995)

218-Nasireddin Şahın Avrupa Seyahatnamesi(Soner Işimtekin) (Ankara-2005)

219-Sancaq Bölgesinde Boşnaq Epik Dasdan Geleneği (Danojla Barjaktaroviç) (Ankara-2006)

220-Albanya Tarixi-Alban Salnamesi (Moisey Kalankatuklu-Mxitar Qoş) (latin) (Baki-2006)

221-Hititlerin Tarixinde Qaşqaların Rolu Ve Önemi(Kevser Taşdöner)(Afyonkarahisar-2005)

222-Xorasan Türkcesi-Hemrah Ve Seyyadxan Dasdanı(Inceleme-Metin-Sözlük) (Babek Javanşir) (Istanbul-2008)

223-Boz Yiğit Dasdanı-Uyqur Xalq Edebiyatı(H. Şükran Çatıq Qaradağ)(Edirne-2006)

224-Koroğlu Dasdanının Uyqur Versiyonu(Reyhan Gökben Saluq) (Ankara-2008)

225-Orxun Abideleri (Necib Asim)(Ebced)(Istanbul-1340)

226-Ahvali Çengizxan Ve Axsaq Timur (Ebced)(Qazan-1819)

227-Qazaq-Qırqız-Uyqurca Yazılar (Kiril-Ebced) (1902)

228-Orta Asya Ve Volqa Boylari-16-17 Asırlar (X.Ziyayev)(Kiril)(Taşkent-1965)

229-Tatar Tarixi (A.Aziz)(Ebced)1921)

230-Quran-Incil-Tevratın Sumerdeki Kökeni (Muazzez Ilmiye Çiğ) (1997)

231-Dünya Mitolojisi Böyük Destan Ve Söylence Antolojisi(Donna Rosenberg) (2003)

232-Noqay Masallari (Murat Işıq) (Ankara-2010)

233-Hititlerde Mitoloj (Ali Osman Elmali) (Konya-1991)

234-Türkmenistan Türklerinin Sözlü Edebiyatında Hüvdiler (Ninniler) (Ayşe Yüksel Qılıc) (Ankara-2007)

235-Çarliq Rusyasi Donemi Oncesi Qaraqalpaq Tukleri Ve Qaraqalpaqistan Tarixi-Bashlangıcdan 1873E Kadar

236-Ailenin Satın Alma Qararlarında Qadının Rolu Ve Çuvaşistanda Bir Uyqulama (Elena Panteleymonova) (Kayseri-2007)

237-Çuvaş Türklerinin Qahramanlıq Anlatmalari (Inceleme-Metinler) (Bülent Bayram)

238-Türkmen Masallari (Ryoko Asano)(Ankara 2010)

239-Karay (Karaim) Türklerinin Sözlü Edebiyati (Semra Doğruer) (Ankara-2007)

240-Bucak Tatarlari (1550-1700) (Alper Başer)( Afyon 2010)

241-Xorasan Tarixi -I-II Yüzillerde (Receb Uslu)(Istanbul-1997)

242-Tariximiz Yaddaşımız-Servetimiz (Adilxan Bayramov)(Latin)(Baki-2007)

243-Azerbaycan Arxeologiyasi (Veli Baxşeliyev)(Latin)(Baki-2006)

244-Türk Milli Kültürü (Ibrahim Kafesoğlu) (İstanbul-1997)

245-Qobustan Çalalari (Melahet N.Ferecova)(Latin)(Baki-2007)

246-Irevan Xanlığı (Fuad Aliyev-Urfan Hasanov)(Latin)(Baki-2007)

247-Naxcivan Xanlığı (Fuad Aliyev-Mirabdulla Aliyev)(Latin)(Baki-2007)

248-Qarabağ Xanlığı (Emrahov-Çingizoğlu-Hasanov)(Latin)(Baki-2008)

249-Quba Xanlığı (Mustafazade Tofiq)(Latin)(Baki-2005)

250-Qızılbaşlıq Haqqında (Sadiq Firudin Oğlu Nağiyev) (Baki-1997)

251-Tekmiletül-Axbar (Xace Zeynalabidin Ali Abdi Bey Şirazi) (Baki-1996)

252-Qarbi Azerbaycan Etnotoponimlerinin Arealları (Könül Semedova) (Latin) (Baki-2008)

253-Quzey Azerbaycan Saxsi Önümleri (Hasanağa Ramazanli) (Latin) (Baki-2010)

254-Azerbaycan 18 Inci Yüzlükde Rus Ve Batı Avrupa Sayyahlarının Tesvirinde (Elçin Qarayev)(Latin) (Baki-2005)

255-Köhne Baki (Husenquli Sarabski) (Latin) (Baki-1938)

256-Azerbaycan Tarixi Üzre Qaynaqlar (Süleyman Aliyarlı) (Baki -2007)

257-Azerbaycan Qayaüstü Inceseneti (Melahet Ferecova) (Lain)(Baki-2009)

258-(3)Qarabaghnameler -III-(Latin)(Baki-2006)

259-Quruçay Ve Köndelençay Vadisinde Qedim Medeniyyet Izleri (Qüdret Ismayilov) (Latin) (Baki-1981)

260-Xalq Yaddaşının Izleri-Şahbuz-Naxcuvan (Mehseti Ismayıl)(Latin) (Baki-2005)

261-Azerbaycan Hülaküler Dövletġnġn Tenezzülü Dövründe(1316-1360-Ci Iller) (V.Z.Piriyev) (Baki-1978)

263-Başqurd Destanlarının Tipolojisi (Ülkü Qara Düzgün) (Ankara-2007)

264-Şor Destançılıq Geleneği Ve Şor Qahramanlıq Destanı ''Künnü Körçen Kün- Köök'' Üzerinde Muqayiseli Bir Çalışma (Atilla Bağçı) (Ankara-2011)

265-Qırqız Kültüründe Keçe Sanati Ve Keçe Yapanların Eğitim Durumları(Janara Asanqazieva)(Ankara-2006)

266-XX Asirde Repressiyaya Maruz Qalanlar (Aslan Kenan) (Baki-2011)

277-Dağıstan Derbent Bölgesi Terekeme Türklerinin Dini Hayatı(Gülreyhan Novruzova) (Kayseri-2005)

278- XIII-XVII Esrlerde Tebriz Şeheri (Seyidağa Onullahi) (Baki-1982)

279-Etnik Sosyoloji Açısından Kosova Türkleri-Prizren Ve Mamuşa orneghi (Tuğca Poyraz)(Ankara-2007)

280-Moğolistanda Ozanlıq Geleneğinin Animizm Ve Köçebe Avçi Hayvan Yetiştirici Toplum Dinamikleri Bağlaminda Incelenmesi (Volkan Çağlayan) (Izmir-2010)

281-Rus Qaynaqlarına Göre Ilk Müslüman Türk Devleti-Itil Bulqar Devleti (Dinçer Koç) (Istanbul-2010)

282-Yazıçızade Alinin Selcuqname Adlı Eserinin Edisyon Kritiği (Giriş-Metin-Dizin) (Abdullah Bakir) (Istanbul-2008)

283-Rüstemxan Destani-Metn-Inceleme (Hüseyn Haydemir)(Erzurum-1998)

284-Şirvanşahlar Dövleti (Sara Xanım Aşurbeyli) (Baki-2006)

285-Qazaq Masalları Üzerine Bir Inceleme (Alfiya Zhamakına) (Izmir-2009)

286-Van Yöresine Ait Türk Xalq Masalları (Handan Kasimoğlu) (Ankara-2010)

0287-Eski Türk Dini Tarixi (Abdulqadir Inan)

288-Çin Qaynaqlarına Göre Türgişler Boyu Ve Hakimiyeti(Eyub Sarıdaş)(Ankara-1996)

289-Şeki Tarixi Qaynaqlarda (Adalet Tahirzade)(Baki-2005)

290-Baki Şeheri Tarixi-Orta Esrler Dövrü (Sara Aşurbeyli) (Baki-2006)

291-Qıpçaqlar Ve Azerbaycan-Etnogenez Kontestinde (Lale Ağamirzaqızı Aliyev) (Baki-2006)

292-Kürsü Oykuları (toplayan-Rehim Qulami-Dağçı)(Ardebil)(Turuz-Tebriz-1390)

293-Osmanlı Yönetiminde Kırım -1600-1774 (Ömer Biyik) (Izmir-2007)

294-Kirim Xanlığı Ve Çöküş Sebebleri (Erşahin Ahmet Ayhün) (Istanbul-2008)

295-Altın Orda-Rus Ilişgileri Ve Altın Ordanın Rusyaya Etgileri (Altın Orda Devletinin Yıxılışı Ve Çarlıq Rusyasının Quruluş

296-Tarixi Alemarayi Abbasi (Latin)(Baki-2009)

297-Türk Kitabi-Unudulan Tarix-Değişdirilen Adlar(Baki-2009)

298-Safeviler Dövründe Azerbaycanda Kitabxan Işi (A.A.Xalefov) (Baki-2008)

299-Safevilerin Son Dövrü (Ingilis dilli Tarixşünaslıqda) (R.i.Dadaşova ) (Baki-2003)

300-(1)Azerbaycan Etnoqrafiyasi-I-(Baki 2007)

300-(2)Azerbaycan Etnoqrafiyasi-II-(Baki 2007)

300-(3)Azerbaycan Etnoqrafiyasi-III-(Baki 2007)

301-Nağıllara Dönən Tarix (Alisa Nicat)(Kiril)(Baki-1993)

302-Irevan Xanlığı (Elchin Qarayev) (Baki 2010)

303-Et Tuhfetul Mulukiyye Fid Devletit Turkiyye (Hüseyn Polat) (Ankara-1997)

304-Iranlı Seyyahların Eserlerinde Istanbul Ve Xan Meliki Sasaninin -Istanbul Sefareti Xatiralari-Adli Eseri (Semaha Eser) (Istanbul-2005)

305-Irevan Xanlığı-Rusiya işğalı ve ermenilerin Şimali Azerbaycan torpaqlarına köçürülmesi (yaqub mahmudov) (baki-2010)

306- Safevi Dönemi-I. Şah Tahmasb Hakimiyetinin Sonuna Kadar-1576-Irandaki Türk Boyları Ve Boy Mensubu Kişiler( Istanbul-2007)

307-Doğu Türkistan Tarixinde Qırqızlarin Tesirleri (1700-1878) (Abdrasul Isakov)(Bursa-2007)

308-Matrakçı Nasuhun Süleyman Namesi (1520-1537) (Davut Erkan) (Istanbul-2005)

309-Soymonov Sayahetnamesi(-Xezer Denizi Ve.....1722-1723)(Elçin Qarayev)(Baki-2006)

310-Rus Misyoner Qaynaqarına Göre; Idil-Ural Bölqesinde Ortodoks Misyoner Faaliyetleri Ve Türkler (1552-1917)(Lyas Topsakal) (Istanbul-2007)

311-Grek Ve Latin Qaynaqlarına Göre Iskit, Sarmat Ve Avrupa Hunlarında Askeri Kültür (M.Ö.V. Yüzyıl -M.S.Vi. Yüzyıl ) (Rukiye Öztürk) (Ankara-2007)

312-Goralılar-Dağlılar (Ebubekir Sofuoğlu)

313-Anadolu Xalq Kültüründe Hayvanlar Etrafında Oluşan Inanc Ve Pratikler (Çiğdem Mollaibrahimoğlu) (Trabzon-2008)

314-Ahısqa Türkleri-Sözlü Kültür Bağlamında (Fatima Devrişeva)(Ankara-2006)

315-Niceryada Yoruba Kabilesinin Aile Yapısı (Celeel Odekunle)(Bursa-007

316-Qaqauz (Qaqavuz) Yerinde Qadın (Irina Iusiumbeli) (Ankara-2008)

317-Şah Ismailin Hayati Fikirleri Ve Anadolu Türkmenleri Üzerindeki Etgileri

318-Keçmişte Toxumaçılıq -Weaving The Past- A History Of Latin America's Indigenous Women From The Prehispanic Period To The Present-Ingilizce (Susan Kellogg) (Oxford-2005)

319-Doğu Batı Kültürel Etkileşiminde Ipek Yolu (Başlanqıcdan Göktürk Dönemi Sonuna Kadar) (Adnan Topraq) ( Ankara-2008)

320-Islami Dönemde Şirvan Tarixi -Hicri Ilk Üç Asır(Cengiz Mürselov) (Istanbul 2007)

321-Taberi Tarixindeki Türklerle Ilgili Rivayetlerin Tespiti Ve Degerlendirilmesi(Ali Dadan) (Konya-2006)

322-Bozkır Kavimlerinde Zaman Ve Takvim (Gülşen Tel)(Ankara-2008)

323-Bozkır Kavimlerinin Kültür Ve Mitolojilerinde At(Orhan Doğan) (Ankara-2006)

324-Herikli Türkmenleri ve Herikli Kelimesinin Etimolojisi

325-Hesiodos Eseri Ve Qaynaqları (Sabahattin Eyuboğlu-Azra Erhat)(Ankara-1977)

326-Qıpçaqlar-Türklerin Ve Büyük Bozkırın Eski Tarixi (Murad Aci) (Çev. Fahri Unan)

327-Ye'cüc-Me'cüc Ve Türkler(Ismail Cerrahoğlu)

328-Dış Türkler (Murat Türkmen) (Malatya-2008)

