Arama: türk xalqbilimi

Türk Xalqbilimi-Sedat Veyis Ornek-2000-314s

Türk Xalqbilimi-Sedat Veyis Ornek-2000-314s

Türk Xalqbilimi-Sedat Veyis Ornek-2000-314s  
980
0
Ortadoğuda Azınlıqlar-Kirsten-Schulze-Kenan Kalyon-2005-335s+Avsharların Torun Oymağı Bağlamında Türkiyede Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi-1-Mustafa Aksoy-12s+Erebgirde Bezi Maddi Kültür Eserleri Ve Damqalar-Mustafa Aksoy- Ayfer Zencirqaya-7s

Ortadoğuda Azınlıqlar-Kirsten-Schulze-Kenan Kalyon-2005-335s+Avsharların Torun Oymağı Bağlamında Türkiyede Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi-1-Mustafa Aksoy-12s+Erebgirde Bezi Maddi Kültür Eserleri Ve Damqalar-Mustafa Aksoy- Ayfer Zencirqaya-7s

Ortadoğuda Azınlıqlar-Kirsten-Schulze-Kenan Kalyon-2005-335s + Avsharların Torun Oymağı Bağlamında Türkiyede Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi-Mustafa Aksoy-12s + Erebgirde Bezi Maddi Kültür ...
970
0
Başqurd Xalq Destani Ural Batır-Metin Ergin-Qaynislam Ibrahimov-1996-529s+Sanatsal Dışavurum Olaraq Arqo Xalqbilimsel Çözümlemesi-Özkul Çobanoğlu-7s+Qoç Qatımı-13s+Qazaq Türklerinde Nevruz-Suer Eker-6s+Folklorçu Bilge-Israfil Abbaslı-Enver Mahmud Nail Tan-

Başqurd Xalq Destani Ural Batır-Metin Ergin-Qaynislam Ibrahimov-1996-529s+Sanatsal Dışavurum Olaraq Arqo Xalqbilimsel Çözümlemesi-Özkul Çobanoğlu-7s+Qoç Qatımı-13s+Qazaq Türklerinde Nevruz-Suer Eker-6s+Folklorçu Bilge-Israfil Abbaslı-Enver Mahmud Nail Tan-

Başqurd Xalq Destani Ural Batır-Metin Ergin-Qaynislam Ibrahimov-1996-529s + Sanatsal Dışavurum Olaraq Arqo Xalqbilimsel Çözümlemesi-Özkul Çobanoğlu-7s + Qoç Qatımı-13s + Qazaq Türklerinde ...
813
0
Kültürlerde Şahmeran-Tanqut Sözeri-276s+Geceye Söylenen Masallar-Fantastik Anlatıda Gerçeküstünün Işlevi-Ebru Burcu Yılmaz-14s+Noqay Türklerinde Ölüm Ile Ilgili Inanclar-Ağıtlar-Dilek Ergonenc Akbaba-8s

Kültürlerde Şahmeran-Tanqut Sözeri-276s+Geceye Söylenen Masallar-Fantastik Anlatıda Gerçeküstünün Işlevi-Ebru Burcu Yılmaz-14s+Noqay Türklerinde Ölüm Ile Ilgili Inanclar-Ağıtlar-Dilek Ergonenc Akbaba-8s

Kültürlerde Şahmeran-Tanqut Sözeri-276s + Geceye Söylenen Masallar-Fantastik Anlatıda Gerçeküstünün Işlevi-Ebru Burcu Yılmaz-14s + Noqay Türklerinde Ölüm Ile Ilgili Inanclar-Ağıtlar-Dilek ...
1211
0
Süreli Yayınlardaki Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan çalışmaların Xalqbilimi Açısından Değerlendirilmesi-2009-268s+Sibirya Türklerinin Mitoloji Ve Inanclarında Kötü Ruhlar-Naciye Yıldız-10s

Süreli Yayınlardaki Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan çalışmaların Xalqbilimi Açısından Değerlendirilmesi-2009-268s+Sibirya Türklerinin Mitoloji Ve Inanclarında Kötü Ruhlar-Naciye Yıldız-10s

Süreli Yayınlardaki Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan çalışmaların Xalqbilimi Açısından Değerlendirilmesi-2009-268s + Sibirya Türklerinin Mitoloji Ve Inanclarında Kötü Ruhlar-Naciye Yıldız-10s  
917
0
Türk Xalqbilimi Mizah Araşdırmalarına Dair Genel Tesbit-Değerlendirme Ve Teklifler-Abdülqadir Emeksiz-38s+Kesli-Anadolu Türk Ağıtlarının Mizahı Karakteri Haqqında Bir Degherlendirme-İsmayıl Görkem-15s

Türk Xalqbilimi Mizah Araşdırmalarına Dair Genel Tesbit-Değerlendirme Ve Teklifler-Abdülqadir Emeksiz-38s+Kesli-Anadolu Türk Ağıtlarının Mizahı Karakteri Haqqında Bir Degherlendirme-İsmayıl Görkem-15s

Türk Xalqbilimi Mizah Araşdırmalarına Dair Genel Tesbit-Değerlendirme Ve Teklifler-Abdulqadir Emeksiz-38s + Kesli Anadolu Türk Ağıtlarının Mizahı Karakteri Haqqında Bir Degherlendirme-İsmayıl ...
1756
0
KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

  KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ
70574
-
Muharrem Kaya - Divani Luğatit Türkün Xalqbilimi Açısında Önemi

Muharrem Kaya - Divani Luğatit Türkün Xalqbilimi Açısında Önemi

Kaşgarlı Mahmud'un XL yüzyılda yazdığı, Türk kültürünün en önemli hazinelerinden biri olan bu eser, ansiklopedik bir sözlüktür. Yazılma amacı ise Türkçe'nin Arapça kadar zengin olduğunu ...
2412
0
Türkiyede Xalq bilimi Müzeçiliği Ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri

Türkiyede Xalq bilimi Müzeçiliği Ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri

TÜRKIYEDE XALQBILIMI MÜZEÇILIĞI VE SORUNLARI SEMPOZYUMU BILDIRILERI M.Öcal Oğuz-Tuba Saltıq Özkan Qazi Üniversitesi-2003
2565
0

Arama