Arama: yazılır

Tarix Nasıl Yazılır-Ahmed Şimşek-2011-495s

Tarix Nasıl Yazılır-Ahmed Şimşek-2011-495s

Tarix Nasıl Yazılır-Ahmed Şimşek-2011-495s  
1122
0
Şiir Nasil Yazılır-Vladimir Mayakovski-Seid Meden-1986-67s

Şiir Nasil Yazılır-Vladimir Mayakovski-Seid Meden-1986-67s

Şiir Nasil Yazılır-Vladimir Mayakovski-Seid Meden-1986-67s  
1278
0
Başqa-Ayrılıq Ayrı-Aşq Bitişik Yazılır-Qehreman Tazeoğlu-2013-145s

Başqa-Ayrılıq Ayrı-Aşq Bitişik Yazılır-Qehreman Tazeoğlu-2013-145s

Başqa-Ayrılıq Ayrı-Aşq Bitişik Yazılır-Qehreman Tazeoğlu-2013-145s  
740
0
Yusufcuq Yusuf-Ağcasazın Ağaları-2-Yaşar Kemal-2013-663s

Yusufcuq Yusuf-Ağcasazın Ağaları-2-Yaşar Kemal-2013-663s

Yusufcuq Yusuf-Ağcasazın Ağaları-2-Yaşar Kemal-2013-663s Akçasazın Ağaları tarihle, zamanla, düzenle hesaplaşmanın hikayesidir. Ağalar çökerken yanı başlarında yeni bir tarih yazılır, değişme ...
1914
0
Yazı-Imge Ve Gerçeklik-Rasim Özdenören-2015-105s

Yazı-Imge Ve Gerçeklik-Rasim Özdenören-2015-105s

Yazı-Imge Ve Gerçeklik-Rasim Özdenören-2015-105s Yazı, İmge ve Gerçeklik "Hiçbir yazı anlaşılmasın diye yazılmaz. Okunsun, anlaşılsın diye yazılır. Bazı yazıların anlaşılması zor olabilir. ...
1845
0
Menim Rencber Atam-Ali Ildırımoğlu-Latin-2014-417s

Menim Rencber Atam-Ali Ildırımoğlu-Latin-2014-417s

Menim Rencber Atam-Ali Ildırımoğlu-Latin-2014-417s + Menim Rencber Atam Ali Ildırım Oğlu Ali Açak Ebced          “Mənim rəncbər atam”ın həqiqətləri “MƏNİM RƏNCBƏR ATAM” VƏ ...
1836
0
Imam Hüseyn Aşiqi Fuzuli-Verağa Almasov-Baki-2016-667s

Imam Hüseyn Aşiqi Fuzuli-Verağa Almasov-Baki-2016-667s

Imam Hüseyn Ashiqi Fuzuli-Verağa Almasov-Baki-2016-667s     İmam Hüseyn (ə) aşiqi - Məhəmməd Füzuli Azərbaycan xalqının fəxri olan Molla Məhəmməd Füzuli demək olar, bütün ömrünü İraqda, Hillə və ...
1879
0
Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır-Robert A.Day-Çev-Gülay Aşqar Altay-1996-196s

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır-Robert A.Day-Çev-Gülay Aşqar Altay-1996-196s

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır-Robert A.Day-Çev-Gülay Aşqar Altay-1996-196s  
4668
0
Eldeniz Abbaslı - Şamlı Adı Üzerine

Eldeniz Abbaslı - Şamlı Adı Üzerine

“ŞAMLI” ADI HAQQINDA Azərbaycanda müxtəlif türk tayfalarının adını özündə yaşadan yaşayış məskənləri, toponimlər mövcuddur. Bunlardan biri də Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayonundakı “Şamlı” ...
2087
0
HAY BİN YAKZAN İBNİ SİNA / İBN TUFEYL

HAY BİN YAKZAN İBNİ SİNA / İBN TUFEYL

İslâm dünyasında alegorik öykü geleneği İbn Sina (ö. 1037) ile başlar. Huneyn bin İshak’ın (ö. 873) Yunancadan çevirdiği Salaman ve Absal öyküsü, İbn Sina’nın önündeki örnektir. İbn Sina’nın bu ...
6132
1
Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s

Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s

Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s   Həmin dövrdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ən ağır günlərini yaşayırdı. Bir tərəfdən daxildəki qüvvələrin xəyanəti, o biri ...
3036
0
Bayramlar Və Tarixi Günlər - Əkbər Qocayev

Bayramlar Və Tarixi Günlər - Əkbər Qocayev

təqvimi ilə hicrinin 2-ci ilindən (miladi 623-cü il) başlanır. Oruc Ramazan ayında tutulduğu üçün ona "Ramazan orucu" da deyirlər. İslamda ilin ayları arasında Ramazan ayı ən şəfaqətli və müqəddəs ay ...
4721
3

Arama