جستجو: دوزگون

سید عطیم شیروانی - تورکجه شعرلر دیوانی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - SEYYID EZIM ŞIRVANI - TÜRKCE QOŞU TOPLAĞI -Sediq-Düzgün

سید عطیم شیروانی - تورکجه شعرلر دیوانی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - SEYYID EZIM ŞIRVANI - TÜRKCE QOŞU TOPLAĞI -Sediq-Düzgün

SEYYID EZIM ŞIRVANI TÜRKCE QOŞU TOPLAĞI Hüseyn Mehemmedzade Sədiq-Düzgün سید عطیم شیروانی-تورکجه قوشو توپلاغی  
3795
0
قاعده زبان تورکی - عبدالعلی خلخالی - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - QAIDEYI ZABANI TÜRKI 1289 Hicri - Abdulali Xalxallı -Sediq-Düzgün

قاعده زبان تورکی - عبدالعلی خلخالی - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - QAIDEYI ZABANI TÜRKI 1289 Hicri - Abdulali Xalxallı -Sediq-Düzgün

QAIDEYI ZABANI TÜRKI 1289 Hicri Abdulali Xalxallı  Hüsen Mehemmedzade Sədiq-Düzgün قاعده زبان تورکی-1289 هجری قاعده زبان تورکی - عبدالعلی خلخالی - حسین محمدزاده صدیق -دوزگون
4538
0
دیوان اشعار تورکی حکیم ملامحمد هیده جی (تورکی شعرلر ) - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - Hideçi-HEKIM MOLLAMÜHEMMED HIDECININ TÜRKI TOPLAĞI -Sediq-Düzgün-+M.Kerimi+Ali Heshterudi

دیوان اشعار تورکی حکیم ملامحمد هیده جی (تورکی شعرلر ) - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - Hideçi-HEKIM MOLLAMÜHEMMED HIDECININ TÜRKI TOPLAĞI -Sediq-Düzgün-+M.Kerimi+Ali Heshterudi

HEKIM MOLLAMÜHEMMED HIDECININ TÜRKI TOPLAĞI Hüsen Mehemmedzade Sədiq-Düzgün حکیم موللامحمد هیده جینین تورکی توپلاغی  
3643
0
دیوان اشعار تورکی رضا صراف تبریزی (تورکی شعرلر ) - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - TEBRIZLI SARRAFIN TÜRKCE QOŞU TOPLUSU -Sediq-Düzgün

دیوان اشعار تورکی رضا صراف تبریزی (تورکی شعرلر ) - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - TEBRIZLI SARRAFIN TÜRKCE QOŞU TOPLUSU -Sediq-Düzgün

TEBRIZLI SARRAFIN TÜRKCE QOŞU TOPLUSU  Hüseyn Mehemmedzade Sədiq-Düzgün تبریزلی صرافین تورکجه قوشو توپلوسو-حسین محمدزاده صدیق-دوزگون
5623
0
فضولی - سفرنامه روح با صحت و مرض - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - شایسته ابراهیمی - FUZULI-SEFERNAMEYI RUH-SIHHAT VE MEREZ -Sediq-Düzgün

فضولی - سفرنامه روح با صحت و مرض - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - شایسته ابراهیمی - FUZULI-SEFERNAMEYI RUH-SIHHAT VE MEREZ -Sediq-Düzgün

FUZULI-SEFERNAMEYI RUH-SIHHAT VE MEREZ  Hüseyin Mehemmedzade Sədiq-Düzgün فضولی-سفرنامه روح-صحت و مرض  
4298
0
محمد رضا کریمی - ائلیمیزین آجییان یاراسی - دکتر حسین محمدزاده صدیقین (دوزگون) یاشاییشی و یارادیجیلیغی - ELIMIZIN ACIYAN YARASI - Mehemmed Riza Kerimi

محمد رضا کریمی - ائلیمیزین آجییان یاراسی - دکتر حسین محمدزاده صدیقین (دوزگون) یاشاییشی و یارادیجیلیغی - ELIMIZIN ACIYAN YARASI - Mehemmed Riza Kerimi

ELIMIZIN ACIYAN YARASI  Mehemmed Riza Kerimi محمد رضا کریمی ائلیمیزین آجییان یاراسی دکتر حسین محمدزاده صدیقین (دوزگون) یاشاییشی و یارادیجیلیغی
3303
0
دیوان اشعار فارسی مولانا حکیم ملا محمد فضولی بیاتلی - حسین محمدزاده صدیق(دوزگون) - FUZULI - FARSCA QOŞUQ TOPLUSU - HeKIM MOLLA MUHEMMED FUZULI BAYATLI -Sediq-Düzgün

دیوان اشعار فارسی مولانا حکیم ملا محمد فضولی بیاتلی - حسین محمدزاده صدیق(دوزگون) - FUZULI - FARSCA QOŞUQ TOPLUSU - HeKIM MOLLA MUHEMMED FUZULI BAYATLI -Sediq-Düzgün

FUZULI  FARSCA QOŞUQ TOPLUSU  HeKIM MOLLA MUHEMMED FUZULI BAYATLI  Hüseyn Mehemmedzade Sədiq - Düzgün فضولی - فارسجا قوشوق توپ‌لوسو - حکیم موللا محمد فضولی بایاتلی  
7157
0
قوپوزنوازان دلسوخته آذربایجان - آشیقلار - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - AŞIQLAR -Sediq-Düzgün

قوپوزنوازان دلسوخته آذربایجان - آشیقلار - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - AŞIQLAR -Sediq-Düzgün

AŞIQLAR Memmedzade Sədiq-Düzgün قوپوزنوازان دلسوخته آذربایجان - آشیقلار حسین محمدزاده صدیق -دوزگون  
3527
0
سید عمادالدین نسیمی تورکجه دیوانی - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - NESIMI TÜRKCE DIVANI -Sediq-Düzgün

سید عمادالدین نسیمی تورکجه دیوانی - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - NESIMI TÜRKCE DIVANI -Sediq-Düzgün

NESIMI TÜRKCE DIVANI Hüseyn Mehemmedzade Sədiq-Düzgün نسیمی تورکجه دیوانی  
5461
0
دیوان اشعار تورکی حکیم ملا محمد فضولی بیاتلی - حسین محمدزاده صدیق(دوزگون)

دیوان اشعار تورکی حکیم ملا محمد فضولی بیاتلی - حسین محمدزاده صدیق(دوزگون)

FUZULI TÜRKCE QOŞUQ TOPLUSU HAKIM MOLLA MUHEMMED FUZULI BAYATLI فضولی - تورکجه قوشوق توپ‌لوسو - حکیم موللا محمد فضولی بایاتلی Hüseyin Mehemmedzade Sadiq - Düzgün  
6498
0
حکیم ملا محمد فضولی - بنگ و باده - حسین محمدزاده صدیق(دوزگون) - BENG və BADE - Mehmed bin Süleyman Fuzuli -Sediq-Düzgün

حکیم ملا محمد فضولی - بنگ و باده - حسین محمدزاده صدیق(دوزگون) - BENG və BADE - Mehmed bin Süleyman Fuzuli -Sediq-Düzgün

BENG və BADE  Mehmed bin Süleyman Fuzuli  sədiq-Düzgün حکیم ملا محمد فضولی - بنگ و باده - حسین محمدزاده صدیق-دوزگون    
6385
0

جستجو