Arama: Alev Serin

Leonardonun Defterleri Böyük Ustatdan Uyqulamalı Dersler-Leonardo Da Vinci-Alev Serin-2010-169s

Leonardonun Defterleri Böyük Ustatdan Uyqulamalı Dersler-Leonardo Da Vinci-Alev Serin-2010-169s

Leonardonun Defterleri Böyük Ustatdan Uyqulamalı Dersler-Leonardo Da Vinci-Alev Serin-2010-169s  
2081
0
I  ŞAH  İSMAYILIN  HAKİMİYYƏTİ

I ŞAH İSMAYILIN HAKİMİYYƏTİ

Dövlətçilik ənənəsinə sahib olmaq hər xalqın  taleyinə ya-zılmış  qismət  deyildir.  Biz  Azərbaycan  türkləri  olaraq  dünya mədəniyyətinə  verdiyimiz  əvəzsiz  töhfələrlə  yanaşı,  həm  də tarixin ...
4088
0

Arama