329-Örneklerle Sunak Tipolojisi(Ahu Gürer)(2006)

330-Piramitler Gerçeği (David Furlong)

331-Şamanizm Üzerine Bir Araşdırma (Zekiye Tunç) (Elazığ-2007)

332-Gurmanc Ve Kürtlerin Kökenleri(Ömer Özüyılmaz)

333-Şah Abbas Döneminde Ispanya-Iran Ilişgileri (1587-1629) (Emrah Naki) (Ankara 2009)

334-Hurri-Mitanni Devleti (Tuncer Balkaya) (Ankara-2009)

335-Hurri Siyasi Tarixi Ve Kültürü (Tuncer Balkaya) (Ankara-2009)

336-Islamiyet Öncesi Türk Destanlarinin Tarixi Açıdan Değerlendirilmesi(Gülşen Inci Yilmaz) (Ankara-2006)

337-Türk Masallarında Qadın Fiqürü Üzerine Bir Inceleme (Özlem Akar)( Ankara-2006)

338-Türk Destanlarında Inanc Ve Inanışlar(Serkan Yılbır) (Sakarya.B.K.-2006)

339-Sumerlilerin Dini Inanc Ve Adetleri(Özden Gül Ötker) (Ankara-2006)

340-Türk Tarixinin Bir Qaynağı-De Origine Actibusque Getarum(Abdullah Üstün) (Balıkesir-2007)

341-Türk Xalq Inanclarında Büyü Ve Büyü Ile Ilgili Uyqulamalar(Abdulkadir Sipahi) (Ankara-2006)

342-Su Simgeciliği Ve Ilahi Dinlerde Arınma (Zeynep Sezal) (Kahramanmaraş-2007)

343-Türk Destanlarında Bilge Adam Tipi Üzerine Bir Inceleme (Bilge Esirgen)

344-Siyasetname Ve Kutadqu Biliqde Xalq Anlayişi (Özlem Acindi)

345-Türkmen Takı Kültürü(Sevil Babur Bayındır) (Istanbul-2005)

346-Bati Anadolu Erken Tunc Çağı Ölü Gömme Gelenekleri(Ahmet Uxri) (Izmir-2006)

347-Turk Destanlarinda Su Alti Dunyasi(Erkan Karagoz) (Ankara-2009)

348-Eski Asurca Metinlerde Geçen Coğrafya Adları(Remzi Quzuoğlu) (Ankara-2007)

349-Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri (Yasemin Örs) (Ankara-2001)

350-Türklerde Dağ Kültü Inancı Ve Altay, Tıva Ve Şor Destanlarında Dağ (Seniha Sönmez) (Balıkesir-2008)

351-Türk Qılıncının Menşe Ve Tekamülü Haqqında (Bahaeddin Ögel)

352-Inannanın Aşqı-Sümerde Inanc Ve Qutsal Evlenme (Muazzez Ilmiye Çiğ)(1995)

353-Geleneksel Türk Kültüründe Yükseliş Motifi(Nuray Demirçi) (Kayseri-2005)

354-Bey Böyrek Anlatılarının Qahramanın Yolçuluğu Açısından Incelenmesi(Tuba Özkan) (Ankara-2006)

355-Bulqarlarin Menşei Tartışmalarında Orta Asya Ihtimalı(A. Osman Demiral) (Ankara-2006)

356-Qutsal Kitablardaki Tufan Olayının Tarixi Temelleri(Engin Eroğlu) (Ankara 2007)

357-Mısırlıların Dini Inanc Ve Adetleri (Milatdan Önceki Devirler) (Hasan Ergin) (Ankara-2007)

358-Keloğlan Masallarının Tesbiti Ve Tasnifi(Aysun Dursun) (Muğla-2008)

359-Müsülman Kültüründe Mitolojik Unsurlar(Mehmet Evkuran)(Ankara-1997)

360-Islamiyetin Hazarlar Arasında Yayılması (Murad Eldarov) (Kayseri-2006)

361-Türk-Rus Ilişgileri Ve Gürcistan Xx. Yüzyılın Ilk Çeyreğinde(Gela Guniava) (Ankara-2007)

362-The Turks In World History (Carter Vaughn Findley)(Oxford-2005)

363-Abbasiler Döneminin Ilk Asrında Azerbaycan (Abbas Qurbanov) (Konya-2007)

364-Ağ Qoyunlu-Memluk Münasibetleri(Fatma Akkuş) (Ankara-2005)

365-Axısqa Türkleri-Sözlü Kültür Bağlamında (Fatima Devrişeva) (Ankara-2006)

366-Büyük Selcuklu Şehirleri Ve Ulaşım-Ticaretteki Yerleri-Üç Qaynağa Göre-El Belazuri-El Bundari-Er Ravendi) (Salih Özçamca) (Bursa-2007)

367-Iskit, Hun Ve Göktürklerde Sosyal Ve Ekonomik Hayat (Ayhan Balaban) (Ankara-2006)

368-Irkizin Qahramanlari(Nejdet Sançar)

369-Çağdaş Azerbaycan Resim Sanatında Eski Türk Damgalarının Etgisi(Ilham Enveroğlu) (Konya-2005)

370-Baytarname Kitabı-Tercüme -Giriş-Metin-Dizin (Mehmet B. Çerkes) (Mustafa Ak) (Istanbul-2008)

371-Anadoluda Kimmer-Iskit Iz Ve Etgileri (Timur Demir) (Ankara-2008)

372-Pazırıq Kurqanları, Buluntuları Ve Arkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi(Yunus Ekim) (Ankara-2006)

373-Qaşqarlı Mahmud, Balasağunlu Yusuf Ve Nizamülmülke Göre Türk Ordusu (Veysel Aygün) (Ankara-2006)

374-Turkish Myth and Muslim Symbol-The Battle of Manzikert (Carole Hillenbrand) (Carole Hillenbrand-2007)

375-Türkiye Selcukluları Döneminde Qaramanlılar(Mehmet Ali Bozquş) (Ankara-2008)

376-Toxumalarda Ve Takılarda Görülen Nazar Motifleri (Figen Baykal Ertem) (Ankara-2009)

377-Çin Qaynaqlarına Göre Orta Ve Qarbi Asya Xalqlarının Medeniyeti (Wolfer Eberhard) (Ankara)

378-Lirin Tarixi-Eski Ön Asya Ve Yunan Uyqarlıqlarında Kullanılan Lirlerin Qarşılaşdırılması(Zeynep Helvaci) (Ankara-2007)

379-Ardahan-Çıldır Bölgesi Tarixi Ve Arkeolojik Araşdırmaları(Yasın Topaloğlu) (Erzurum-2006)

380-Qaynaqlara Göre Güney-Doğu Anadoluda Proto-Ön-Türkler (Sadi Bayram) (1989)

381-Anlambilimsel Bağlamiyla Divani Luğatit Türkde Mutfaq Kültürü (Mehmed Fatih Yılmaz) (Samsun- 2006)

382-Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük(Celal Bedili) (Çeviri-Eran Ercan) (2004)

383-Manna Sumer Ilişgisi (Arif Ismayıl Ismayılniya)(Türkce-Farsca) (Latin-Ebced)(Tebriz-2011)

384-VII-X.yy.Larda Ipek Yolu Ticaretinin Türk Tarixine Etgileri (Cengiz Yildizdağ) (Istanbul-2005)

385-Sumerlilerde Tufan, Tufanda Türkler ( Muezzez Ilmiye Çığ)(Istanbul-2009)

386-Uyqur Xalq Destanları (Abdulhakim Mehmet) (Izmir-2006)

387-Türk Damqalarinin Estetik Yapısı Ve Görsel Sanatlar Dersinde Uyqulama Biçimleri(Ö.Gökhan Temizel) (Konya- 2007)

388-Ibni Battuta Cağında Deşti Qıpçaq Ve Türkistan (Nuretdin Birol) (Ankara-1991)

389-Firdevsiyi Rumi Ve Tarixçiliği (Bekir Biçer) (Konya-2005)

390-Hocalar Devri (Iqlil Qurban) (Ankara-1992)

391-Quruluşundan 17.Yüzyıla Kadar Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri(Ahmet Ulusoy) (Konya-2007)

392-Evliya Çelebi Seyahatnamesindeki Büyü Sihir Ve Falın Xalqbilimi Açısından Değerlendirilmesi

393-Uyqur Xalq Hikayeleri Üzerinde Inceleme (Alimcan Inayet)(Izmir-1995)

394-Türk Ninnilerinde Islami Motifler(Ayşe Farsakoğlu) (Erzurum-2006)

395-Karakter Özellikleri Itibariyle Erzincan Masallarindaki Tipler(Asuman Özkan) (Konya 2008)

396-Islamiyetten Önce Türk Sanati

397-Türklerde Mezarlara At Gömme Geleneği-Sanat Tarixi Açısından Bir Baxış (Oğuz Erten) (Istanbul-2006)

398-Besni Mezar Daşlari (Feray Demirel)(Konya-2008)

399-Türkiye Ve Azerbaycandaki Cocuq Oyunları Ve Oyuncaqlarının Qarşılaşdırmalı Incelemesi (Didem Bayar Çelebi) (Muğla-2007)

400-16. Yüzyıl Tezkirelerinde Bilgi Akışı(Nuri Çelebican) (Kırıkkale-2006)

401-Orxun, Uyqur Ve Qaraxanlı Metinlerindeki Meslekler Bağlamında Eski Türk Kültürü(Serkan Sen) (Samsun-2007)

402-Qıpçaq Türkcesindeki Meslek Adları Üzerine Içerik Ve Yapı Baxımından Bir Sınıflandırma Denemesi (Galip Güner)

403-Süsleme Sanatlarında Rumi Motifi Ve Tarixsel Gelişimi (Şeyda Yavuz) (Ankara-2008)

404-Anadolu Takılarındaki Motifler Ile Tunus Takılarindaki Motiflerin Incelenmesi (Fatma Şentürk) (Ankara-2007)

405-Çingiz Xanın Xazinesi (Clive Cussler-Dirk Cussler)

406-Türk Sözü-Tahlili Fihrist-Inceleme-Metin(H. Ayşe Erhan) (Konya-2006)

407-Eski Asurca Metinlerde Meslek Adları Ve Unvanlarla Geçen Şahıs Isimleri (Hakan Erol) (Ankara-2007)

408-Altay-Sayan Qaya Resimlerine Göretuva Geleneksel Kültürünün Qaynaqları (Çeçek Dolqar-Ool)(Bişkek-2004)

409-Anadolu Uyqarlıqlarında Temizlik Qavramı Ve Uyqulamalarının Evrimi (Şükran Sevimli) (Adana-2005)

410-Troya Savaşlarına Qatılan Qavimlerin Kimlikleri Ve Kökenleri (Yasemin Şiraz) (Konya-2006)

411-Osmanlı Döneminde Kürt Basını (Fetullah Qaya) (Istanbul-2008)

412-Çorum Elinde Yaşayan Aleviler Üzerine Bir Araşdırma (Demet Cilaz) (Sivas-2006)

413-Divan Şiirinde At (Bülent Qaya) (Ankara-2008)

414-Quzeydoğu Anadolu Bölgesi Xalq Hekimligi (Kars-Iğdir) (Kürşat Öncül) (Kars-2011)

415-Türkiye Selcuqluları Devrinde Haberleşme (XI-XIII Yüzyıllar) (Serkan Savk) (Ankara-2007)

416-Masallarda Qadın-(Güneydoğu Anadolu Ve Doğu Akdeniz Masal Örnekleri) (S. Aysun Sadıç) (Qaziantep-2008)

417-Türk Ve Japon Hayvan Masallarının Qarşılaşdırılması(Kiyoko Ito) (Istanbul-2005)

418-Anadolu Selcuqlu Devletinde Üç Qardeş Devri (1246-1266) (Kansu Ekici) (Isparta-2005)

419-Qedim Türk Eli Saka-Qamer Boylari (Firidun Ağasioğlu Celilov) (Baki-2006)

420-Edebiyatçı Yönüyle Şemseddin Sami (Sibel Işıq-Kır) (Istanbul-2006)

421-Şah Ismailin Türk Siyaseti Ve Kültürel Yeri

 

423-Alineyin Yazıları-Etrusk-Türk (Ingilizce-Italyano) (PCP)

424-Machiavellism (Friedrich meinecke)(douglas scott)(Yale-press-1962)

425-Hükümdar (Niccolo Machiavelli) (Yusuf Adil Egeli) (Ankara-1955)

426-The Eastern Question (Karl Marx)(London-1897)

427-Esik Qurqani, Buluntuları Ve Kültür Tarixi Açısından Değerlendirilmesi (Murat Arıq) (Ankara-2008)

428-Qazaq Sözlü Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri(Metin Arıkan) (Izmir-2003)

429-Tarixi Seferi Rusya (Said B. Halil Ibrahim) (Transkripsiyon Ve Değerlendirme) (Abdullah Altun) (Kayseri-2006)

430-Mongols, Turks, And Others -Eurasian Nomads And The Sedentary World (Reuven Amitai And Michal Biran) (Brill-2005)

431-Geleneksel Kültürümüzde Çiçek Motiflerinin Kullanım Alanlarından Örnekler Ve Dekoratif Sanatlar Eğitiminde Kullanımı (Yasemin Koparan) (Ankara-2004)

432-Türkiye Selcuqlularında XIII. Yüzyıldaki Tibbi Gelişmeler (Erhan Yoska) (Kayseri-2005)

