Search:

Orxun Türkcesi

Orxun Türkcesi

ORXUN TÜRKCESI اورهون تورکجه سی-آیسو آتا Aysu Ata Eskişehir-2011 Gönderen-Murat Sahan 0376-Orhun Türkcesi (Aysu Ata)(Eskişehir-2011)
6798
0
Qedim Türk Menbelerinde Yaşayan Şexs Adlari

Qedim Türk Menbelerinde Yaşayan Şexs Adlari

QEDIM TÜRK MENBELERINDE YAŞAYAN ŞEXS ADLARIقدیم تورک منبع لرینده یاشایان شخص آدلاری-عزیزخان تانریوئردیAzizxan TanriverdiLatinBaki-2009 -Orhun Yenisey Abideleri-Dede Qorqud ...
10303
0
-Mifolojya Ve Folklor-Nezeri-Metodoloji Kontekst

-Mifolojya Ve Folklor-Nezeri-Metodoloji Kontekst

MIFOLOjYA VE FOLKLOR-NEZERI-METODOLOJI KONTEKST میفولوگیاوفولکلور-نظری-مئتودولوژی Seyfeddin Rizasoy (Latin) Baki-2008 44-Mifologiya Ve Folklor-Nezeri-Metodoloji Kontekst (Seyfeddin Rizasoy) ...
4343
0
255-Köhne Baki  Husenquli Sarabski Latin Baki-1938

255-Köhne Baki Husenquli Sarabski Latin Baki-1938

KÖHNE BAKI کؤهنه باکی Husenquli Sarabski Latin Baki-1938 255-Köhne Baki (Husenquli Sarabski) (Latin) (Baki-1938)
5233
0
Azerbaycan 18 Inci Yüzlükde Rus Ve Bati Avrupa Sayyahlarinin Tesvirinde

Azerbaycan 18 Inci Yüzlükde Rus Ve Bati Avrupa Sayyahlarinin Tesvirinde

AZERBAYCAN 18 INCI YÜZLÜKDE RUS VE BATI AVRUPA SAYYAHLARININ TESVIRINDE آذربایجان 18 اینجی دؤوورده روس و باتی آوروپا سیاحلاری‌نین تصویرینده Elçin Qarayev Latin Baki-2005 254-Azerbaycan 18 Inci ...
3260
0
Quzey Azerbaycan Saxsi Önümleri

Quzey Azerbaycan Saxsi Önümleri

QUZEY AZERBAYCAN SAXSI ÖNÜMLERIقوزئی آذربایجان ساخسی اونوملریHasanağa RamazanliLatinBaki-2010 253-Quzey Azerbaycan Saxsi Önümleri (Hasanağa Ramazanli) (Latin) (Baki-2010)  
3563
0
Qarbi Azerbaycan Etnotoponimlerinin Arealları

Qarbi Azerbaycan Etnotoponimlerinin Arealları

QARBI AZERBAYCAN ETNOTOPONIMLERININ AREALLARI غربی آذربایجان ائتنوتوپونیملرینین آرئآللاری Könül Semedova Latin Baki-2008 252-Qarbi Azerbaycan Etnotoponimlerinin Arealları (Könül Semedova) (Latin) ...
3199
0
Türk Dillerinin Frazeolojyasi -I

Türk Dillerinin Frazeolojyasi -I

TÜRK DILLERININ FRAZEOLOJYASI-I- تورک دیللری‌نین فرازیولوژیاسی Mahabbet Mirzaliyeva Latin Baki-2009 0374-Türk Dillerinin Frazeolojyasi (I)(Mahabbet Mirzaliyeva) (Latin) (Baki-2009)    
3723
0
1905-1920 Iller-Azerbaycan Şeiri

1905-1920 Iller-Azerbaycan Şeiri

  1905-1920 ILLER-AZERBAYCAN ŞEIRI ایللر 1905-1920 آذربایجان شعری Memmed Memmedov Latin 2005 Gönderen-Murat Sahan 0324-1905-1920 Iller-Azerbaycan Şeiri (Memmed Memmedov)(Latin)(2005)  
8880
0
Gülşeni Divanı

Gülşeni Divanı

  GÜLŞENI DIVANI گلشنی دیوانی-برده ‌لی شیخ ابراهیم گلشنی Berdeli Şeyx Ibrahim Gülşeni-14260-1534Ltin Baki-2006 0323-Gülşeni Divanı (Berdeli Şeyx Ibrahim Gülşeni-14260-1534)(Baki-2006) ...
6350
0
TEKMILETÜL EXBAR-SEfevi Dövrü-Şah Ismayıl Ve Şah Tehmasib Dövrlerinin Tarixi-Xace Zeynalabidin Ali Abdi Bey Şirazi-Latin-Baki-1996

TEKMILETÜL EXBAR-SEfevi Dövrü-Şah Ismayıl Ve Şah Tehmasib Dövrlerinin Tarixi-Xace Zeynalabidin Ali Abdi Bey Şirazi-Latin-Baki-1996

TEKMILETÜL EXBAR-SEfevi Dövrü-Şah Ismayıl Ve Şah Tehmasib Dövrlerinin Tarixi-Xace Zeynalabidin Ali Abdi Bey Şirazi-Latin-Baki-1996   تکمیلة الاخبار-صفوی دؤورو-شاه ایسماییل و شاه تهماسیب ...
5487
0
Qızılbaşlıq Haqqında

Qızılbaşlıq Haqqında

QIZILBAŞLIQ HAQQINDA قیزیلباشلیق حاققیندا Sadiq Firudin Oğlu Nağiyev Baki-1997 250-Qızılbaşlıq Haqqında (Sadiq Firudin Oğlu Nağiyev) (Baki-1997)  
4028
0

Search