Arama:

Alimcan İnayet - Uyqur Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım - makale

Alimcan İnayet - Uyqur Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım - makale

Uygur Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım Alimcan İnayet  Uygur Devleti ve Uygur Adı   Uygur Devleti:    Çin kaynaklarında Hoei-ho, Vei-ho, Hui-ho, Hueu-hu, Wei-wu vb. şekilde ...
3784
0
Paki Küçüker - Luğati Müşgilatı Eczada Türkce Bitgi Adları

Paki Küçüker - Luğati Müşgilatı Eczada Türkce Bitgi Adları

Paki Küçüker - Lügati Müşkilatı Eczada Türkçe Bitki Adları Eski Anadolu Türkçesinin devamı olan Osmanlı Türkçesi Döneminde Osmanlı Devleti’nin resmî dili olarak kullanılan ve Ouz Türkçesinin ...
2976
0
Oktay Ahmed - Makedonca Sözlükte Türk Etikleri

Oktay Ahmed - Makedonca Sözlükte Türk Etikleri

Oktay Ahmed - Makedonca Sözlükte Türk Etikleri Osmanlýlar Balkanlara, dolayýsýyla bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nin topraklarýna XIV. yüzyýlda gelmiþlerdir. Sonralarý tüm Balkan topraklarýna ...
2545
0
Semra Tunç - Dede Ömer Rüşeni Divanında Söz ve Konuşma Adabı İle İlgili Hususlar

Semra Tunç - Dede Ömer Rüşeni Divanında Söz ve Konuşma Adabı İle İlgili Hususlar

Sözlü ve yazılı edebiyatın temeli dil, dilin malzemesi sözdür. Şâir ve edipler dili kullanmadaki hünerlerine göre değer bulurlar. Dîvan şâirlerinde sözün gerçek anlamıyla ele alınışına pek ...
2454
0
بناب از روزنه تاریخ-BİNAB ƏZ ROZƏNEYE TARİZ

بناب از روزنه تاریخ-BİNAB ƏZ ROZƏNEYE TARİZ

 BİNAB ƏZ ROZƏNEYE TARİZ بناب از روزنه ی تاریخ برگ هایی از وقایع عصر قاجار  بهناز قربانی اقدم پیشینه بناب بر اساس نشانه‌ها و آثار شناخته شده در شهر بناب، قدمت تاریخ و تمدن این شهر به شش هزار سال ...
2251
0
Arif Ismayıl Ismayılniya_Sumer Türkce ARKA sözcüqiyle Avropa dillerinde olan ARCO sözcüklerinin SUMER ilişgisi

Arif Ismayıl Ismayılniya_Sumer Türkce ARKA sözcüqiyle Avropa dillerinde olan ARCO sözcüklerinin SUMER ilişgisi

Arif - Esmayıl - Esmailniya_Sumer Türkce ARKA sözcükiyle Avropa dillerinde olan ARCO sözcüklerinin SUMER ilişgişi   Sumer Türkce ARKA sözcükiyle Avropa dillerinde olan ARCO sözcüklerinin SUMER ...
2376
0
Levent Doyuran - qırqız Türkcesindeki Zaman Zarflarının Etimolojik İncelemesi

Levent Doyuran - qırqız Türkcesindeki Zaman Zarflarının Etimolojik İncelemesi

Türkçe’nin bütün lehçeleri ile ilgili inceleme çalışmalarının yapılabilmesine kaynaklık edeceğini düşündüğümüz bu tür kısmî araştırmalar önemlidir. Kırgız Türkçesinde zaman zarfları geniş çapta ...
2212
0
.Atalar Sözləri və Məsəlləri – Fəridə Dadxah - آتالار سؤزلری و مثللر-حاضیرلایان: فریده دادخواه

.Atalar Sözləri və Məsəlləri – Fəridə Dadxah - آتالار سؤزلری و مثللر-حاضیرلایان: فریده دادخواه

.Atalar Sözləri və Məsəlləri – Fəridə Dadxah - آتالار سؤزلری و مثللر-حاضیرلایان: فریده دادخواه تبریز 1392 Atasözleri, biçim yönünden diğer yazı türlerine göre farklı özellikler gösterir. Öykü, ...
3079
0
Necati Demir - Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Serendi-Serenderler

Necati Demir - Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Serendi-Serenderler

serendi / serender, daha başka isimleriyle seren, serende, serenti, serenter, serentir, serentire; çoğunlukla Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde insan ve hayvan yiyeceklerinin korunması, depolanması ...
2670
0
Gülnisa Aynakulova - Qırqızlarda Evlilik ve Evlenme Törenleri

Gülnisa Aynakulova - Qırqızlarda Evlilik ve Evlenme Törenleri

Ailenin evlenme yolu ile başlaması, bütün toplumlarda olduğu gibi Türkler arasında da bu kurumun önemli yer edinmesine sebep olmuştur. Evlenme gelenekleri dünyanın her yerinde görülmekle birlikte, eş ...
2453
0
Bilge Özkan Nalbant - Buldan Ağzındaki Eski Türkce Sözcükler

Bilge Özkan Nalbant - Buldan Ağzındaki Eski Türkce Sözcükler

Buldan ilçesi ve çevre köylerinde, Anadolu’nun birçok sehir ve köylerinde oldugu gibi, Eski Türkçe sözcüklere rastlamak mümkündür. “Eski Türkçe” terimi ile Türk dilinin Orta Asya’da henüz siyasî ve ...
2877
0
Menşee Berxi Tərkibhaye ecib Der Farsi - Nasir Menzuri - منشاء برخی ترکیب­های عجیب در فارسی - ناصر منظوری

Menşee Berxi Tərkibhaye ecib Der Farsi - Nasir Menzuri - منشاء برخی ترکیب­های عجیب در فارسی - ناصر منظوری

Mənşəe Bərxi Tərkibhaye Əcib Dər Farsi - Nasir Mənzuri منشاء برخی ترکیب­های عجیب در فارسی - ناصر منظوری 2016 – turuz.com منشاء برخی ترکیب­های عجیب در فارسی - ناصر منظوری در کتابی که بنام «شهریار ...
1877
0

Arama