433-Konya Ve Çevresinde Anadolu Selcuqlu Dönemi Çinilerinde Kullanılan Bitgisel Motiflerin Dili Ve Resim Eğitimi Açısından Incelenmesi (Mustafa Öztürk) (Konya-2008)

434-Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Anadoluda Yaşayan Qayrimüslimlerin Durumları (Sami Baybal)(Konya-1992)

435-Evliya Chelebi Seyahatnamesinde Başqasına Ayit Söz Ve Düşünce Aktarımı (Münteha Gül)( Samsun-2006)

436-Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Folklorik Unsurlar (Osman Şentürk) (Niğde-1999)

437-Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17.Yüzyılda Ses Değişmeleri (Musa Duman) (Istanbul-1993)

438-Evliya Çelebi Seyahatnamesinden SEÇMELER (Hasan Ahmet Gökce) (İstanbul-2007)

439-Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Istanbulda Esnaf, Zanaat Ve Ticaret (Açıqlamali Metin) (Zeynep Erduran)(Rıkkale-2006)

440-Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tasavvufi Kültür (Askeri Küçükkaya)( Şanlıurfa-2002)

441-Evliya Çelebinin Seyahatnamesi Işığında XVII. Yüzyil Türk Müziği (Fatih Coşqun)(Izmir-1997)

442-Evliya Çelebiye Göre Güneybatı Anadolu (Aydin, Denizli, Muğla) (Osman Nuri Akbulut) (Muğla-2008)

443-Sümer Silindir Mühür Resimleri (Çülban Qoçaq) (Eskişehir-1996)

444-  19.Yüzyıl Osmanlı-Türk Romanında Qayrimüslim Imgeleri (Seda Uyaniq) (Ankara-2007)

445-Etrüsk Kültürü Ve Roma Kültürüne Tesiri (Murat Orhun) (Ankara-2008)

446-Hititlerin Anadoluya Köçü Ve Çevre Kültürlerle Etgileşimi(Nilufer Çolpan) (Ankara-2008)

447-Selcuqlular Devrinde Hükümranlıq Anlayışı Ve Imgesi (Mehtap Yurdusevdi)(Istanbul-2008)

448-Hitit Dönemi Anadolu Coğrafyasi (Pinar Bülbül-Yaman) (Afyonkarahisar-2006)

449-Ağ Qoyunlu-Memluk Münasibetleri (Fatma Ağquş) (Ankara-2005)

450-Afyun Gezekleri (M.Aqah Bıyıqoğlu) (Afyun-1997)

451-Elxanlı Hükümdarı Ebu Saad Bahadır Xan Zamanında Doğu Anadolu (1317-1335) (Kemal Ramazan Haykıran) (Ankara-2007)

452-Tarixde Usul (Zeki Velidi Toğan) (istanbul-1981)

453-Oxçuluq-Osmanlı Devrinde Spor (Ali Tunc) (Niğde-2000)

454-Tevarixi Ali Osman (Nişançı Mehmet Paşa)(Mehmet Yastı)(Metin-Dil Özellikleri-Sözlük)(Konya-2005)

455-Gobineaunun Insanlıq Dışı Eserinin Arkeoloji Ve Şerqşünaslıqa Etkisi! -Inequality Of Human Races (Count Gobineau) (Ingilizce) (Genev-1915)

456- Erzurum Arkeoloji Müzesinde Bulunan Urartu Dönemine Ait Maden Bilezikler Ve Pazıbentler (Osman Emre Köse) (Adana-2008)

457-Qutadqu Bilikde Devlet Ve Adalet Ilişgisi (Özlem Bağdatlı) (Istanbul-2007)

458-Ahmet Hamdi Tanpinarın Eserlerinde Xalq Bilimi Unsurları (Erol Aksoy) (Kayseri-2005)

459- Kizzuwatna Memleketi Ile Hitit Devleti Arasında Yapılan Antlaşmalar (Derya Alemdar) (Ankara-2006)

460-Erdemlinin Arpaçbahşiş Kasabasında Yaşayan Boynuinceli Oymağının Sosyo Kulturel Yapısı (Kenan Demir) (2006)

461-Kastamonu Ferhat Paşa Ve Atabey Qazi Camilerinin Hazirelerindeki Mezar Taşları (Erol Uğraşkan) (Konya-2007)

462-Türkiye Selcuqlularında Ordu (Erkan Göksu) (Ankara-2008)

463-Türkiyat Mecmuasında Eski Türk Edebiyatıyla Ilgili Yazılar(Recai Qızıltunc) (Erzurum-1998)

464-Qutadqu Bilik Ve Siyasetnamede Devlet Anlayışı(Oğuz Tuğral) (2008-Niğde)

465-Qutadqu Bilikde Axlaq Qavramı Ve Tip Etiğine Qatqısı (Hilmi Özden) (Osmanqazi B.K.-2002)

466-Hamzanamelerin Xalq Edebiyatindaki Yeri (Lütfi Sezen) (Erzurum-1988)

467-Latif Şah Hikayesi Üzerinde Muqayeseli Bir Araşdırma (Mustafa Gültekin) (Qaziantep-2004)

468-Dağıstan Derbent Bölgesi Terekeme Türklerinin Dini Hayatı (Gülreyhan Novruzova) (Kayseri-2005)

469-Qırqız Destanı Qız Dariyka Üzerinde Bir Araşdırma (Ferah Türker) (Izmir-2005)

470-Qiz Destani-Haza Hikayeti Kız Maa Cühüd (Halil Ersoylu) (Ankara-1996)

471-Türk Xalqbiliminin Yazılı Qaynaqları Olaraq Melhemeler (Şeref Boyraz) (Ankara-2000)

472-Afyunqarahisar Masalları Üzerine Bir Araşdırma (Mehmet Özçelik) (Konya-1993)

473-Xalq Arasında Yaşayan Xurafeler Üzerine Bir Alan Araşdırması (Bursa/Osmanqazi Örneği) (Abdullah Çobanoğlu) (Sakarya-2006)

474- Batılı Ve Yerli Gözüyle Bazı Gelenek Ve Göreneklrin Qarşılaşması)(Zofie Yükselova) (Izmir-2004)
0380-Qoca Azaflıyam (Mikayıl Azafli) (Baki-2008)

475-Avrupalı Gezginlerin Seyahatnamelerine Göre 19. Yüzyılda Bati Türküstan Xanlıqları(Gülay Karadağ) (Afyonkarahisar-2006)

476-Beyhaqi Tarixine Göre Qaznelilerde Devlet Teşgilatı Ve Kültür (Güler Nuhoğlu) (Istanbul-1995)

477-Qazneli Devleti Saray Teşgilatı(Muhammet Hanefi Parlabıyıq) (Erzuruz-1996)

478-Ilk Fetihlerden Qaznelilerin Son Dönemine Kadar Afqanistanın Islamlaşma Süreci (Ahmad Javid Nurulhaq) (Isparta-2005

479-Selcuklulardan-Osmanlılara-Gence (Gürsoy Solmaz) (Erzurum-1997)

480-Qaraqalpaqlıların Etnoqırafiq Tarixi (Şenel Çalışqan) (Erzincan-2001)

481-Bazi Milletler Ve Dillerle Ilgili Övgü Ya Da Yergi Içeren Hadislerin Tahlili -Araplar, Farslılar Ve Türkler Bağlamında (Ismail Kanbaz) (Şanliurfa-2006)

482-Sultan Sencer Ve Qara Hitaylar-Katavan Savaşı (G.Özkuzugüdenli) (Stanbul-1994)

483-Balıkesir Yöresinde Ahılıkdan Qalma Tören Ve Uyqulamalar (Mehmet Akman) (Balikesir-2006)

484-Yüzükler Ve Yüzük Taşlari- Qaziyantep Arkeoloji Müzesinde Sergilenen (Jülide S. Yinesor Demir) (Eskişehir-2008)

485-Anadolu Seramiğinde Quş Öğeleri (Şerif Günyar) (Eskişehir-2007)

486-Çanaqqale Seramiklerinde Hayvan Fiqurları Ve Günümüz Yorumları (Esin Küçükbiçmen) (Eskişehir-2007)

487-Masalların Cocuq Eğitimi Açısından Incelenmesi (Sarayönü Örneği) (Hatice Tuba Yaldız) (Konya-2006)

488-Mus Masalları Üzerine Bir Araşdırma(Mehmet Şakir Yavuz) (Van-2006)

489-Masalların Türkce Oğretimindeki Yeri Ve Onemi (Zeynep Çetinqaya) (Izmir-2007)

490-Ispir Ve Pazaryolu Yöresi Masalları-Metin Ve Incelemeler (Ferit Ayyıldız)(Erzurum-2001)

491-Quş Fiqürlü Kütahya Seramikleri (Selma Manaz) (Eskişehir-2004)

492- XVI. Yüzyil Osmanli Şenliklerinin Siyasal Boyutları Ve Gündelik Hayata Etgileri (Derya Ocaq) (Ankara-2006)

493-Qaraman Mimari Yapılarındaki Yazılı Ve Süslenmiş Taşların Incelenmesi Ve Seramikte Uyqulanmasi (Seda Dilay) (Konya-2008)

494-Azerbaycan Destanlarinin Struktur Poetikası (Meherrem Ceferli) (baki-2010)

495-Qaraçay-Malkar Türklerinin Rus Hakimiyetine Girişi (Adilxan Adiloğlu)

496-Muharrem Qasimlının-Ozan-Aşıq Sanatı-Adlı Kitabı Üzerine Bir Çalışma (Dilek Qaraqoç) (Kars-2006)

497-Yeni Ve Yakın Çağda Xakasların Siyasi Ve Kültürel Hayati

498-Siyasi Iktisadi Ve Kültürel Açıdan Elxanlı Memluk Munasibetleri (Efe Durmuş) (Şanlıurfa-2005)

499-XVII Yüzyıl Osmanlı Saray Teşrifatı Ve Törenleri (Dündar Aliqılıc) (Erzurum-2002)

500-Selcuqlu Hükümdarlarının Başkomutanlıq Özellikleri (Nilay Ağırnaslı) ( Ankara-2007)

501-Ingiliz Ve Fransız Seyyahlara Göre 17-18. Yüzyıllarda Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Rodos) Ve Çevresi (Güner Doğan) (Ankara-2008)

502-Izmirde Yaşayan Aşıqlardan Derlenen Xalq Hikayeleri Üzerine Bir Araşdırma (Ahmet Saçkesen) (Izmir-2003)

503-Tarixi Teymuri Leng-Ibni Arab Şah, Ahmat Ibni Muhammed Ibni Abd Allah (Nezmizade Efendi) (Ebced) (1277)

504-Les Images Turques Dans Les Oeuvres De Pierre-Loti (Mehmet Qurt)(Fıransaca)(Sivas-1994)

505-Islıq Çalan Seramik Ve Yeni Önermeler (Mehmet Coşar) (Çanakkale-2008)

506-Çinili Köşk Koleksiyonunda Fiqürlü Seramikler (Özlem Duran) (Istanbul-2007)

507-Gec Dönem Osmanlı Adana Mezar Daşlari (Serab Özkan) (Konya-2007)

508-Bekdik Ereğli Konya Köyleri Xalq Edebiyati Ürünleri Uzerinde Bir Inceleme (Selcuq Peker) (Konya-1995)

509-Inqilabların Türk Qadını Üzerindeki Etgisi (1919-1937) (Nazlı Çevrilli) (Diyarbakır-2005)

510-Cumhuriyet Dönemi Sivas Aşıqlarında Sosyal Konular Üzerine Bir Araşdırma(Gönül Qaraarslan) (Konya-2006)

511-Geçmişten Günümüze Qaraman Türkleri (Murat Tonqal) (Gebze-2007)

512-Muhyiddin Çelebinin Xızırnamesi (Inceleme-Metin) (Zehra Alay) (Konya-2005)

513-Tarixi Metinleri Aktarma Problemleri-Dede Qurqud Oğuznameleri Ve Türkiye Türkcesine Yapılmış Aktarmalari Üzerine Kelime Düzeyinde Bir Inceleme (Faik Utkan Denizer) (Muğla-2007)

514-Türkün Doğuşu Ve Tarixdeki Türk Devletleri

515-Türkiye Selcuqlu Devletinde Spor Ve Eğlence Hayatı (Deniz Erim) (Afyonkarahisar-2007)

516-Türkiye Selcuqlu Devletinin Quruluşuna Dair Meseleler (Muzaffer Sağlıq) (Ankara-2007)

517-Anadolu Selcuqlu Seramiklerinde Fiqürlerin Dili Ve Resim Eğitimi Açısından Incelenmesi (H.Hilal Büyükçanqa-Eren) (Konya-2006)

518-Koroğlunun Zuhuru Qolu Uzerine Muqayiseli Bir Araşdırma-Inceleme-Metinler (Zekeriya Qaradavud) (Konya-1996)

519-Çağdan Çağa Değişen Sanatın Tanımları Ve Selcuqlu Çehresindeki Anlamı(Elif Şengül) (Sakarya-2007)

520-Aşiretlerde Sosyal Hayat (Ağrı Eli Aşiretleri Örneği) (Esra Yayla) (Sakarya-2007)

521-Antik Mısır Ve Eski Anadolu Uyqarlıqlarında Tip (Berat Ceran) (Konya-2008)

522-Tanzimat Döneminde (1839-1876) Qadın Yaşamındaki Modernleşme (Figen Aydingör) (Eskişehir-2006)

