Arama: türkler arasında oyunlar

KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

  KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ
70457
-
Metin Türktaş - Divani Luğatit Türkte Yer Alan ve XI. yüzyılda Türkler Arasında Oynanan Oyunlar

Metin Türktaş - Divani Luğatit Türkte Yer Alan ve XI. yüzyılda Türkler Arasında Oynanan Oyunlar

ÖZET Kaş gar lı Mahmut'un II. Yüzyılda yazmış olduğu Divanü Lügati't-Türk adlı eseri kaynak alınarak o dönem Türklerinin oynamış oldukları oyunlar ve eğlenceler ele alınmıştır. Oyunlar, ...
2147
0
Metin TÜRKTAŞ - DİVANİ LUĞATİT TÜRK'TE YER ALAN VE XI. YÜZYILDA TÜRKLER ARASINDA OYNANAN OYUNLAR

Metin TÜRKTAŞ - DİVANİ LUĞATİT TÜRK'TE YER ALAN VE XI. YÜZYILDA TÜRKLER ARASINDA OYNANAN OYUNLAR

Kaş gar lı Mahmut'un II. Yüzyılda yazmış olduğu Divanü Lügati't-Türk adlı eseri kaynak alınarak o dönem Türklerinin oynamış oldukları oyunlar ve eğlenceler ele alınmıştır. Oyunlar, özünü, ...
2290
0

Arama