Search:

LETAİF-NAME Dil İncelemesi ve Metin - Aslı Eren

LETAİF-NAME Dil İncelemesi ve Metin - Aslı Eren

LETÂİF-NÂME Dil İncelemesi ve Metin Aslı Eren
2694
0
On Altinci Asir Osmanli Toplumunda Bellibasli Kizilbas Isyanlari

On Altinci Asir Osmanli Toplumunda Bellibasli Kizilbas Isyanlari

On Altinci Asir Osmanli Toplumunda Bellibasli Kizilbas Isyanlari  The-main-kizilbas-rebellions-in-the-16th-century-ottoman-society
1930
0
Mustafa Kutlunun "Bu Boyledir" hikaye kitabi uzerine soz dizimi incelemesi yapılır

Mustafa Kutlunun "Bu Boyledir" hikaye kitabi uzerine soz dizimi incelemesi yapılır

Mustafa-Kutlunun-"Bu Boyledir"-hikaye-kitabi-uzerine-soz-dizimi-incelemesi yapılır A-syntactic-study-of-mustafa-kutlus-story-called-"Bu Boyledir" 
2206
0
Mardin Efsaneleri- Nuriyə Sancak

Mardin Efsaneleri- Nuriyə Sancak

Bu kitab, Yüksək lisans Tezindən ibarət dir. Tezi yazan Nuriyə Sancak dır.
1804
0
ABBASİ DÖNEMİNDE ZÜHD ŞAİRLERİ - Atilla YARGICI

ABBASİ DÖNEMİNDE ZÜHD ŞAİRLERİ - Atilla YARGICI

ABBASİ DÖNEMİNDE ZÜHD ŞAİRLERİ Atilla YARGICI
2151
0
ADNİ DİVANI VE ADNİ DİVANINDA BENZETMELER-Osman KUFACI

ADNİ DİVANI VE ADNİ DİVANINDA BENZETMELER-Osman KUFACI

ADNİ DİVANI VE ADNİ DİVANINDA BENZETMELER ÖZET:  Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde Adni divanının metni, kaynaklarda belirtilmeyen farklı nüshalardan da yararlanılarak ortaya ...
2925
0
ABDÜLKADR GULAMİNN HAYATI VE TASAVVUFİ DÜSÜNCES-Betül KARAKAYA

ABDÜLKADR GULAMİNN HAYATI VE TASAVVUFİ DÜSÜNCES-Betül KARAKAYA

ABDÜLKÂDR GULÂMÎ’NN HAYATI VE TASAVVUFÎ DÜSÜNCES ÖZET: Bu tezin konusu Abdülkâdir Gulâmî’nin hayatı ve tasavvufî görüsleridir. Çalısmamız iki bölüm ve sonuçtan ibarettir. Birinci bölümün konusu ...
2097
0
ADIYAMAN YÖRES MASALLARI ÜZERNE BR NCELEME-Abdullah DOGAN

ADIYAMAN YÖRES MASALLARI ÜZERNE BR NCELEME-Abdullah DOGAN

ADIYAMAN YÖRES MASALLARI ÜZERNE BR NCELEME ÖZET: Dünyanın ilk yerlesim yerlerinden biri olan Adıyaman, Paleolitik dönemden günümüze kadar Hitit, Pers, Med, Asur, Roma, Arap ve Osmanlı gibi ...
2420
0
KLASİK TÜRK MUSİQİSİ KİTAP VE TEZ BİBLİYOGRAFYASİ 1929-2007 - Pelin Yıldız

KLASİK TÜRK MUSİQİSİ KİTAP VE TEZ BİBLİYOGRAFYASİ 1929-2007 - Pelin Yıldız

Bibliyografya, bir arastırmanın en önemli bölümlerinden biri olup arastırmaya ısık tutan, referans olusturan ve arastırmayı bilimsel kılan bir özellige sahiptir. Daha önce yapılmıs çalısmaların neler ...
2217
0
(Anonim Tevarih-i Al-i Osman - Cihan Çimen (2006

(Anonim Tevarih-i Al-i Osman - Cihan Çimen (2006

Osmanlı devletinin, ilk iki yüzyıllık tarihi ile ilgili arsiv belgesi yok denecek kadar azdır. Kurulus döneminin ilk yüzyılında yazılmıs ve günümüze ulasmıs kütüphane malzemesi de yoktur. II. Murad ...
3254
0
(Folklor-Edebiyat Dergisi /Sayı 25 (2001

(Folklor-Edebiyat Dergisi /Sayı 25 (2001

Üç ayılık kültürel dergi 
2723
0
Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s

Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s

Aslanbey Sultanov-Zengezur Aslani-Faiq Abdullayev-2014-349s   Həmin dövrdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ən ağır günlərini yaşayırdı. Bir tərəfdən daxildəki qüvvələrin xəyanəti, o biri ...
3095
0

Search