62. Divani Luğatit Türk Üzre-5-20012

8023
0
2016/12/3
Oy Sayısı 1
Oy Sonucu 5

MAKALA-DIVANI LUĞATIT TÜRK ÜZRE-
Turuz-6-2016

کسلي\مقاله-ديواني لوغاتيت تورک اوزره


Turuz-6-2016

               DİVAİ LUĞAT ÜZRƏ

0002-(01)Divanda ÇIN və MAÇIN sözləri (11)

0002-(02)Divandan bəri deyimlərdə orqan adları

0002-(03)Divanda -Deyimlər (8)

0002-(04)Divanda yer alan OYUN adları

0002-(05)divanda-kəlimə öğrətimində örnəklərin onemi (10)

0002-(06)Divanda kəncəklər (16)k

0002-(07)Divanda əfsanələr-(8)

0002-(08)Divani luğatit türkün, xalq bilimi açısından onəmi (12d)

0002-(09)Divani luğatit-türkdə geçən bayram kəliməsinin etimolojisi üzərinə

0002-(10)Divanda yer alan əfsanələr (8)

0002-(11)Divanda -Ölum mələyi.doc

0002-(12)Divanda botanik terimləri

0002-(13)Divanda -bitgi-butanik terimləri-(18d)

0002-(14)Divanda gedən ƏKLƏR(14.238KB)

0002-(15)Divanda doğum gələnəği

0002-(16)Divanda qohumluq atamaları

0002-(17)Divanda bayram sözü (9d)

0002-(18)Divana gorə bir neçə söz

0002-(19)Divanda oyunlar (6)

0002-(20)Divanda şamanizm.doc

0002-(21)Divanda xalq bilimin yeri (12d)

0002-(22)Divanda qohumluq oxuşluq

0002-(23)Divan üzrə-saim sakaoğlu(4)

0002-(24)Divanda atasözləri- Atiye nazli(5)

0002-(25)Divanda folklor

0002-(26)Divanda çalqı(4)

0002-(27)Divanda ağızlıq üzrə (4)

0002-(28)divanda türk müslüman anlayışının yansıması(35d)

0002-(29)Divanda şamanizm.doc

0002-(30)Divanda kaşğarlı çağının dolanşıq durumun izlər(26)

0002-(31)Divanda Olum mələyi-.doc

0002-(32)Divan ilə anadolu ağızlarındaki ortaq oghələr üzərinə.doc

0002-(33)Divanda hinc(-intiqam)(8)

0002-(33)Divani luğat ansikilopedyalarda

0002-(34)Qıpçaqca sözlər divani luğətdə (24d)(9.405KB)

0072- Divan il luğat Yaz üzrə-

0087-Alp ərtunqa-divan il luğat1

0160-Divanda-onomastik leksika

0361-Divani luğatit türkdə əqrəbalıq(səadəttin göməc)

0414-Ilk Türk Lehceleri Sözlügü - Divani Luğatit Türkde Lehcelerin Söz Varlığına Bir Baxış (Akartürk qarahan)

0459-Divani Luğatit Turkdeki Diyaloqlar Üerine (Zeki Qaymaz)

0464-Divanda XI.Yüzyıl Türk Yaşamıyla Ilgili Qayıtlar Üzerine (Doğan Aksan)

0544-Divani Luğatit Türkde Keçen Türk Boyları Ve Boylara Ait Dil Özellikleri (Özkan Aydoğdu)

0545-Divani Luğatit-Türkde Akrabalıq Bildiren Terimler (Saadettin Gömeç)

0546-Divani Luğatit-Türkde-LA-(Şerif Ali Bozqplan)

0547-Divani Luğatit-Türk Tercümesi (Abdullah Taymas)

0625- Qaşqarlı Mahmıd Ve Divani Luğatit Türk (Zeyneb Qorkmaz)

0697-Sovyetler Birliğinde Qaşqarlı Mahmudun Divanını Konu Alan Araşdırmalar (A.N. Kononov)

0783  Divanü Lüğatit-Türk Ve Uyqurlar (Ahmet B. Ercilasun)

0861-Divanü Lüğatit Türkde Qıpçaqca Qaydıyla Verilen Kelimelerin Tarixi Qıpçaq Sözvarlığı Içindeki Yeri (Unda Topraq)

0869-Divanu Luğatit-Türkden Qaziantep Ağzına Atasözleri (Nadir Ilhan)

0870-Qaşqayli Mahmudun-Divani Luğatit Türk-Yapıtında Mitolojik Dünya Modeli Ile Ilgili Bazi Qavramlar (Fuzuli Bayat)

0871-Qaşqaylımahmudun- Divani Luğatit Türkdeki Heceli Fiillerin Oğuz Ve Qıpçaq Qurupu Türk Lehcelerindeki Durumuna

0879-Divani Luğatit-Türkde+La (Şerif Ali Bozkaplan)

0882- Divani Luğatit-Türk Söz Varlığında Yer Alan Ikilemeler (Bilal Aktan)

0825-Bektashi Adab Ve Erkani (Huseyin Ozcan)

0883- Divani Lughatit-Turk Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar (Özen Yaylagül)

0890-Divani Luğati Turkde Geçen Üç Şehrinin Yeri Ve Anlamı(Ibrahim Şahin)

0892-Qaşqaylı Mahmud Ve Divani Luğatit Türkde Eğitim Ile Ilgili Qavramlar (Fahri Kayadibi)

Yayın:
Məqalə
Dosya Türü:
PDF Document
İçerik Dili:
Türkçe

 Sayın oxucular!
Turuz sitesi bir kültürəl ocaq olaraq dilçiliklə bağlı qonulardan danışır. Bu sitə dilçiliklə bağlı dəyərli bilgilər verməkdədir.Dilimizin tarixi və etmolojisi sahəsində çalışan bu sitə, sözlərin kökü və etimolojisi haqqında, başqa sitələrdən dəyişik olaraq, eyləmlə(fe'l) bağlı anlamların açıqlayır.
Sitəmizdə dilçiliklə bağlı bir çox kitab,sözlük, yazılar əldə edib oxuyabilərsiniz. Umuruq ki bu sitə, siz dəyərli, sayın oxucular yardımıyla, dilçilik qollarının gəlişməsi, yüksəlişi yolunda bir addım götürəbilsin.
Bey Hadi (h.beyhadi@gmail.com)
Təbriz