Arama: zengezur

Zengezur-Ruman-1-Kitab-Eyyub Abasov-Baki-2006-355s

Zengezur-Ruman-1-Kitab-Eyyub Abasov-Baki-2006-355s

Zengezur-Ruman-1-Kitab-Eyyub Abasov-Baki-2006-355s  
1515
0
Zengezur Hadiseleri-Sabahetdin Eloğlu-1992-60s

Zengezur Hadiseleri-Sabahetdin Eloğlu-1992-60s

Zengezur Hadiseleri-Sabahetdin Eloğlu-1992-60s  
847
0
Zengezur-Musa Urud-2005-361s

Zengezur-Musa Urud-2005-361s

Zengezur-Musa Urud-2005-361s    
913
0
XALÇA-36s

XALÇA-36s

XALÇA-36s Azərbaycan Xalça Sənətinin Kamili - Esmira Fuad   AZƏRBAYCANDA XALÇA SƏNƏTİNİN İNKİŞAFI  Azərbaycan xalq - tətbiqi sənəti və onun bir qolu olan xalçaçılıq xalqın milli mədəniyyəti ...
5090
0
Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s

Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s

Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s   Həmin dövrdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ən ağır günlərini yaşayırdı. Bir tərəfdən daxildəki qüvvələrin xəyanəti, o biri ...
3046
0
Qədim Türklər Və Ermənistan - Qiyasəddin Qeybullayev

Qədim Türklər Və Ermənistan - Qiyasəddin Qeybullayev

Erməni tarixşünaslığındakı hakim konsepsiyaya görə, ermənilər Ermənistan ərazisinin avtoxton, yəni köklü əhalisi, oradakı azərbaycanlılar isə XIXIII əsrlərdən Orta Asiyadan gəlmə köçəri türk və ...
3380
0
Qarabağ Mətbəxi - Tahir Əmiraslanov - Aynure Əmiraslanova

Qarabağ Mətbəxi - Tahir Əmiraslanov - Aynure Əmiraslanova

Bu kitabda verilən xörəklərin hamısını bu gün artıq 20 ildən çox qaçqınlıq ömrünü yaşayan Qarabağ əhalisindən, ayrı-ayrı şəxslərdən topladıq. Çalışdıq bizə verilən məlumatlara, reseptlərə çox ...
4476
0

Arama