523-Artvin Şavşat Ilçesi Qadın Geysilerinin Incelenmesi (Uğur Ural) (Istanbul-1998)

524-Muqaddime-I-Ibni Xaldun (Çeviren-Turan Dursun)(Ankara-1977)

525-Türk Ordusunun Tarixsel Qaynaqları (Mevlüt Bozdemir) (Ankara-1982)

526-Azerbaycan VII-IX Esrlerde (Ziya Bünyadov) (Baki-2007)

527-Bazi Ahi Secerenamelerinin Muhtevaları Ve Tarixi Değerleri (Seyfi Yıldırım) (Konya-1994)

528-Sibir Tarixi -I-(Hadi Atlasi)(Ebced-Tatar)(Qazan-1911)

529-(1)Qazağıstan Tarixi Turalı Türki Derektemeler-I-Ötemiş Hacı-Çingizname (Sülemanov Atındağı) (Kiril) (Almati-2005)

530-(2)Qazağistan Tarixi Turali Türki Derektemeler-2-Köhne Türik Bitikdaşları Men Eskertikişleri (Orxun-Yenisey-Talas) (Kiril) (Almati-2005)

531-(3)Qazağıstan Tarixi Turalı Türki Derektemeler-III-Ötemiş Hacının Çingiznamesi Dilinin Görsetgic Sözdiği (Kiril) (Almati-2006)

532-(4)Qazağistan Tarixi Turali Türki Derektemeler-4-Muhemmed Sadıq Kaşğari-Tezkireyi Azizan (Kiril) (Almati-2005)

533-(5)Qazağistan Tarixi Turali Türki Derektemeler-5-(XV-XIX) Asirler Çıxarmalarından Üzintiler (Kiril) (Almati-2006)

534-Anadoluda Qurulan Ilk Türk Devletlerinde Askeri Gelenekler (Ayşe Güler) (Ankara-2007)

535-XVI-Yüzyıl Minyatür Ustalarından Naqqaş Osmanın Minyatürlerinde At Tasvirleri(Mehmet Başbuğ) (Ankara-1990)

536-Anadolu Selcuqlu Devleti Ve Beylikler Döneminde Uluborlu (F.Hilal Uzal)(1998)

537-20. Yüzyilda Balkan Türklerinin Siyasal Ve Toplumsal Örgütlenmeleri (Recep Çelik) (Trabzon-2006)

538-Türk Sosyo Kültürel Yapısı Içinde Manas Destanı(Cemal Eroğlu)

539-Eski Türk Destanlarının Tarix Öğretimindeki Yeri Ve Kullanımı (Öztürk Qart) (Konya-2002)

540-Ferah Ali Paşanın Soğucaq Muhafizliği-1781-1785 (Zübeyde Guneş Yağçı) (Samsun-1998)

541-Eski Ahitdeki Mitolojik Öğelerin Yapısal Çözümlemesi (Xalil Saim Parladır) (Izmir-2002)

542-Beylikler Dönemi Xanlar (Ali Baş) (Konya-1989)

543-Hitit Sanatında Lituus Tasvirleri (Ismail Coşqun) (Hatay-2007)

544-Siramik Buluntuların Işığı Altında M.Ö. II. Binde Çukurova Orta Anadolu Ilişgileri (Özlem Girginer) (Adana-2008)

545-Baburname (Türkce) (El Yazma-Ebced)

546-Türkiye Selcuqlularında Zirai Hayat (Ali Çaqmaq) (Istanbul-2005)

547-Hitit Tasvir Sanatında Boğa (Seda Akarsu) (Konya-2007)

548-Ahilerin Türkiye Selcuqluları Ve Beylikler Dönemi Türk Devlet Ve Toplum Hayatında Oynadıqları Roller (Hilal Ceylan) (Ankara-2008)

549-Selcuqlu Dövletleri Ve Atabeyleri Tarixi (Oğuzların Ortaya Çıxmasından- XIV Esrler) (Ekber N. Nacaf) (Baki-2010)

550-Mersin Ili Gülnar Ilçesi Tarixi, Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Yapısı (Ahmet Aritürk)(Niğde-2007)

551-Parisden Isfahana Gezi- (Şarden) (Amistirdam 1711)(Vaqif Aslanov) (Baki-1994)

552-Küresinliler Örneğinde Kültürel Kimlik (Küresinlilerin Sosyo-Kültürel Yapısı (Mehmet Fuat Levendoğlu) (Ankara-2006)

553-Anadolu Hisari Osmanlı Dönemi Mezar Taşları Kitabelerinin Dil Incelemesi (Yusuf açıqgöz)(Istanbul-2007)

554-Osmanlıda Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Köçekler, Çengiler (Şeyma Ersoy) (Istanbul-2007)

555-Rusyanın Orta Asya Xanlıqlarını Işqalının Son Safhasi (1864-1884) (Elif Haciosmanoğlu) (Istanbul-2006)

556-Ekber Şah Döneminde Hindistanda Dini Hayat (Sinan Yalçinkaya) (Ankara-2008)

557-Qasım Xanliği (1445-1681) (Serkan Acar) (Izmir-2007) (Serkan Acar) (Izmir-2007)

558-Fahrettin Kirzioğlunun Hayatı Ve Genel Türk Tarixi Çalışmaları (Halime Kaçar) (Istanbul-2008)

559-20.Yuzyılın Başında Tatar Milli Ictimai Hareketi-1905-192020

560-Anonm Tevarixi Ali Osman-Quruluşdan 892/1487Ye Kadar (Cihan Çmen) (Istanbul-2006)

561-Ata Türk Döneminde Türk Tarix Qurumu Tarafından Yapılan Çalışmalar-1931-1938 (Arzu Yüzer) (Istanbul-2006)

562-Türkiye Selcuqlu Devletindeki Siyasi Ve Ticari Gelişmeler (1192-1220) (Hamza Kancura) (Van-2006)

563-(1-18) Buyuk Osmanli Tarixi-18.Qapiq (Joseph Von Hammer) (28.MB) (5607.S) (2008)

564-Anadolu Selcuqlularının Batı Anadolu Politikası Ve Bizansla Münasebetleri (Nihal Taşçı) (Konya-2008)

565-Roma Imparatorluq Döneminde Tavium Kendinde Darp Edilen Sikkelerin Değerlendirilmesi (Ali Yalın Turan) (Ankara-2007)

566-I.Qiyaseddin Keyxusrevin Bizans Serüveni Ve Bizans Ile Mücadeleleri (Uğur Keskin) (Konya-2006)

567-Osmanlı Idaresi Altındaki (Devleti Idaresindeki) Balkanlar (1789-1806) (Mehmet Solak) (Kütahya-2007)-Mehmet Solak böyle: yazmış: Ulusal tez merkezinde yayınlanması yeterli lakin sizin sitenizde istemiyorum. ve lütfen kaldırın

568-Qutalmışoğlu Süleymanşah, Anadolu Fatihi (Ali Sevim) (Ankara-1990)

569- II. Qilicarslanin Cocuqları Arasındaki Mücadileler Ve Bu Mücadelelerin Neticeleri (Halil Arslan) (Konya-2008)

570-Türkiye Selcuqluları Dönemi Taxt Mücadeleleri (1075-1308) (Mehmet Şükrü Velioğlu) (Van-2008)

571-Osmanlı Tarixi-6-Qapıq (Ismail Haqqi Uzunçarşılı) (Ankara-1988)

572-Çarlıq Döneminde Qırqızlar (1852-1917) (Muhammet Emin Yazı) (Elazığ-2007)

573-Tarixde Türk Devletleri-İmpiraturluqları

574-Erken Osmanlı Mimarisinde Rengli Sır Tekniğindeki Çiniler (1300-1453) (Nilgün Cura) (Çanakkale-2008)

575-Erzurum Müzesindeki Qalı Ve Kilimler (Hurisel Hatipoğlu) (Erzurum-1997)

576-Rus Qaynaqlarına Göre Doğu Anadoludaki Ermeni Faaliyeleri (1914-1918) (Şahin Doğan) (Kahramanmaraş-2007)

577-Anatolian Motifs-Birth-Life-Death

578-Işqal Döneminden (18.yy.) Günümüze Kadar-Rusların Qazaqlara Qarşı Yürüttüğü Politikalar (Halide Devrişeva) (Ankara-2007)

579-Türkler-Ruslar Ve Bulqarlar (Muzaffer Tufay)

580-Göktürk Sanatında Dini Nitelikli Heykeller Ve Tasvirler(Yaşar Çoruhlı)

581-Bulqarlarin Menşei Tartışmalarında Orta Asya Ehtimalı (A.Osman Demiral (Ankara-2006)

582-Word Senders-American Indian Poets Re-Locating-Indian Identity (Demet Satılmış) (Izmir-2007)

583-Türk Ve Qızılderi Mitolojilerinde Insan-Doğa Ilişgisi (Arzu Yetim) (Eskişehir-2007)

584-19.Yüzyılda Kartpostallarda Osmanlı Toplumu-Max Fruchtermanın Kartpostalları (Filiz Işıq) (Ankara-2008)

585-Ankara Il Merkezinde Pazarlanan Geleneksel Keçe Ve Qumaş Takıların Dekoratif Sanatlar Açısından Incelenmesi (Birnaz Er) (Ankara-2007)

586-Islamiyet Öncesi Türk Devlet Geleneği (Yusuf Cem Şencan) (Malatya-2007)

587-Xarezmşahlarda Devlet Teşgilatı, Ekonomik Ve Kültürel Hayat (Meryem Gürbüz) (Istanbul-2005)

588-Surnamei Vehbideki Qab Tasvirleri (Sunah Choy)(Ankara-2008)

589-Türk Süsleme Sanatlarının Ortaq Motifi Novruz-Nevruz Çiçeği(2.70MB)

590-Tohum (Tuxum) Ve Evren-Aussaat Und Kosmos (Erich Von Daniken) (2006)

591-Hitit Siramikleri (A. Perizat Tümen Genc) (Isparta-2005)

592-Batı Anadolu, Ege Adalari Ve Qıta Yunanistanda Ele Geçen Hitit Kökenli-Etgili Eserler (Serkan Bulut) (Adnan-2008)

593-Hellenizm Ve Roma Çağları Likyasında Yerel Kültler (Tuba Efendioğlu) (Istanbul-2008)

594-Islamiyet Öncesi Orta Asya Türk Maden Sanatının Gelişimi (M.O. IV-M.S. X. Yüzyıllar) (Seçil Birkan) (Ankara-2005)

595-Bizimkiler-Anadolu Merkezli Dünya Tarixi-M.Ö.200BIN-1829 (25.Qapıq) (Evin Esmen Kısakürek -Arda Kısakürek)(4869.DAL) (31.800.MB)

596-Milli Bayram Olqusu Ve Türkiyede Yapılan Cumhuriyet Bayramı Qutlamaları(1923-1960) (Bengül Salman Bolat) (Ankara-2007)

597-Türk Damqalarının Estetik Yapısı Ve Görsel Sanatlar Dersinde Uyqulama Biçimleri (Ö.Gökhan Temizel) (Konya-2007)

598-Osmanlı Tarix Ve Müverrixleri-Ayineyi Zurefa (Mehemmed Cemaleddin) (Mhmed Arslan)(Istanbul-2003)

599-Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk Ve Iskanı (1878-1920) (Ankara 2007)

600-Osmanlı Belgelerinde-Kirim Savaşı (1853-1856) (Ankara 2006)

601-Selcuqlular Tarixi Ve Türk-İslam Medeniyeti (Osman Turan) (Istanbul-1989)

602-Eyyubi Devleti Meliklerinden El Eşref Muzaffereddin Musa Döneminin Siaysi Tarixi (597-1200\635-1237) (Önder Qaya) (Istanbul-2000)

603-Selahaddini Eyyubi Devrinde Ilmi Faaliyetler (Bedrettin Basuğuy) (Istanbul-2006)

604-Mevlananın Mesnevisinden Ilk öğretim Okulları Için Seçilen Öykülerin Eğitsel Yönünün Incelenmesi (Gülten Erkek) (Izmir-2008)

605-El Melikül Muazzam Ve Döneminde Dimaşqda Qurulan Medreseler (615-624/1218-1227) (Harun Yılmaz) (Istanbul-2008)

606-Osmanlı Tarix Yazarları Ve Eserleri (Franz Babinger-1927) )Çeviren-Coşqun Üçok) (Mersin-1992)

607-Denizli Ili Çal, Güney Ve Serinhisar Düz Kirkitli Dokumaçılığı Ve Standart Özellikleri (Erhan Cepe) (Ankara-2008)

608-(1)Ermeniler Tarafindan Yapılan Qatliam Belgeleri (1)(Yusuf Sarınay)(Ankara-2001)

609-(2)Ermeniler Tarafindan Yapılan Qatliam Belgeleri (2)(Yusuf Sarınay)(Ankara-2001)

610-(1)Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan Ilişgileri (1839-1895) (1)(Yusuf Sarınay) (Ankara-2007)

611-(2) Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan ilişgileri (1896-1919) (2)(Yusuf Sarınay) (Ankara-2007)

612-(1)Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus Ilişgileri (1841-1898) (Yusuf Sarınay) (Ankara-2006)

613-(2)Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus Ilişgileri (1899-1906) (Yusuf Sarınay) (Ankara-2006)

614-(3)Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus Ilişgileri -III (1907-1921) (Yusuf Sarınay) (Ankara-2006)

