Bakı Şəhərinin Tarixi - Sara Aşurbəyli

4935
0
2015/2/1
Oy Sayısı 3
Oy Sonucu 4

Bu əsər o xucula rı Bakının, onun ətrafının tarixi ilə tanış edir. Burada orta əsrlərdə Ya xın Şərqin ən mühü m feodal ş əhərlərindən biri, Şirvanın, Ba kı xan lığının, nəhayət, Azərbaycan Respublikasın ın paytaxt ı Bakının sosial-iqtisadi, siyasi-tarixi və mədəni həyatı tədqiq olunur.

Kitabda Abşeronda neft çıxa rılmasına və neft sənayesinə dair ətra flı mə lumat verilir. Şəhərin iqtisadi vəziyyəti (sənətkarlıq istehsalı, ticarət, pul tədavülü məsələlə ri), əhalinin tərkibi, sosial münasibətlər, hərbi toqquşmalar, ş əhər hakimlərinin həyat və fəaliyyəti, şəhər mədəniyyəti (memarlıq, ədəbiyyat, incəsənət) araşdırılır.

Son illərdə İçə rişəhər ərazisində və Ba kın ın ətrafında aşkara çıxa rılmış bir sıra arxeoloji materia llar ş əhərin tarixi məsələsinə yenidən baxmağa, onu bir neçə əsr geri çəkməyə imkan verir. Əs ərdə Suraxan ı Atəşgahının tarixinə dair materiallar, onun bəzi kitabələ rinin tərcü məsi verilmişdir. Kitabda Bakının "Böyük ipə k yolu"nda, Şama xıdan və Ərəşdən Ya xın Şərqin və Qərbi Avropanın mü xtə lif ölkə lərinə ixrac edilən xam ipək ticarətində rolu və mövqeyi göstərilir.

Yazarlar:
Yayın:
Avrasiya Press
Yayın Yılı:
2006 (Miladi)
Sayfalar:
325
Dosya Türü:
PDF Document
İçerik Dili:
Azərbaycan Türkcəsi

 Sayın oxucular!
Turuz sitesi bir kültürəl ocaq olaraq dilçiliklə bağlı qonulardan danışır. Bu sitə dilçiliklə bağlı dəyərli bilgilər verməkdədir.Dilimizin tarixi və etmolojisi sahəsində çalışan bu sitə, sözlərin kökü və etimolojisi haqqında, başqa sitələrdən dəyişik olaraq, eyləmlə(fe'l) bağlı anlamların açıqlayır.
Sitəmizdə dilçiliklə bağlı bir çox kitab,sözlük, yazılar əldə edib oxuyabilərsiniz. Umuruq ki bu sitə, siz dəyərli, sayın oxucular yardımıyla, dilçilik qollarının gəlişməsi, yüksəlişi yolunda bir addım götürəbilsin.
Bey Hadi (h.beyhadi@gmail.com)
Təbriz