Arama: zaman zarfları

Levent Doyuran - qırqız Türkcesindeki Zaman Zarflarının Etimolojik İncelemesi

Levent Doyuran - qırqız Türkcesindeki Zaman Zarflarının Etimolojik İncelemesi

Türkçe’nin bütün lehçeleri ile ilgili inceleme çalışmalarının yapılabilmesine kaynaklık edeceğini düşündüğümüz bu tür kısmî araştırmalar önemlidir. Kırgız Türkçesinde zaman zarfları geniş çapta ...
2066
0

Arama