آختاریش:

Azerbaycan Dilinin Onomastikasi

Azerbaycan Dilinin Onomastikasi

AZERBAYCAN TÜRKCESININ ONOMASTIKASI (Azərbaycan Dilinin Onomastikasi)آذربایجان تورکجه سینین اونوماستیکاسی Afat qurbanovBaki-1988Kiril0010-Azerbaycan Dilinin onomastikasi(afat ...
5259
0
Azerbaycan Dilinin Morfolojyasi

Azerbaycan Dilinin Morfolojyasi

AZERBAYCAN TÜRKCESININ MORFOLOJYASI (Azerbaycan Dilinin Morfolojyasi) CelilovBaki-1988Kiril0009-Azerbaycan Türkcesinin morfolojyasi(Celilov)(Baki-1988)(Kiril)
4468
0
Azerbaycan Dilinde Söz Düzəldici-Söz Değişdirici Şekilçiler

Azerbaycan Dilinde Söz Düzəldici-Söz Değişdirici Şekilçiler

AZERBAYCAN TÜRKCESINDE SÖZ DÜZƏLDICI-SÖZ DEĞIŞDIRICI ŞEKILÇILER (Azerbaycan Dilinde Söz Düzəldici-Söz Değişdirici Şekilçiler)Ceferov Baki-1968 Kiril 0008-Azerbaycan Türkcesinde Söz Düzəldici-Söz ...
39702
3
Gelin Türkce Danişaq

Gelin Türkce Danişaq

GELIN TÜRKCE DANIŞAQ گلین تورکجه دانیشاق semine bağcaban tebriz-1360 0007-Gelin turkce danishaq -(semine baxcaban)(4.999KB)  
5555
1
Azerbaycan Türkcesinin Tarixi Fonetikasi

Azerbaycan Türkcesinin Tarixi Fonetikasi

Azerbaycan Türkcesinin Tarixi Fonetikasi(Azerbaycan Dilinin Tarixi Fonetikasi)Ağa Musa AxundovBaki-19730006-Azerbaycan Türkcesinin Tarixi Fonetikasi(Ağa Musa Axundov)(Baki-1973)
5462
0
Azerbaycan dilinin Fonetikasi

Azerbaycan dilinin Fonetikasi

AZERBAYCAN TÜRKCENISIN FONETIKASI(Azerbaycan Dilinin Fonetikasi)Ağa Musa AxundovBaki-1984Kiril 0005-Azerbaycan Türkcesinin Fonetikasi(Aga Musa Axundov)(Baki-1984)  
13865
2
Azerbaycan Diline Dayir Tedqiqler

Azerbaycan Diline Dayir Tedqiqler

Azerbaycan Diline Dayir Tedqiqler TÜRK DILI INCELEMELERI(Nesimi Adina Dilçilik Qurumu)Vaqif aslanovBaki-2002Latin 0004-Azerbaycan diline dayir tedqiqler(vaqif aslanov)(baki-2002)  
4399
0
Azerbaycan-Rusca Frazeolojya Luğəti - 5500 Baslıq - Ə.Ə.Orucov – Baki - 1976 - Kiril - 248s

Azerbaycan-Rusca Frazeolojya Luğəti - 5500 Baslıq - Ə.Ə.Orucov – Baki - 1976 - Kiril - 248s

Azerbaycan-Rusca Frazeolojya Luğəti 5500 Baslıq Ə.Ə.Orucov Baki - 1976 Kiril 248s
9288
0
Guney Azerbaycan Folkloru-Diyaloqtikinden Örnekler

Guney Azerbaycan Folkloru-Diyaloqtikinden Örnekler

  GÜNEY AZERBAYCAN FOLKLORU-DIYALEKTIKINDEN ÖRNEKLER kasetden köçürən : ibrahim ebdullahi 0051-Güney Azerbaycan Folkloru-Diyalektikinden Örnekler
5739
0
Tatarca Böyük Sözlük

Tatarca Böyük Sözlük

TATARCA BÖYÜK SÖZLÜKتاتارجا بؤیؤک سؤزلؤکLatin 0004-(11)Tatarca Böyük Sözlük
6938
0
Kirim Tatarcasi Dilbilim Ve Dilbilgisi Terimleri

Kirim Tatarcasi Dilbilim Ve Dilbilgisi Terimleri

0004-(10)KIRIM TATARCASI DILBILIM VE DILBILGISI TERIMLERIکیریم تاتارجاسی دیل بیلیم و دیل بیلگیسی تئریملریDr. Ülkü Çelik ŞavkLatin 0004-(10)Dilbilim ve dilbilgisi terimleri(kirim ...
5291
0
Izahlı Dilçilik Luğati

Izahlı Dilçilik Luğati

IZAHLI DILÇILIK LUĞATIایضاحلی دیلچیلیک لغتیƏ.FerecovBaki-1969Kiril0374-Izahlı Dilçilik Luğati(E.Ferecov)(Baki-1969)
4424
0

آختاریش