Arama: xalxal yer adinin

KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

  KƏSLİ TOPLUSU - MƏQALƏ MƏCMUƏSİ
70387
-
Xalxal Yer adının Açıqlaması-Heşin-Heşgin\Fiyin-Figin

Xalxal Yer adının Açıqlaması-Heşin-Heşgin\Fiyin-Figin

XALXAL YERADININ AÇIQLAMASI-HEŞIN-HEŞGINFIYIN-FIGIN بررسی دوتوپونیم خلخال: "هشیین- هشگین" و "فیین - فیگین" Arif Isamilniya Fars-Ebced Turuz-Tebriz-2012 0487- Xalxal Yeradının ...
3023
0
Xalxal Yeradının Açıqlaması-Heşin-Heşgin\Fiyin-Figin

Xalxal Yeradının Açıqlaması-Heşin-Heşgin\Fiyin-Figin

XALXAL YERADININ AÇIQLAMASI-HEŞIN-HEŞGINFIYIN-FIGIN بررسی دوتوپونیم خلخال: "هشیین- هشگین" و "فیین - فیگین" Arif Isamilniya Fars-Ebced Turuz-Tebriz-2012 0487- Xalxal Yeradının ...
3046
0

Arama