Arama: ülkü çetinqaya

Alevilik Bektaşilik-Atilla Özqırımlı-1996-274s+Armut Ağacı Inancının Qafqazyadakı Izleri-Eva Csaki-Bilge Uluğlar-10s+Divan Şiirinde Çox Başlı Deyimi Üzerine-Ülkü Çetinqaya-20

Alevilik Bektaşilik-Atilla Özqırımlı-1996-274s+Armut Ağacı Inancının Qafqazyadakı Izleri-Eva Csaki-Bilge Uluğlar-10s+Divan Şiirinde Çox Başlı Deyimi Üzerine-Ülkü Çetinqaya-20

Alevilik Bektaşilik-Atilla Özqırımlı-1996-274s + Armut Ağacı Inancının Qafqazyadakı Izleri-Eva Csaki-Bilge Uluğlar-10s + Divan Şiirinde Çox Başlı Deyimi Üzerine-Ülkü Çetinqaya-20  
1727
0
Aşq Mesnevilerinde Qadın-Yusuf Züleyxa Ve Xüsrov Şirin Mesnevileri-Ülkü Çetinqaya-2008-961s+Sultan Veledin Maarifinden Hereketle Mevlana-H.Ayan-6

Aşq Mesnevilerinde Qadın-Yusuf Züleyxa Ve Xüsrov Şirin Mesnevileri-Ülkü Çetinqaya-2008-961s+Sultan Veledin Maarifinden Hereketle Mevlana-H.Ayan-6

Aşq Mesnevilerinde Qadın-Yusuf Züleyxa Ve Xüsrov Şirin Mesnevileri-Ülkü Çetinqaya-2008-961s + Sultan Veledin Maarifinden Hereketle Mevlana-H.Ayan-6  
616
0
Kesli-1-Binboğalar Efsanesinin Mitolojik Bir Yorumu-Muharrem Qaya-2-Türk Mitolojisinde Qurban-Selahatdin Bekki-3-Divan Çiirinde Çox Başlı Deyimi Uzerine-Ülkü Çetinqaya-4-Kesli-Türk Xalq Edebiyatında Durna Motivi-Şükrü Elçin

Kesli-1-Binboğalar Efsanesinin Mitolojik Bir Yorumu-Muharrem Qaya-2-Türk Mitolojisinde Qurban-Selahatdin Bekki-3-Divan Çiirinde Çox Başlı Deyimi Uzerine-Ülkü Çetinqaya-4-Kesli-Türk Xalq Edebiyatında Durna Motivi-Şükrü Elçin

-1-Binboğalar Efsanesinin Mitolojik Bir Yorumu-Muharrem Qaya -2-Türk Mitolojisinde Qurban-Selahatdin Bekki -3-Divan Çiirinde Çox Başlı Deyimi Uzerine-Ülkü Çetinqaya -4-Türk Xalq Edebiyatında Durna ...
1381
0
Ülkü Çetinkaya - Divan Şiirinde Çok Başlu - Ziyade-Ser Deyimi Üzerine

Ülkü Çetinkaya - Divan Şiirinde Çok Başlu - Ziyade-Ser Deyimi Üzerine

Özlü ve kalıplaşmış birer anlatım aracı olarak her dilde var olan deyimler, toplum yaşayışındaki pek çok kültür unsurunu yansıtmaları bakımından önemli dil yapılarıdır. Bu yapılardan özellikle ...
2181
0
AŞK  MESNEVİLERİNDE  KADIN

AŞK MESNEVİLERİNDE KADIN

AŞK  MESNEVİLERİNDE  KADIN YUSUF  U  ZÜLEYHA  VE  HUSREV  Ü  ŞİRİN  MESNEVİLERİ Doktora Tezi  Ülkü Çetinkaya
1707
0

Arama