615-(3)Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Ingiliz Ilişgileri (1894-1895) (Yusuf Sarinay) (Ankara-2005)

616-(4)Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Ingiliz Ilişgileri -IV (1896-1922) (Yusuf Sarinay) (Ankara-2005)

617-Qaynaqcalı Ermenimeselesi Kronolojisi (1878-1923) (Recep Karacakaya) (Istanbul-2001)

618-Ermeni Komiteleri (1891-1895) (Yusuf Sarinay) (Ankara-2006)

619-Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920) (Ismet Binark) (Ankara-1995)

620-Ermeni Meselesinin Siyasi Tarixçesi (1877-1914) (Münir Süreyya Bey) (Ankara-2001)

621-Yeniçeriler-The Janissarles-(Godfrey Goodwin) (Çeviri-Derin Türkömer) (Istanbul-1997)

622-Yeniçeri Ocağının Qaldırılmasından Sonra Bektaşi Tekkeleri Ve Osmanlı Yönetimi(Ibrahim Altuntaş,) (Sosyal Bilimler Enstitüsü-2005)

623-Müferricül Quruba Göre Selahaddin Eyyubi Sonrası Ve Elmelikul Adil Dönemi (H.590-615 M.194-1218) (Hulya çakıroğlu) (Trabzon-2008)

624-Türk Sanatında Altı Köşeli Yıldız (Idli Türel) (istanbul-2006)

625-(1) Türkistan Üçün Küreşler (Ehet Enjan)(Çeviri-A. Boran) (Ebced)( Istanbul-2003)

626-(2) Türkistan Üçün Küreşler (Ehet Enjan)(Çeviri-A. Boran) (Latin)( Istanbul-2003)

627-Anadolu Selcuqlu Sanatındaki Insan Figürlerinin Uyqurların Mağara Resimleri Ve Qaznelilerin Duvar Resimleriyle Konu Ve Biçim Yönünden Qarşılaşdırılması (Tolqa Erkan)(Ingilizce)

628-Diyarbakirdaki İslam Dönemi Mimarisinde Süsleme (1- Metin) (Gülsen Baş) (Van-2006)

629-Osmanlı Devletı Ile Azerbaycan Türk Xanlıqları Arasındakı Munasebetlere Dair Arşiv Belgeleri (Karabağ-Şuşa-Naxcıvan-Baku-Gence-Şirvan-Şeki-Revan-Kuba-Xoy) (1578-1914) (Ankara-1992)

630-Osmanlı Devletinin Quruluşu-Efsaneler Ve Gerçekler (Ahmat Yaşar Ocaq) (Ankara-1999)

631-Osmanlı Türklerinde Coğrafya (Cevdet Türkay) (1999)

632-Uyqur Tarixi Haqqında Bayanlar (Abral) (Ebced)(2007)

633- XIX.Yüzyıl Osmanlı Tarixçiliği (Hasan Yüksek) (Eskişehir-2006)

634-Uyqur Maarip Tarixi (Abdulla Talip)

635-Azerbaycan -Xalqının, Maddi Menevi Medeniyyetinin Qedim Kökleri (Elmi-Kütlevi Filmin Senarisi) (Bextiyar Tuncay) (2012)

636-Belgelerle Osmanlı-Turkistan Ilishgileri (XVI-XX. Yuzyillar) (Ankara-2005)

637-Türklerde Geleneksel Aba Güreşleri Üzerine Bir Araşdirma (Hasan Imamoğlu) (samsun-198)

638-Huner Ham Turan Yazmalari(Azhar Mahammadi)(Tatarca-Kiril)(Qazan-2000)

639-Nadir Şah (Yunus Oğuzun Eyni Adlı Romaninin Motivleri Esasinda) (Baxtiyar Tuncay)(2012)

640- Islamiyetden Önce Türklerin Tarixi (Ismail Cafarzade-Siyamek Hüseyinalizade )(Ebced)(Tebriz-1389)

641-Küreselleşme Ve Geleneksel Türk Sporları (M.Fatih Karahuseyinoğlu) (Istanbul-2007)

642-Tanzimat Dönemi Romanında Qadın (Süleyman Aydın) (Qayseri-1995)

643-Milli Kültür ve Tarix Safhalarına Bakış (emel esin)

644-Ikinci Katerina (1729-1796) Döneminde Rusya Müslümanlari (Kadir Şıxverdiyev) (Kayser-2006)

645-1915-Ba Negereşi Ber 8 Qarn Tarixi Por Taneşe Müsalmanan Va Aramane, Va Nasl Koşiye Musalmanan (Riza Talibi) (Farsca-Ebced-1388))

646-Türk Dünyasında Kronolojik Sistemler (Ünver Günay)

647-Afyonqarahisar Yapı Kitabelerinde Xat Sanatı (orhan altuğ) (çanakkale-2006)

648-Pir Sultan Abdalın Şiirlerinde Sosyolojik Temler (Fiqan Çakır Güneş) (Sivas-1995)

649-Pir Sultanın Şiirlerinin Tahlili Ve Dayandığı Temeller (Haydar Deligöz) (Izmir-2007)

650-Büyük Selcuqlu Imparatorluğunda Batini Hareket (Hasan Sabbah Ile Ilk Xalefleri Ve Iran Nizari Ismailileri) (1090-1157) (Ayse Atıcı)(Ankara-2005)

651-Çağlar Boyu Taxtın Simgesel Anlamları Işığında Türk Taxtları (Simge Özer Pinarbaşı) (Ankara-2004)

652-Divanü Lügatit Türkde Iranlı Qavramı (Süer Eker) (Türkiyat Araşdırmaları-2008).pdf

653-Antik Dönemde Tip Ve Bitgisel Tedavi (Seda Qaraöz Arıxan) (Ankara-2003)

654-Türklerin Ulum Ve Fünuna Hizmetleri (Bursalı Mehmet Tahir) (Istanbul-1996)

655-Tokat Erenler Tarixi Mezarlığı Ve Mezar Daşları (Çetin Demir) (Van-2008)

656-Osmanlı Devri Kelamçılarının Bilgi Qaynağı Olaraq Keşfe Bakışı (Murat Kaş)( Istanbul-2007

657-Alpamış Destani (A. A. Divay) (H.B.Paksoy)

658-Kirim Türklerinin Sürgünü Ve Milli Mücadile Hareketi (1944-1990) (Kazım Mirşan) (2012).doc

658-Kirim Türklerinin Sürgünü Ve Milli Mücadile Hareketi (1944-1990) (Kazım Mirşan) (2012).pdf

659-Timere Anım Daşı (M.R.Yengi) (Tebriz-Turuz-2012)

660-Büyük Selcuqludan Günümüze Intiqal Eden Mimari Gelenek Ve Bunların Günümüz Restorasyonlarinda Kullanimi (Davood Rezaei) (Ankara-2007)

661-Mongols And Mamluks-The Mamluk-Ilkhanid War-1260-1281 (David Morqan) (1260-1281)( Cambridge-1995)

662-Azerbaycanın Maddi Medeniyyet Tarixi (Etnoqrafik Materyallar Esasında Tipoloji Tedqiqat) (Arif Mustafayev) (Baki-2009)

664-Edige Ediqey Destani (Ilmiyqirim.Blogspot).doc

664-Edige Ediqey Destani (Ilmiyqirim.Blogspot).pdf

665-Türkmenistan Sahası Destançılıq Geleneği Ve Türkmen Destanlari (Halil Ibrahim Şahin) (Balikesir-2009)

666-Anadolu Selcuqluları Zamanında Gelişen Fütüvvet Teşglatı Ve Bu Teşgilatın Xalqın Eğitimine Olan Qatqıları (Semih Çeker) (Konya-2008)

667-Yeni Tip Tarixi Araşdırmaları (Dergi) Ayşegul Demirhan Erdemir-Oztan Oncel-İbrahim Başağaoğlu (Istanbul-2006/7/8/9(

668-XIX-XX-Asrler Baki Şeher Ehalisinin Aile Ve Aile Meişeti(Nargiz Quliyeva) (Baki-2011)

669-Orta Asrlerde Azerbaycan Medeniyeti (Xeyirbey Qasimov)(Baki-2008)

670-Iraq Türkmenlerine Yapılan Qatliamlar Ve Bunun Türk Qamuoyuna Yansımaları (1924-1959) (Selcuq Yılmaz) (Ankara-2005)

671-Azerbaycanın Qerb Bölgesinin Menevi Medeniyyetinden (Tarixi-Etnoqrafik Tedqiqat) (Mehemmed Allahmanlı) (Baki-2011)

672-Ingilis Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda Istanbulda Hayat (1582-1599)(Turay Reyhanlı)

673-(1) Osmanlıca Metinler Ve Belgeler (Ismail E.Erünsal) (Istanbul-1982)

673-(2) Osmanlıca Metinler Ve Belgeler (Ismail E.Erünsal) (Istanbul-1982)

674-Azerbaycanshunaslighin Asaslari (Nizami Cafarov)(Baki-2005)

675-Zaqatala Daşları Ve Eski Türkce Yazılar (Bextiyar Tuncay)(Turuz-Tebriz-2012).doc

675-Zaqatala Daşları Ve Eski Türkce Yazılar (Bextiyar Tuncay)(Turuz-Tebriz-2012).pdf

676-Sakların Dili Ve Edebiyyatı (Bextiyar Tuncay) (Turuz-Tebriz-2012)

677-Abbasilerin Ilk Döneminde Seyyid Ve Şeriflerin Dini, Sosyal Ve Kültürel Qonumları (Mithat Eser) (Konya-2008)

678-Uluğ Be Ve Zamanı (Wilhelm Bartold)(Ismail Aka)(Ankara-1997)

679-Anadolunun Geleneksel Qonutlarında Ahşap Kullanımına Ait Bir Derleme (Neslihan Özhan) (Ankara-2006)

680-Azerbaycan-XV-XVI- Esrlerde-Hasan Bey Rumlunun-Ahsanüt Tavarix-Eseri Üzre (Şahin Farzaliyev)(Baki-1983)

681-(1) Azerbaycan Arxeologiyasi (Daş Dövrü) (1) (Baki-2008)

682-IV. Sultan Muradın Revan Ve Tebriz Seferi Ruznamesi (Yunus Zeyrek)(Ankara-1999)

683-Ibni Xaldun Ve Başqaları (Azer Mehdioğlu) (Baki-2007)

684-Qazavati Sultan Murad B.Mehemmed Xanda Cümle (Yeter Torun) (Adana-2000)

685-Türk Axınları (Mirliva Qılışlı) (Hüseyin Hüsnü) (Izmir-1933)

686-Tarixi Turkan Qablez Islam-Isaamiyyetden Önce Türklerin Tarixi (Qamran Gurun-Faruq Sumer)(Köçürü-Ismayıl Cafaroğlu)(Fars-Ebced) (Sumer Yayınları-Tebriz-1390)

687-Moğolların Gizli Tarixi-1240-Ahmet Temir (Ankara-1986)

688-(1) Türk Kültür Tarixine Giriş-Türklerde Köy Ve Şehir Hayatı-Göktürklerden Osmanlılara (Bahaeddin Ögel) (Ankara-1978)

688-(2) Türk Kültür Tarixine Giriş-Türklerde Zirrat Kültü-Göktürklerden Osmanlılara (Bahaeddin Ögel) (Ankara-1978)

688-(3) Türk Kültür Tarixine Giriş-Türklerde Ev Kültürü-Göktürklerden Osmanlılara (Bahaeddin Ögel) (Ankara-1978)

688-(4) Türk Kültür Tarixine Giriş-Türklerde Yemek Kültürü-Göktürklerden Osmanlılara (Bahaeddin Ögel) (Ankara-1978)

688-(5) Türk Kültür Tarixine Giriş-Türklerde Giyecek Ve Süslenme-Göktürklerden Osmanlılara (Bahaeddin Ögel) (Ankara-1978)

689-Iran Moğolları-Elxanlılar Devri-1220-1350 (Siyaset-Idare-Kültür) (Bertold Spuler)(Çev-Cemal Köprülü)(Ankara-1957)

690-(1)Türklerin Tarixi (Doğan Avçıoğlu) (Istanbul-1978)

690-(2)Türklerin Tarixi (Doğan Avçıoğlu) (Istanbul-1978)

690-(3)Türklerin Tarixi (Doğan Avçıoğlu) (Istanbul-1978)

690-(4)Türklerin Tarixi (Doğan Avçıoğlu) (Istanbul-1978)

690-(5)Türklerin Tarixi (Doğan Avçıoğlu) (Istanbul-1978)

691-Dene Ve Na-Dene Qızılderileri-Çengizxandan Amerikaya Qaçan Türkler-1233m.S (Ethel G.Stewart) (Çev-Eşref Bengi Özbilen) (Istanbul-2000)

692-Sumerler-Çamır-Çomur Elleri (Zakiri)(Türkce-Ebced)(Tebriz)

693-Safevi Devletinin Quruluşu Ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolu-Şah Ismail Ile Xalefleri Ve Anadolu Türkleri (Faruq Sümer) (Ankara-1976)

694-Nadir Şah Afşar(Adalet Tahirzade) (Baki-2005)

695-The Other Europe In The Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars And Cumans -East Central And Eastern Europe In The Middle Ages-450-1450 (Florin Curta)(Brill-2008)

696-Büyük Selcuqlu Imparatoru-Sultan Melikşah (Ibrahim Kafasoğlu) (Istanbul-1973)

