Arama: türkologiya

0005-Türk Kökenli Rus Soy Adları-N.A.Baskakov-Çev-Samir Kazımoğlu-Ankara-1997-124s

0005-Türk Kökenli Rus Soy Adları-N.A.Baskakov-Çev-Samir Kazımoğlu-Ankara-1997-124s

0005-Türk Kökenli Rus Soy Adları-N.A.Baskakov-Çev-Samir Kazımoğlu-Ankara-1997-124s   Türk Menşeli Rus soyadları Prof. Dr. Samir Kazımoğlu Bu yazı Kültür Bakanlığı’nın Türk Dünyası ...
4325
0
Ramiz esger - Divani Luğatit Türkün Qrammatik Göstericisi ve Onun ehəmiyyeti

Ramiz esger - Divani Luğatit Türkün Qrammatik Göstericisi ve Onun ehəmiyyeti

Divani Luğatit Türkün Qrammatik Göstəricisi və Onun Əhəmiyyəti Ramiz Əskər ----------------   Ramiz ƏSKƏROV (Ramiz ƏSKƏR) Filologiya elmləri doktoru Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının ...
178
0
Cavad Heyət - Türk Dilləri Və Ləhcələrinin Tarixi 2

Cavad Heyət - Türk Dilləri Və Ləhcələrinin Tarixi 2

Cavad Heyət Türk Dilləri Və Ləhcələrinin Tarixi 2 Kitabda qədim və zəngin tarixə malik türk dillərinin inkişaf mərhələləri geniş şəkildə araşdınlıb. Müəllif müxtəlif qaynaqlara istinad etməklə, lap ...
2933
0
Cavad Heyət - Türk Dilləri Və Ləhcələrinin Tarixi 1

Cavad Heyət - Türk Dilləri Və Ləhcələrinin Tarixi 1

Cavad Heyət Türk Dilləri Və Ləhcələrinin Tarixi 1 Kitabda qədim və zəngin tarixə malik türk dillərinin inkişaf mərhələləri geniş şəkildə araşdınlıb. Müəllif müxtəlif qaynaqlara istinad etməklə, ...
2850
0

Arama