Sultan Mahmud Bin Sultan Burhanetdin Geylaninin-Akaidi Evliyayi Seba Isimli Eseri-Inceleme-Metin-Dizin-Riza Xelili (Reza Khelily)-Istanbul-2009-429s

2115
0
2017/5/27
Oy Sayısı 1
Oy Sonucu 5

Sultan Mahmud Bin Sultan Burhanetdin Geylaninin-Akaidi Evliyayi Seba Isimli Eseri-Inceleme-Metin-Dizin-Riza Xelili (Reza Khelily)-Istanbul-2009-429s

 

Reza Khalily (Toğrul Atabay), Əqâid-i Əvliyâ-i Səb'ə (Yeddi Ərən İnanışları) [Sultan Mahmud Geylâni, Güney Azərbaycan: 14/15-ci yüzil], İstanbul: 2009.

Danışman: Doç. Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK

عقاید اولیاء سبعه - سلطان محمود بن سلطان برهان الدین گیلانی Tez Adı: 'Akâ'id-i Evliyâ'-i Seb'a (Yedi Evliya İnançları) Yazar: Reza Khalily (Toğrul Atabay)

Konu: Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı

Dizin: 14. yüzyıl = 14. Century ; Aka'id-i Evliya'-i Seb'a = Aka'id-i Evliya'-i Seb'a ; Azerbaycan = Azerbaijan ; Dilbilgisi = Grammar ; Sultan Mahmud Geylani = Sultan Mahmud bin Sultan Burhaneddin Geylani ; Safeviyye Tarikatı ; Kızılbaş Literatürü ; Çeviriyazı = Transcription

 

Alıntı adresi:

https://tez.yok.gov.tr

 

 

Eski Azerbaycan Türkçesinde Sultan Mahmud Geylani tarafından yazılan ve 14. yüzyılın sonlarına ait olduğu tahmin edilen 'Aka'id-i Evliya'-i Seb'a (Yedi Eren İnançları) metnini konu alan bu çalışma; giriş, çevriyazılı metin ve sözlüksel dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde iki ana başlık bulunmaktadır: 1. Eser, yazılış sesebi, yazma özellikleri, tarihi, içeriği ve beslendiği kültür-inaç ortamı ve bu ortamın etkin simalarından olan müellif ve silsilesi hakkında bilgi verilmiştir. 2. Dil özellikleri bölümünde eserin dil yapısı ve değişik spesifik özellikleri a) Yazım özellikleri, b) Fonetik özellikler, c) Leksikolojik özellikler, d) Semantik özellikler, e) Sözdizim özellikleri başlıkları altında irdelenir. Metin kısmında, yazmanın transkripsiyonu yapılmıştır.

Dizin bölümünde Arapça ibarelerin çevirisi verilmiş, metnin Türkçe kısımlarında kullanılan söz dağarcığı ise sözlük dizin halinde metindeki anlamları kayda alınarak verilmiştir.

Tıpkıbasım bölümünde de metnin karşılaştırılmasını sağlama amacıyla çalışmaya konu olan eserin tamamının (46 varak) tıpkıbasımı verilmiştir.

 

 

This research, which is a subject area of 'Aqā'id-i Evliyā-i Seb'a (Seven Saints Beliefs) written in Old Azerbaijanian Turkish by Sultan Mahmud Geylani and predicted to belong for the end of the 14th century, consists of; introduction, transcription text and lexicographical directory. Introduction consists of two main titles: 1. In the first section, there is information about piece of writing, cause of writing, written specifications, history, content, raising culture-belief environment and effective personage writer of this environment and his ancestry. 2. In the section of linguistic characteristics, the language structure of piece and miscellaneous specific features have been examined in the following headings: a) Spelling, b) Phonetic, c) Lexicological, d) Semantic, e) Syntax specifications. In the passage section, transcription of the text has been done.

In the index section the Arabic expressions have been given, and in the Turkish part of the text, words, in the form of dictionary index by recording their meanings have been given.

In the exact copy section for comparison purpose, the complete form of piece (46 leaves) has been given as the facsimile.

Yayın Yılı:
2009 (Miladi)
Sayfalar:
429
Dosya Türü:
PDF Document
İçerik Dili:
Türkçe

 Sayın oxucular!
Turuz sitesi bir kültürəl ocaq olaraq dilçiliklə bağlı qonulardan danışır. Bu sitə dilçiliklə bağlı dəyərli bilgilər verməkdədir.Dilimizin tarixi və etmolojisi sahəsində çalışan bu sitə, sözlərin kökü və etimolojisi haqqında, başqa sitələrdən dəyişik olaraq, eyləmlə(fe'l) bağlı anlamların açıqlayır.
Sitəmizdə dilçiliklə bağlı bir çox kitab,sözlük, yazılar əldə edib oxuyabilərsiniz. Umuruq ki bu sitə, siz dəyərli, sayın oxucular yardımıyla, dilçilik qollarının gəlişməsi, yüksəlişi yolunda bir addım götürəbilsin.
Bey Hadi (h.beyhadi@gmail.com)
Təbriz