Search:

Köhnə Baki – Ressam Elçin Cabarovun Gözü Ilə - Altun Kitab

Köhnə Baki – Ressam Elçin Cabarovun Gözü Ilə - Altun Kitab

Köhnə Baki Ressam Elçin Cabarovun Gözü Ilə Altun Kitab ------------ Elçin Cabbarov - rəssam Doğum tarixi:     1967 Doğum yeri:       Bakı 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan ...
4455
0
Tegi Edatı ve Türevleri - Salih Demirbilek -Makale

Tegi Edatı ve Türevleri - Salih Demirbilek -Makale

    Tegi Edatı ve Türevleri - Salih Demirbilek -Makale   Bu çalımada “tegi” edatı ve tegi’den türeme (türevleri) kabul edilen : tegin, teginçe ve tegirü üzerinde durulmaktadır. ...
1920
0
Türk Dilinde Çocuk ve Genç - Mehmet Hazar -Makale

Türk Dilinde Çocuk ve Genç - Mehmet Hazar -Makale

Türk Dilinde Çocuk ve Genç - Mehmet Hazar -Makale   Bu çalışmada Türk dilinde geçen yaklaşık 400 kelime üzerinde duruldu. Çocukluk ve gençlik dönemi 7 devreye ayrıldı. Dil incelemesi yapıldı. Kız ...
2665
0
Tatarca Böcek Adları - Ümüt Çınar -Makale

Tatarca Böcek Adları - Ümüt Çınar -Makale

Tatarca Böcek Adları - Ümüt Çınar -Makale   ----------- Yaşam alanlarını tehdit eden ve rahatsızlık veren evlerde ortaya çıkan böcek isimleri listesi pek çok insanın tahmin etmediği kadar fazla ve ...
5455
0
Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar - Seyfettin Altaylı  -Makale

Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar - Seyfettin Altaylı -Makale

Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar - Seyfettin Altaylı  -Makale     Dil bir milletin en önemli sosyolojik varlığıdır. Deyimler ve atasözleri, bir milletin dünyaya bakışını ve millî kimliğini ...
3783
0
Türk Adı ve Mevlanadaki Anlamları - Ali Çavuşoğlu - makale

Türk Adı ve Mevlanadaki Anlamları - Ali Çavuşoğlu - makale

Türk Adı ve Mevlanadaki Anlamları - Ali Çavuşoğlu - makale kesin bir sonuca varılamamakla birlikte nereden geldiği konusundaki bilgilerimiz tarihî   belgelere dayanmaktadır. Türkiye sözcüğünün de ...
2413
0
Hail Ahmedin Kitabülayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbi Terimler Işığında Erken Dönem İslam Tıp Tarixine Yeniden Bir Bakış - Levent Öztürk - makale

Hail Ahmedin Kitabülayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbi Terimler Işığında Erken Dönem İslam Tıp Tarixine Yeniden Bir Bakış - Levent Öztürk - makale

Hail Ahmedin Kitabülayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbi Terimler Işığında Erken Dönem İslam Tıp Tarihine Yeniden Bir Bakış - Levent Öztürk- makale     Hicrî II. (VIII) yüzyılda yaşadığı bilinen ünlü ...
2249
0
Köktürk Bengü Daşlarındaki Oğuzca Özellikler - Gürer Gülsevin  - makale

Köktürk Bengü Daşlarındaki Oğuzca Özellikler - Gürer Gülsevin - makale

Köktürk Bengü Daşlarındaki Oğuzca Özellikler - Gürer Gülsevin       Türk “soy” adımızın devletimizin adı olarak ilk kez “Kök Tür(ü)k”lerde kullanıldığını biliyoruz. Bu imparatorluktan kalma Bengü ...
3449
0
Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarixi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış - N. A. Baskakov - makale

Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarixi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış - N. A. Baskakov - makale

Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış - N. A. Baskakov - makale  Söz varlığı içinde, genelde sözlükteki türlerine göre adlar, özelde hayvan adları ve renk adları, ...
3235
0
Ceyhun Vedat Uyqur - Türkcede Fiilden İsim Yapan -ıv-av Eki - Makale

Ceyhun Vedat Uyqur - Türkcede Fiilden İsim Yapan -ıv-av Eki - Makale

  Ceyhun Vedat Uygur - Türkcede Fiilden İsim Yapan -ıv-av Eki - Makale Bu makalede, Türk lehçe ve şivelerinde var olan   ve çeşitli fonksiyonlarıyla yaygın bir şekilde kullanılan -iv,-Av ekinden ...
2658
0
Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler - Ufuk Tavkul

Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler - Ufuk Tavkul

Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler - Ufuk Tavkul    19. yüzyıldan itibaren Avrupa ve Rusya bilim çevrelerinde önemi gittikçe artan Türkoloji çalışmaları neticesinde, çeşitli ...
2842
0
Türkce Metinler İçin Konu Belirleme Sistimi - Müh. Fatih Kesgin -2007

Türkce Metinler İçin Konu Belirleme Sistimi - Müh. Fatih Kesgin -2007

Türkce Metinler İçin Konu Belirleme Sistimi - Müh. Fatih Kesgin -2007 ----------------------- Türkce Metinler İçin Konu Belirleme Sistimi Kesgin, Fatih Bilgi erişimi (BE), bilginin temsil ...
2253
0

Search