Arama: zülmün

Zülmün Artsın-Yazılar-Qonuşmalar-Yaşar Kemal-1994-280s

Zülmün Artsın-Yazılar-Qonuşmalar-Yaşar Kemal-1994-280s

ZüLMüN ARTSıN-YAZıLAR-QONUşMALAR-YAşAR KEMAL-1994-280S  
660
0
Özgürlüğe Qaçış-2001.Işviçre-Ispanya-Hüseyin Torun-2013-159s

Özgürlüğe Qaçış-2001.Işviçre-Ispanya-Hüseyin Torun-2013-159s

ÖZGüRLüğE QAçış-2001.IşVIçRE-ISPANYA-HüSEYIN TORUN-2013-159S   Firar etmeye görsün insan. Firar, tutsaklıktan özgürlüğe kaçıştır. Tutsaklık ve zindanlar oldukça ...
1187
0
Qasımbey Zakir-Qoshmalar-112s

Qasımbey Zakir-Qoshmalar-112s

QASıMBEY ZAKIR-QOSHMALAR-112S Həyatı ] Qasım bəy Zakir 1784-cü ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdur. Onun əsli Qarabağda məşhur olan Cavanşirlər nəslindəndir. Ulu babası ...
1299
0
Kırımda Türk Qatliamı-Kırımda Türklere Yapılan Korkuac Zülmün Hezin Hikayesi-Edige Kırımal-1962-20s

Kırımda Türk Qatliamı-Kırımda Türklere Yapılan Korkuac Zülmün Hezin Hikayesi-Edige Kırımal-1962-20s

KıRıMDA TüRK QATLIAMı-KıRıMDA TüRKLERE YAPıLAN KORKUAC ZüLMüN HEZIN HIKAYESI-EDIGE KıRıMAL-1962-20S  
1609
0

Arama