697-Bizans Qaynaqlarında Türkler (Menandros Ve T.Simokattes) (Ismail Manqaltepe)

698-Ünlü Selcuq Komutanları (Afşin-Atsız-Artuq-Ağsunğur) (Ali Sevim) (Ankara-1996)

699-Unudulmuş Qahramanlar-Çar Rusya Ile Müharibede Unudulmuş Qahramanlarımız (Jan Junior)(Chev-Alibala Hacızade) (Baki-2004)

700-Timurun Ortadoğu-Anadolu Seferleri Ve Sonucları-1393-1402 (Yaşar Yücel)(Ankara-1989)

701-Selcuqlular Tarixi Ve Türk-Islam Medeniyeti (Osman Turan) (Ankara-1965)

702-Şamlu-Beydilli Tarixi-I-II (Qulamhüsen Beydilli) (Fars-Ebced) (1372)

703-Şamlu-Beydilli Tarixi-III (Qulamhüsen Beydilli) (Fars-Ebced) (1372)

704-Tacuttavarix-I- (Hoca Sadettin Efendi) (Ismet Barmaqsizoghlu) (Istanbul-1979)

704-Tacuttavarix-II- (Hoca Sadettin Efendi) (Ismet Barmaqsizoghlu) (Istanbul-1979)

704-Tacuttavarix-III- (Hoca Sadettin Efendi) (Ismet Barmaqsizoghlu) (Istanbul-1979)

704-Tacuttavarix-IV- (Hoca Sadettin Efendi) (Ismet Barmaqsizoghlu) (Istanbul-1979

704-Tacuttavarix-V- (Hoca Sadettin Efendi) (Ismet Barmaqsizoghlu) (Istanbul-1979)

705-Bilinmeyen Iç Asya (L.Ligeti) (Macarcadan-Sadrettin Qaratay) (Ankara-1986)

706-Hitit Dönemi Qulplu Emzikli Seramik Biçimlerin Günümüz Formları Ile Qarşılaşdırılması (Abdull Qıvraq)(Istanbul-2000)

707-Selcuqlu Çini Ve Keramik Sanatında Insan Fiqürüne Ikonoqrafik Açıdan Bir Bakış (Seval Usta) (Istanbul-2005)

708-Lidiya Krali Krez Azerbaycanda (F.Ağasiyev-Bağırzade) (Baki-2011)

709-Abbasiler Dönemi

710-Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları-1- (Aslı Sağıroğlu Arslan)(Kayseri -2003)

711-Çar Rusya Azerbaycan1801-1828- (Umudlu Vidadi Umud Oğlu)(Baki-2004)

712-Çin Qaynaqlarına Göre Eski Türk Qavimleri-M-Ö-2146-318 (Erkin Ekrem)(Ankara-1995)

713-Ak Hunlar Tarixi Üzerine Türkiye Ve Dünyada Yapılan Çalişmaların Değerlendirilmesi (Müslüme Melis Çeliktaş) (Ankara-2011)

714-XIX. Yüzyılın ilk yarısında osmanlı-iran ilişgileri Ve Irana giden osmanlı elçileri (Filiz güney) (Afyonkarahisar-2005)

715-Qaziantep Ili Nizip Ilçesinde Bulunan Geleneksel Antep Işlemeleri (Kezban Sönmez) (Konya-2005)

716-(1)Ottura Asya Tarixi (Albet Cumaxun) (ebced) (Shinciyangh-1999)

716-(2)Ottura Asya Tarixi (Albet Cumaxun) (ebced) (Shinciyangh-1999)

717-Xunların Umumi Tarixi (Qan Lin) (Çev-Tursunjan Hezim Yavuz) (Uyğur-Latin) (New-York-1986)

718-Türkler Ve Türk Devletleri Tarixi-Xarezmşahların Sonuna Kadar-1- (Kamuran Gürün)(Istanbul-1981)

719-Kültürümüzde Toprak-Acta Turcica

720-Şikari Qaramanname-Zamanın Qahramanı, Qaramanlıların Tarixi-El Yazma-(Metin Sözen-Necdat Sakoğlu)(2005)

721-Şikari Qaramanname-Zamanın Qahramanı, Qaramanlıların Tarixi (Metin Sözen-Necdat Sakoğlu)(2005)

722-Develideki Türk Eserleri (Sultan Topçu) (Kayseri-2005)

723-Burjuvazinin Yukselişi Imparaturluğun Çöküşü-Osmanlı Batılalaşması Ve Toplumsal Değişme (Fatma Müge Göçek)-(Çev-Ibrahim Yıldız) (Ankara-1999)

731-Darilfinuni Tebriz (Samad Sardarniya) (Tebriz1382)

735-Ovraqi Parakende Ez Tarixi Tabriz (Behruz Xamachi)(Fars-Ebced)(Tebriz-1384)

736-Mahallat Ve Mashahiri Farhangi Tarixi Tabriz (Behruz Xamachi)(Fars-Ebced)(Tebriz-1384)

737-Farhange Cughrafiyayiye Tabriz (Behruz Xamachi)(Fars-Ebced)(Tebriz-1380)

738-Bazari Tabriz Der Gozere Zaman (Behruz Xamachi)(Fars-Ebced)(Tebriz-1375)

739-Tabriz Der Nehzati Tanbaku(Samad Sardarniya)(Fars-Ebced)(Tebriz-1377)

740-Der Cestcuyi Hoviyyeti Shahriye Tabriz (Cavad Bihmenushrad) (Tebriz-1389)

741-Rahnemayi Shahri Tabriz (Ismayıl Dibac-Abdulali Kareng) (Fars-Ebced) (Tebriz-1342)

742-Tabrizi Qadim-Eski Tebriz-Keçmişden Bu Güne (Mansur Xanlu)(Fars-Ebced)(Tebriz-1366)

743-Tebriz Der Qozeri Tarix (Eyub Niknam Lala-Feriburz Zovqi) (Fars-Ebced) (Tebriz-1374)

744-XVII. Dövrde-Tabriz Az Didqahi Sayyahani Xarici (Akrem Bahrami)(Fars-Ebced) (Tebriz-1356)

745-Rovzatul Athar-1011 Hicri-Tebrizin Qutsal Sinleri, Eski Mahelleler, Çevresi (Mulla Mehemmed Amin Hesheriyi Tebrizli-Aziz Dovlet Abadi) (Fars-Ebced) (Tebriz-1371)

746-Simayi Tebriz Der Dövreyi Nasireddinşahi Qacar (Mehdi Atapur)(Fars-Ebced)(Tebriz-1383)

747-Rus Hokumetinin Qafqaz Arxeoqrafik Komissiyasinin Senedleri ( http://www.runivers.ru/lib/book3029/)

748-Axbarname (Talış Xanlığının Tarixinden) (Mirza Xudaverdi Oğlu) (Baki-2009)

749-Tarixi Hükmabadi Tabriz (Mina Cafaruri Asr)(Fars-Ebced)(Tebriz-1382)

750-Manzaril Ovliya-Der Mazarati Tabriz Ve Hovme-1265 Hicri (Mahammed Kazim Ibni Mehemmed Tabrizi-Asrar Ali Şah) (Yasış-Mir Haşim Mühaddis) (Fars-Ebced) (1388)

751-Asari Bastaniye Azerbaycan-Asar Ve Abniyeyi Tarixiye Tabriz-I- (Abdulali Kareng)(Fars-Ebced)(Tebriz-1374)

752-Bafti Tarixiye Şahri Tebriz (Behruz Ümranlı-Hüseyin Imayili Sangari) (Fars-Ebced) (1385)

753-Tarix Ve Mimariye Bazari Tabriz (Hüseyin Ismailiye Sangeri-Behruz Ümrani)(Fars-Ebced)

754-Orta Asyada Moğol Fituhatına Qeder Kristiyanlıq (W.Barthold)(Çev-Köprülüzade Ahmad Camal) (Türkce-Ebced)(1901)

755-Niqahi Be Tarix Ve Cuğrafyayi Şabister-Sofyan-Tasuc (Ahmad Salimiye Fard) (Fars-Ebced) (Tebriz-1382)

756-Daryaçeyi Şahi Ve Qudrethayi Büzürg (Mehemmed Ali Kazım Beyli) (Fars-Ebced) (Tebriz-1380)

757-Peyvestegiye Qovmi Ve Tarixiye Oğuz-Ilhayi Qaşqayiye Iran-Qabile (Qayı-Qaşqayi) (Hüseyin Ciddi-Bayat) (Fars-Ebced) (1376)

758-Farhangi Cuğrafiyaye Azerbaycani Şarqi (Behruz Xamaçı)(Fars-Ebced)(1991)

759-Tarixi Tebriz-Keçmişdən Moğllara Dək (Mecid Rizazad Amuzeyneddini)(Fars-Ebced)(Tebriz-1380)

760-Ancumani Ayaletiye Azerbaycan (Mehemmed Azizi) (Fars-Ebced) (Tebriz-1385)

761-Tarixi Marand-Culfa-Zunuz-Alamdar-Gerger (Hasancalali Aziziyan)(Fars-Ebced)(1378)

762-Ağdenizde Türkler (Giacomo E. Carretto) (Çev-Durdu Qundaqçı-Gülbend Quray) (Ankara-1992)

763-Türkmenhayi Cahan (Murad Verdiev-Şöhrat Qadirov-Çev-Amangeldi Zamir) (Fars-Ebced)(Günbet-1379)

764-1000 Den Artıq Qacar Devrinden Şekiller-Akshayi Qadimiye Iran (Qasım Safi Gülpayiqani) (Fars-Ebced) (1374)

765-Anadolu Beylikleri Ve Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu Devletleri (Ismail Haqqı Uzunçarşılı) (Ankara-1969)

766-Nesayihul Vüzera Vel Ümera-Kitabi Güldeste-Nizami Devlete Mütealliq Risale-Devlet Adamlarına Öğütler-Osmanlılarda Devlet Düzeni (Defterdar Sarı Mehmet Paşa) (Yasan-Hüseyin Raqip Uğural) (Ankara-1969)

767-Tarixi Qarabağ (Mirza Cemal Cavanşir Qarabaği) (Fars-Ebced) (1382)

768-Sareyin Der Ayineyi Qalam (Rahim Asadulahi-Derviş Sareyinli) (Fars-Ebced) (1381)

769-Kaleybar Sarzamini Dijhayi Tasxirnapazir (Seyid Camal Turabi Tabatabayi) (Fars-Ebced) (Tebriz-1381)

770-Müqaddimeyi Ber Tarix (Ismayıl Cafarli) (Fars-Ebced) (Tebriz-1391

771-1920.Ci Ilde Qarabağ Döyüşleri (Şemistan Nazirli) (Baki-2009)

772-Azerbaycan XVIII Asrr Rus Qarbi Avrupa Seyyahlarının Tasvirinde (Elçin Qarayev) (Baki-2005)

773-Azebeycan Devleti -Atabaylar Devleti-1136-1225-Iller (Ziya Bünyadov) (Baki-2007)

774-Tebriz Doğu Ile Batı Arasinda Bir Ortaçağ Kültür Merkezi (Karl Jahn-Çev-Ismayıl Ağa)

775-Tarixi Tebriz Der Edebyati Iran-Azerbaycan (Behruz Xamachi) (Ebced-Farsca) (Tebriz-1383)

776-Şecereyi Terakime -Türklerin Soykütüğhü (Ebülqazi Bahadırxan) (Muherrem Ergin)

777-Islamın Yayılış Tarixi-VII-XI-Yüzyıllar (Robert Mantran-Ismet Kayaoğlu) (Ankara-1998)

779-(1) Marko Polo Seyahatnamesi (Kutuphaneçi)

779-(2) Marko Polo Seyahatnamesi (Kutuphaneçi)

780-Etrusk Ve Türk Geni (Mario Alinei) (Çev- Esmailnia-Aref Esmail) (Tebriz-Turuz-2012)

781-Namehayi Az Tabriz (Idvard Bıravn)(Hasan Cavadi)(Fars-Ebced) (1347)

783-Çingeneler Kitabı (Ali Mezarçıoğlu) (2010)

782-Çağatay Xanlığı-1227-1345 (Mustafa Kafalı) (Ankara-2005)

783-Çingeneler Kitabı (Ali Mezarçıoğlu) (2010)

784-Orucbeğ Tarixi (Edirneli Orucbeğ)(Atsız)

785-Hititler-Derleyenler-Çiğdem Atakuman-Tuğba Tanyeri Erdemir-Deniz Erdem-Ilker Koç (Istanbul-2006)

786-Iskit, Friq Ve Urartu Kültürlerinin Muqayisesi (Osman Hemiş) (Ankara-2009)

787-Türklerin Tarixi Pasifikden Ağdenize 2000 il (Jean Paul Roux)(Ankara-2008)

788-Yollar Ve Ülkeler (Ibn Hurdazbih) (Çev-Murat Ağarı) (Istanbul-2008)

789-Dünyada Türk Imgesi (Istanbul-2005)

790-(1) Başımıza Gelenler-I-Mehmet Arif Bey)

791-(2) Başımıza Gelenler-II-Mehmet Arif Bey)

792-(3) Başımıza Gelenler-III-Mehmet Arif Bey)

793-Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi (Arminius Vambery) (Istanbul-1993)

794-Bizanslı Gözüyle Türkler (Georges Pachymeres)(Çev-Ilcan Bihter Barlas) (istanbul-2009)

