Türkolojyaya Giriş - Buludxan Xelilov

9906
0
2019/8/20
Oy Sayısı 7
Oy Sonucu 5

"Türko{ogiyaya giriş" fənni türk dillərinin quruluşunu, keçdi-yi inkişaf dövı1ərini, qohumluğunu və müqayisəli təhlilini, təsni¬fini və tədqiqini, yazılı mənbələrini və s. məsələləri öyrənir.

"Türko{ogiyaya giriş" fənninin tədrisində əsas məqsəd türk dillərinin təsviri və müqayisəli şəkildə öyrənilməsindən ibarətdir. Türk dillərini təsviri və müqayisəli şəkildə öyrən-məklə bu dillər arasındakı fonetik, leksik, morfoloji-tipoloji (quruluş) və geneloji (kök) yaxınlıqları, qohumluğu müəyyən etmək olur. Eyni zamanda türk dillərinin inkişaf qanunauy-ğunluqlarını müəyyənləşdirmək asanlaşır. Türk dillərinin inki-şafı prosesində baş verən fərqli cəhətlər də ortaya çıxa bilir. Həm də türk dillərinin qohumluğunun fonetik, leksik və qram-matik səviyyəsi müəyyən olunur. Bununla da türk dillərinin qohum olmayan dillər arasında tutduğu yer, mövqe məsələsi də meydana çıxır.

"Türkologiyaya giriş" fənninin bir sıra vəzifələri vardır: ı. Türk diffərinin keçdiyi inkişaf tarixini öyrənmək;

II. Türk dilterirıirı ounituşurıu öyrənmək;

III. Türk diltetinirı yayJfdlğl coğrafi areafl öyrənmək;

iV. Türk diffərinin qohum{uğu barədə mövcud oen Ura{-A{¬tay, Aftay, Turan, Skif diffər cərəyan{arlnl öyrənmək və s.

Türkdilli xalqlar dünyanın müxtəlif bölgələrində yaşayır-lar. Onlar Avropa və Asiya ərazilərinin sakinləri arasında mü-

Yazarlar:
Yayın:
Bakl çap evi
Yayın Yılı:
2013 (Miladi)
Sayfalar:
385
Dosya Türü:
PDF Document
İçerik Dili:
Azərbaycan Türkcəsi

 Sayın oxucular!
Turuz sitesi bir kültürəl ocaq olaraq dilçiliklə bağlı qonulardan danışır. Bu sitə dilçiliklə bağlı dəyərli bilgilər verməkdədir.Dilimizin tarixi və etmolojisi sahəsində çalışan bu sitə, sözlərin kökü və etimolojisi haqqında, başqa sitələrdən dəyişik olaraq, eyləmlə(fe'l) bağlı anlamların açıqlayır.
Sitəmizdə dilçiliklə bağlı bir çox kitab,sözlük, yazılar əldə edib oxuyabilərsiniz. Umuruq ki bu sitə, siz dəyərli, sayın oxucular yardımıyla, dilçilik qollarının gəlişməsi, yüksəlişi yolunda bir addım götürəbilsin.
Bey Hadi (h.beyhadi@gmail.com)
Təbriz