795-(1)Türk Dünyası El Kitabi-Cuğrafya-Coğrafya-Tarix-I (Ankara-1992)

(+ 0185-(2)Türk Dünyasi el kitabi-dil-kultur-sanat-2-(87.272KB)

(+0718-(3)Türk Dünyası El Kitabi-Edebiyat-Tarix-III (Ankara-1992)

796-Sumer-Babil-Assur Qanunları Ve Ammi Şaduqa Buyratı (Mebrure Tosun-Kadriye Yalvac) (Ankara-1989)

797-(1)Türkiye Tarixi-I-Osmanlı Devletine Kadar Türkler (Ümit Hasan-Halil Berktay-Aylan Öderkan)(Ankara-1985)

798-(2)Turkiye Tarixi-II-Osmanli Devleti-1300-1600-(Metin Kunt-Hüseyin G.Yurdaydın-Aylan-Öderkan)(Ankara-1987)

799-(3)Turkiye Tarixi-III-Osmanli Devleti-1600-1908-(Metin Kunt-Sina Akşin-Huseyin G.Yurdaydin-Ayla-Odekan-Zafer Topraq)(Ankara-1988)

800-(4)Turkiye Tarixi-IV-Çağdaş Türkiye-1908-1980 (Ankara-1989)

801-Eski Yurt Orta Asyadan (Qabriyel Bonvalot)

802-Türkiye Mektubları-1717-1718-(Lady Montaqu )(Aysel Qurutluoğlu)

803-Fethinden Samaniler Dönemi Sonuna Kadar Nişabur (Ismail Pirlanta) (Ankara-2010)

804-Medeniyetler Çatişması (Samuel P. Huntington V. D). (Derleyen: Murat Yılmaz) (2001)

805-On Altıncı Asırda Istanbul Hayatı-1553-1591 (Ahmet Refiq) (Istanbul-1935)

806-Çoban Kitabı (Emine Gürsoy Naskalı) (Istanbul-2011)

807-Fındıq Kitabı (Mustafa Duman) (Istanbul-2008)

808-Hakaret Kitabı (Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun) (Istanbul-2009)

809-Xorasandan Masallar Ve Xalq Hikyeleri (Sultan Tulu) (Muğla-2005)

810-Quzeydoğu Anadolu Destan Ve Masalları(Hilmi Ayaz)(Erzincan-2010)

811-lanet kitabı (Emine Gürsoy Naskalı)(istanbul-2009)

812-Saç Kitabi (Emine Gursoy Naskali)(Istanbul-2003)

813-Duz Kitabı-Tuz Kitabı (Emine Gürsoy Naskalı-Mesut Şen) (Istanbul-2004)

814-Osmanlı Tarix Öncesi (Runi Paui Lindner) (Çev-Ayda Arel) (istanbul-2008)

815-Tarixçeyi Darilnişati Urmiya (Tovhid Malikzade Dilmaqani)(Fars-Ebced)(Urmiya-1387)

816-Zelzeleyi Müxarribi Sal 1309 Salmas (Tovhid Malikzade Dilmaqani)(Fars-Ebced)(Urmiya-2005)

817-Cığatı Irmağının Balıqları-Şinasayiye Mahihayi Rudxanei Cığati-1381 (H.M.Cafaroğlu) (Fars-Ebced) (Tebriz-Tutuz-2013)

818-Namavaran Urmiye (Ali Babayi Niyului)(Fars-Ebced)(1388)

819-Azerbaycan Birinci Dünya Savaşında-Cilovluq Facieleri (Tovhid Malikzade Dilmaqani)(Fars-Ebced)(Turuz-Tebriz-1385)

820-Azerbaycan Pahlevi Dövrünün Başlanqıcında-1927-Ankara (Tovhid Malikzade Dilmaqani)(Fars-Ebced)(Turuz-Tebriz-1384)

821-Osmanlılarda Töre Ve Törenler-Taşrifati Qadime(Esad Efendi) (Istanbul-1979)

822-Salmas, Qerb Azerbaycanın Onmin Illik Tarixi (Tovhid Malikzade Dilmaqani)(Fars-Ebced)(Turuz-Tebriz-1384)

823-Altın Ordu Ve Çöküşü (A.Yu.Yaqubovskiy)(Çev-Hasan Eren)(Ankara-1976)

824-Urumiye Der Moharebeye Alem Suz-Az Muqaddimeyi Nasara Ta Belvayi Ismyilaqa-1298-1300-(Rahmatullahxan Motamidul Vuzera) (Fars-Ebced) (Urmiye-Turuz-2010)

825-Selcuqlular Zamanında Kayseride Ilmi Ve Kültürel Faaliyetler (Dilber Ilimli Usul) (Konya-2007)

826-(I)Ibni Batuta Seyahtnamesi (Abu Abdullah Muhemmed Ibni Batuta Tanci) (Çev-A.Sait Aykut) (Istanbul-2004)

826-(II)Ibni Batuta Seyahtnamesi (Abu Abdullah Muhemmed Ibni Batuta Tanci) (Çev-A.Sait Aykut) (Istanbul-2004)

827-Don Juan Of Persia-A Shia Katolik 1560-1604 (G.Le Strange) (Ingilizce) (1926)

828-Hunların-Xunların Umumi Tarixi (Uyqur Türkcesi) (Lin Gen)(Çev-Dursuncan Hezim Yavuz) (Latin) (2008)

829-Kazımxan Quşçu (Mahbub Dadaşpur)(Fars-Ebced)(Urmiye-1388)

830-Namehayi Urmiye-Urmu-Asnad Ve Mukatibati Mehemmed Sadıq Mirza Müazziddövle-1334-Hicri (Fars-Ebced)(Urmu-Turuz-2013)

831-Avvalinhayi Urmiye-Urmu-1391 (Mehemmed Sübhdil-Amir Kebiri) (Fars-Ebced)(Urmu-2013)

832-Urmiye-Şeker Yazı-Sarı Daş Döğüşleri-1378 (I.Pur Hüseyin-Xoynıq) (Fars-Ebced)(Urmu-Turuz-2013)

833-Top, Tüfek, Süngü-Yeniçağdaş Savaş Sanatı-1453-1815 (Jeremy Black) (Çev-Yavuz Aloqan) (Istanbul-2002)

834-Urmiye-Urmu-Muyehayi Shehri Qarib-Cilovluluq Olayları Sonucları (Qulamxan Hişmet) (Fars-Ebced) (Urmu-2013)

835-Urmiye-Urmu-Rus Konsulu Nikitinin Siyahetnamesi (Çev-Alimehemmed Ferehveşi) (Fars-Ebced) (1326)

836-Urmiye-Urmu-Sarzamini Zartuşt- Rizaiyye (Ali Dehqan) (Fars-Ebced) (1348)

837-Urmiye-Urmu-Tarixi Urmiye-(Ahmed Kaviyanpur) (Fars-Ebced) (Urmu-Turuz-1372)

838-Urmiye-Urmu-Qaretgeran-Urmiyenin Qan Yaddaşı-Birinci Dunya Savaşında (Qasım Aşrefi) (Fars-Ebced) (Urmu-Turuz-1378)

839-Haçlı Seferleri (H.A.Nomiku)(Çev-Kriton Dinçmen)(Istanbul-1997)

840-Bizimkiler-Anadolu Merkezli Dünya Tarixi-14.Kitab-1375-1460-Müslüman Roma Imparatorluğu (Evin Esmen Kisakürek-Arda Kisakürek)

841-Türkler Ve Tatarlara Dayir Xatıralar-Türkler-18.Y.Yılda-Amistirdam-1784 (Baron Detott)

842-Çerkes Sorusu-1923(M.Fetgerey Şoenu) (Istanbul-1993)

843-Osmanlılar-Fathileri-Xaqanlığı-Avrupa Ile Ilişgileri (Xalil Inalcıq)(Istanbul-2010)

844-Tarixi Muxtasari Türk (Cavad Heyet-Çev-Parviz Zare Şahmeresi) (Farsca-Ebced) (Tebriz-Turuz-1213)

845-Baciyani Rumdan Günümüze- Türk Qadınının Iqtisadi Hayatdaki Yeri (Yasemin Tümer Erdem-Halime Yiğit) (Istanbul-2010)

846-Işıqlı Yol-Sattarxanın Yaşamı-El Yolunda Döğüşlari, Çalışları (Memedriza Afiet Merendi) (Iş Aparan-Said Muğanlı) (Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

847-Yeni Il Bayramı-Beş Tarixi Makala (Hasan Safari) (Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

848-(1-2)Türk Maarif Tarixi-I-II(Osman Nuri Ergin)(Istanbul-1977)

848-(3-4)Türk Maarif Tarixi-III-IV-(Osman Nuri Ergin)(Istanbul-1977)

848-(5)Türk Maarif Tarixi-V(Osman Nuri Ergin)(Istanbul-1977)

849-Türkistan Qayğusu (Alixan Töre Sağuni)(Iş Aparan-Hacı Abdürreşid Kerimi)(Ebced) (2007)

850-Kusufhayi Tarix-Rişeyabiye Nevruz-Novruz Der Tarix-1 (Farhad Cavadi-Abdullaoğlu)(Fars-Ebced) (Urmu-Turuz-2013)

851-Bulqaristan Türkleri (Bilal.N.Simir) (Istanbul-1986)

852-Alpamış-Rus Yönetimi Altında Orta Asya Kimliği (H.B.Paksoy) (Çev-Gürdal Esin-Gray) (1989)

853-Arvad-Avrat Pazarından Hareme (Mahrem Tarix ( Ergun Hiçyılmaz) (Istanbul)

854-Cilovluların Törettigi-Azerbaycan Müselmanlarının Soyqırımı-1296-97-Hicri-urmiye (Mücteba Azadi) (Fars-Ebced) (Urmu1389)

855-Hamdaniler Siyasi, Ictimai, Ilmi, Kulturel Durmuş (Ömer Tokuş) (Şanlıurfa-2006)

856-Altay Türklerinde Aqrabalıq (Figen Güner Dilek)

857-Timur Ve Tizikatı-Düzükatı-Çingiz Yasası (Çev-Mustafa Rehmi)(Ebced) (Istanbul-1339)

858-Türkmen Aşireti-Istanbul-1334(Çev-Qaraqılıc-Ravliğ) (Ebced)(Tebriz-Turuz-2013)

859-Between Two Empire-Ahmed Ağaoğlu And The Ne Turkey (A.Holly Shissler) (Ingilizce) (2002)

860-Kimlik Betimleyici Tasarımlar:Damqalar-Mühürler (Berna Işbilir Aydın) (Sivas-2007)

861-Türk Tarixinde islamiyet (Turqut Ağpinar) (Istanbul-1994)

862-iğdir Tarixi (Tarix-Yer Adları-Kebir Oymaqlar Üzere) (Nihat Çetinqaya) (Istanbul-1996)

863-Osmanlılarda Devlet - Tekke Münasebetleri (İrfan Gündüz) (Erzurum-1983)

 

865-Doğu Türkistanın Göz Yaşı (G.O. Zülfiqar) (Latin)

866-Osmanli Türklerinde Ilim-1939 (Adnan Adıvar) (Istanbul-1982)

867-Altınordu Devleti Tarixine Ait Metinler(W. De Tiesenhausen) (Çev-İsmail Haqqı İzmirli) (İstanbul-1941)

868-Tehcir Öncesi Vilayati Sitteden Amerikaya Ermeni Köçü (Ahmet Akter)(Izmir-2006)

869-Berde Şeheri-Coğrafi-Cuğrafi,Siyasi Ve Medeni Tarixi (Qasım Haciyev) (Baki-2008)

870-Orta Asya Ve Volqa Boyları-XVI Asrin Ikinci Yarisi-XIX (X.Ziyayev)(Kiril) (1965)

871-Herodot Tarixi (Müntekim Ökmen)(Azra Erhat) (Istanbul-1973)

872-Konyada Bulunan Bakır Işçiligi Ürünu Eserler Ve Konya Ili Bakır Işçiliginin Bügünkü Durumu (Zuhal Bezirçi) (Konya-2001)

873-Konyada Içtimai Ve Iqtisadi Hayat (1675-1676) (Mustafa Gülcan) (Konya-1989)

874-Konya Evlerinde Ve Müzelerinde Bulunan Kanaviçe (Qalın Bez) Işlemeler (Celale Ilker) (Konya-1992)

875-Alpamış-Rus Yönetimi Altında Orta Asya Kimliği (H.B.Paksoy) (Çev-Gürdal Esin-Gray) (1989)

876-XVII. Asır Ortalarında Türkiye Üzerinden İrana Seyahat (J. B. Tavarnier) (Çev-Ertuğrul Gültekin) (Istanbul-1980)

877-Ilkel Topluluqdan Uyqar Topluma-Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etgileşimi (Alaeddin Şenel) (Ankara-19820)

878-Ilk Osmanlılar Ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası (Feridun M.Emecen)(Istanbul-2010)

879-At-(J.Edvard Chamberlin) (Uğur Peçe) (Istanbul-2007)

880-Islamda Ölçü Sistemleri (Valter Hinz) (Çev-Acar Sevim) (Istanbul-1990)

881-Qafqazyanın Etnik Ve Kültürel Yapısınının Oluşumunda Türklerin Rolü (Tuba Tombuloğlu) (Ankara-2003)

882-Islam Medeniyeti Çevresinde Türk Imaji (Salim Qoca)

883-Haçlılar Ve Ipek Yolu (Güray Kirpik)

884-Türklerin Genetik Kökeni-Kromozom Haplo Gruplari

885-Selcuqlular Zamaninda Qayseride Ilmi Ve Kulturel Faaliyetler (Dilber Ilimli Usul) (Konya-2007)

886-Qarapapaq Eli (Mehdi Razavi) (Fars-Ebced) (Tebriz Turuz 2013)

887-Timurlu Çağı Sanatı Ve Osmanlı Mimarisi Ile Bir Qarşılaşdırma Denemesi (Elif Kök) (Ankara 2006)

888-Tarixi Avşar - Tarixi Qiyami Şex Obeydulla 1345 Mirza Reşid Edibüşşüara Ebced Urmu Turuz 2013

889-Qazneliler Devleti Tarixi (Erdoğan Merçil) (Ankara-1989)

890- Xive - Xiyov Seyahenamesi Ve Tarixi (Januarius Aloysius Macgahan)(Ebced) (Istanbul 1872)

891-Tarixi Rizaiye Urmu Tarixi 1344 (Ahmad Kavyanpur)(Fars-Ebced)(Urmu-Turuz-2013)

892-Iran Türklerinin Eski Tarixi Muhemmed Taki Zehtabi - Kirişçi Farhad Rahimi Istanbul 2010

893-Meşin Kendinin Tarixi Debleri Gelir Yollari Tarixi Simalari - 1378 Hüseyin Mehemmedxani Güneyli Ebced Urmu Turuz 2013

894-Uyğur Tarixi - I Li Zi Xiyav - Sepeddin Azizi - Ebced Urumçu 1984

894-Uyğur Tarixi - II Li Zi Xiyav - Sepeddin Azizi - Ebced Urumçu 1984

895-Şarhi Tarixi Qaraqoyunlular Ağqoyunlular -1381 Zöhre Vafayi Fars Ebced Tebriz Turuz 2013

896-Koroğlu Ve Dadaloğlu Yaşamı Sanatı Qoşuları Cahit Öztelli Istanbul 1962

897-Acabşir Der Quzerqahi Tarix 1289 Amir Çehrequşa Fars Ebced Urmu Turuz 2013

898-Azerbaycan Ve Sulduz Haci Ismail Nebiyar Farsca-Ebced Urmu Turuz 2013

899-Tecziyeye Borçalu Şuretdin Memedli Isfendyar Sipehrniya Fars Ebced Urmu Turuz 2013

900-Daşbaba Türkün Daş Yaddaşı Firudin Ağasioglu Baki 2013

901-Tarixi Umumiye Azerbaycan 1346 Ahmed Kavyanpur Farsca-Ebced Urmu Turuz 2013

902-Tahavvulati Ğerbi Azerbaycan 1390 - Be Rivayeti Esnadi Meclisi Şurayi Milli -Ali Tatri - Rahim Nikbext Farsca-Ebced Urmu Turuz 2013

903-Türkler İsmail Arabaçı - word - pdf - Ankara 2005

904-Yeksed Sened - Meseleyi Ermeni Der Arşivhayi Devletiye Rusiye Mehemmed Perincek Çev Mehemmed Esedi Fanid Farsca-Ebced Urmu Turuz 2013

905-Niqahi Be Tarix Ve Farhangi Ile Qarapapaq isa yeqane Farsca-Ebced Urmu Turuz 2013

906-Ovzai Iran Der Cengi Cahaniye Avval Ya Tarixi Urmiye 1350 - Mehemmed Tamaddun Farsca Ebced Urmu Turuz 2013

 

908-Ağqoyunlu Devlet Teşgilatı Kazım Paydaş Tebriz Turuz 2013

909-Tarixi Türkistan Mirza Alim Mahmıd Hacı Kiril Özbek Taşkend 2009

910-Şahristani Neqede Ruzşumari Salhayi Böhran Der Tarix 1357-1373 - Ali Sadrayi Farsca Ebced Urmu Turuz 2013

911-Kavuşhayi Pırojeye Hasanlu -I- Samad Aliyyun - Ali Sedrayi Farsca Ebced Urmu Turuz 2013

912-Cuğrafyayi Tarixiye Ve Asari Bastaniye Tebriz Mecid Vehram Farsca Ebced Tebriz Turuz 2013

913-Side Müzesinde Bulunan Korinth Başlıqları Eylem Gözel Konya 2007

914-Turk Tarixi Istanbul 1316 - Necib Asim Ebced Tebriz Turuz 2013.pdf

915-Turklerin Manevi Gucu Claude Farrere Kemal Ilicaq.pdf

916-Osmanlı Imparatorluğunda Marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV-XVII. Yüzyıllar) Ahmed Yaşar Ocaq Ankara1992

917-Boyuk Ipek Yolu Ve Naxchivan Baki-2012 Elbrus Isayev Tebriz Turuz 2013.pdf

918-pansad sal fersayish zaman der chaldiran rasul dağsara fars ebced.rar

919-Alpamış - Qazaq Türklerinin Baturluk Erteki - Kemal Üçüncü Istanbul 2006

920-Lefortovo Zindani Rza Xalil Ulutürk Baki - 2006

921-Başlağıc Hemid Nitqi Ebced Urmu Turuz 2013

922-Yenisey Qırqızları Folklor Ve Tarix Viktor Butanayev - Irina Butanayeva Aktaran Yaşar Gümüş Istanbul 2007

923-Turk Budunlarinin Ortaq Atababalari Mevlut Ulughtekin Yilmaz Tebriz Turuz 2013.pdf

924-Yabanci Qaynaqlara Gore Turk Kimligi Ankara 2010- Riza Zelyut Turuz 2013.pdf

925-Urmiye Der Dorane Meshrute Davud Qasempu Ebced Urmu Turuz 2013

926- Anadolu Selçuklu Devletinde Üç Kardeş Devri (1246-1266)935-Azerbaycanin Tarixi Qalalari Behruz Xamachi Fars Ebced Urmu Turuz.pdf

927- Islam Devletlerinde Türk Naibler Ve Kadin Hükümranlar Bahriye Üçok

928- Dinler-Tarihi-(1978) Huseyin G Yurd Aydin

929-Osmanli Devleti'nin Kurulushu Efsaneler ve Gerchekler

930- Çengiz Han (1155-1227) Zeki Velidi Togan

931-Kurdler Tarixi İctimayi Tadqiqat Dr Ferih İstanbul 1915 Türk Ebced

932-Türk Düşünce Tarhinde Felsefe Hareketleri Prof. Dr. Ibrahim Agâh Çubukçu Ankara 1986

933-Teymurun Tarixi Nezmizade Efendi 1860 Türk Ebced Urmu Turuz 2013

934- Uyğur Etnografisi Abdurrahim Habibullah Türk Ebced Urmu Turuz 2013

935-Azerbaycanin Tarixi Qalalari Behruz Xamachi Fars Ebced Urmu Turuz.pdf

936-tarix e torkane qebl ez eslam.pdf

937-Jackson Siyahetnamesi Viliyams Jackson fars Ebced Urmu Turuz 2013.pdf

938-Islamdan Once Turklerin Tarixi Sumer Neshri Tebriz 1390 Fars Ebced Urmu Turuz 2013.pdf

939-Urmu Afsharlarina Ayid Tarixi Mektublar Senedler Hokumler Muderrisi Tebatebai Fars Ebced Urmu Turuz 2013.pdf

940-(1) Turk Ve Dunya Unluleri Ansiklopedisi Kishiler Donemler Akimlar Yapitlar Turk Latin Urmu Turuz 2013.pdf

940-(2) Turk Ve Dunya Unluleri Ansiklopedisi Kishiler Donemler Akimlar Yapitlar Turk Latin Urmu Turuz 2013.pdf

940-(3) Turk Ve Dunya Unluleri Ansiklopedisi Kishiler Donemler Akimlar Yapitlar Turk Latin Urmu Turuz 2013.pdf

940-(4) Turk Ve Dunya Unluleri Ansiklopedisi Kishiler Donemler Akimlar Yapitlar Turk Latin Urmu Turuz 2013.pdf

940-(5) Turk Ve Dunya Unluleri Ansiklopedisi Kishiler Donemler Akimlar Yapitlar Turk Latin Urmu Turuz 2013.pdf

941-Karaçay - Malkar Halkının Tarihi Ismil Miziyev Urmu Turuz 2013

942-Türk Tarihi Toplumların Mayası Uyğarlık H B Paksoy Urmu Turuz 2013

943-Ozbekistan Tarixi Tashkend özbekce -latin 2004 Urmu Turuz 2013

945-Tühfetül Kibar Fi Esfarıl Bihar Orhan Şayik Gökay Kitab Çelebi Istanbul 1980 Urmu Turuz 2013

946-Türk Kozmolojisine Giriş Emel Esin Toplu Eserler 1 Urmu Turuz 2013

947-Kanuni Süleyman Dönemi That Kavgaları Şerafettin Turan Urmu Turuz 3013

948-Hadikat-ül vüzera Osmanzade Turk Ebced Urmu Turuz 2013

949-Kelime Kazanımı Uzerinde Bir Araştırma Kiyafet Ve Kumaş Adları Örneği Barış Dağli Istanbul 2007 Urmu Turuz 2013

950-Be Zadgahem Urmu Tarixi Elaeddin Tekeş Beylerbeyi Urmu Turuz 2013

951-Iran Türklerinin Eski Tarixi 1-ci Cild En Qedim Dövrden Iskendere Qeder Türk Ebced Urmu Turuz 2013

952-Kurd Şeyx Ubeydullah Fitnesi Kürdlerin Qacar Dövrunda Azerbaycana Hicumlarının Raporu Fars Ebced Urmu Turuz 2013

954-Azerbaycan Tarixi Ali Ovset Quliyev Dr Hüseyin Mehemmedzade Sadiq Düzgün Urmu Turuz 2013

955-Tufanlı Tebriz Şix Mehemmed Xiyabani Qiyamı Şovket Aliqızı Perviz Zare Şahmersi Fars Ebced Urmu Turuz 2013

956-Iran Türklerinin Eski Tarixi 2-ci Cild Iskenderden Islama Qeder Kirişçi Türk Ebced Urmu Turuz 2013

957-Tarixde Iz Qoyan Azerbaycanlilar Vilayet Quliyev Emir Eqiqi Bexshayeshi Urmu Turuz 2013.pdf

958-Islama Qeder Iran Türklerinin Dili Ve Edebiyyati M Şebisterli Türk Ebced Urmu Turuz 201

959-Iran Türklerinin Eski Tarixi Kirişçi Ali Ehnediyan Saray Fars Ebced Urmu Turuz

960-Çukurova Tarihine Dair Araştırmalar Faruk Sümer Urmu Turuz 2013

961-Şeceretul Terakeme Abulqazi Bahadurxan M Kerimi Türk Fars Latin Ebced Urmu Turuz 2013

962-Tarixi Penahendeqani iran - İran Siğinaqçılarınin Tarixi Sefeviyye Devrinden Qacar Devrinin Sonuna Qeder Huseyin Bayburdi Fars Ebced Urmu Turuz 2013

963-Zindaniye Zaman Seferxan Qehremaniyan Emir Chehre Gosha Fars Ebced Urmu Turuz 2013.pdf

964-Qacar Tarixi Kolement Markam Mirza Rehim Ferzane Fars Ebced Urmu Turuz 2013.pdf

965-Azerbaycan İnqilabı Ve Maku Xanlarının Tarixi Mehemmed Rehim Nüsret Makulu Fars Ebced Urmu Turuz 2013

966-Azerbaycan Qazete Ve Jurnallarının Tarixi Semed Serdariniya Fars Ebced Urmu Turuz 2013

967-Atropat Qedim Dünya Tarixi Hökmdarlar Ve Serkerdeler Urmu Turuz 2013

968-Uzun Hesen Qedim Dünya Tarixi Hökmdarlar Ve Serkerdeler Urmu Turuz 2013

969- Makedoniyali Isgender Qedim Dunya Tarixi Hokmdarlar Ve Serkerdeler Urmu Turuz 2013.pdf

970-İran Türklerinin Eski Tarixine Yeniden Baxiş Mehemmedriza Rehmanifer Fars Ebced Urmu Turuz 2013

971-Qarabağ Dünen Bugun Ve Sabah Urmu Turuz 2013

975-Simcuriler İranda Birinci Güclu Türk Devleti Abulqasim Furuzani Fars Ebced Urmu Turuz 2013

976-Şahseven Elseven Muğan Qaşqay Qaradağ Meqsud Esnaeşeri Fars Ebced Urmu Turuz 2013

977-Marağa Tarixi Mecid Sepehrvend Fars Ebced Urmu Turuz 2013

978-Azerbaycan Atabeyler Devleti Profesor Ziya Musaoğlu Ali Daşqin Türk Ebced Urmu Turuz 2013

979-Türkmenlerin Soyqırımı Tac Qulu Muradov Fars Ebced Urmu Turuz 2013

980-Verziqan Tarixi Meyxoş Nuri Fars Ebced Urmu Turuz 2013

981- Türkoloji-Tarix Bulqavar Yayçı Ve Bağro Sıra Dağları Arif Defiee Fars Ebced Urmu Turuz 2013

 

 

983- Türkoloji-Tarix Qarabağ Mehemmed Hafizzade Fars Ebced Urmu Turuz 2013

984- Türkoloji-Tarix Kağızkünan Tarixi Ekber Perendi Fars Ebced Urmu Turuz 2013