جستجو:

Alimcan İnayet - Divani Luğatit Türkte Doğumla İlgili Örf Adet ve Ritüellere

Alimcan İnayet - Divani Luğatit Türkte Doğumla İlgili Örf Adet ve Ritüellere

İnsan hayatının önemli geçiş dönemlerinden biri doğumdur. Doğumla ilgili oluşan örf adet, gelenek ve inanışlar bireysel ve sosyal yaşamın önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Soyun ve ocağın devam ...
2077
0
Mustafa Arqunşah - qalib Güner - Divani Luğatit Türkte Geçen bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

Mustafa Arqunşah - qalib Güner - Divani Luğatit Türkte Geçen bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

Türkçenin bütün çağdaş lehçelerinde kullanılması yanında komşu dillere de geçmiş olan bayram kelimesi ilk defa Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanü Lügati’t-Türk’te (DLT) geçmektedir. Kâşgarlı ...
2650
0
Murad Özbay - Deniz Melanlıoğlu - Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divani Luğatit Türk

Murad Özbay - Deniz Melanlıoğlu - Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divani Luğatit Türk

Özet Kelime, anlatılmak istenen düşüncelerin göstergesidir. Bireyin sahip oldu- ğu kelime sayısı, onun anlama ve anlatma yeteneğini etkiler. Bu nedenle kelime öğretiminin, dil eğitiminde ayrı ...
2348
0
Muharrem Kaya - Divani Luğatit Türkün Xalqbilimi Açısında Önemi

Muharrem Kaya - Divani Luğatit Türkün Xalqbilimi Açısında Önemi

Kaşgarlı Mahmud'un XL yüzyılda yazdığı, Türk kültürünün en önemli hazinelerinden biri olan bu eser, ansiklopedik bir sözlüktür. Yazılma amacı ise Türkçe'nin Arapça kadar zengin olduğunu ...
2554
0
qalib Güner - Divani Luğatit Türkte Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler - Divan

qalib Güner - Divani Luğatit Türkte Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler - Divan

Özet Divânü Lugâti’t-Türk, Türk dili Türk kültürünün en önemli eserlerinden biridir. Onu ayrıcalıklı kılan temel özelliği, araştırmacılara üzerinde hassasiyetle durulması, ayrıntılı olarak incelenip ...
2142
0
Behiye Köksel - Divani Luğatit Türkte Yer Alan Efsaneler

Behiye Köksel - Divani Luğatit Türkte Yer Alan Efsaneler

Özet Divanü Lugati’t-Türk, Türk kültürü açısından çok önemli bir eserdir. Dil ve edebiyat açısından zengin örneklere sahip bu eserde bilhassa atasözleri ve iirler önemli yer tutar. Bu yüzden bugüne ...
2433
0
DESCARTES YÖNTEM ÜZERİNE KONUŞMA

DESCARTES YÖNTEM ÜZERİNE KONUŞMA

Yöntem üzerine konuşma, Descartes'ın birinci dönem yapıtlarındandır. 1618'den 1637'ye kadar sürmüş olan bu birinci döneminde, Descartes bir filozoftan çok bir bilim adamıdır; dünya ...
2566
1
TÜRKCE METİNLER ÜÇÜN  KONU BELİRLEME SİSTİMİ  YÜKSEK LİSANS TEZİ  Müh. Fatih KESGİN

TÜRKCE METİNLER ÜÇÜN KONU BELİRLEME SİSTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Fatih KESGİN

TÜRKÇE METİNLER İÇİN KONU BELİRLEME SİSTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET Bilgi erişimi (BE), bilginin temsil edilmesi, saklanması, düzenlenmesi ve gerektiği zamanda erişilebilmesini mümkün ...
2096
0
Ahmet Turan SİNAN - NECATİ BEG DİVANINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE - DİVAN

Ahmet Turan SİNAN - NECATİ BEG DİVANINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE - DİVAN

Deyimler, diğer bir takım kalıp ifadelerle birlikte bir dilin önemli dil ürünleri durumundadır. Deyimlerin ve atasözlerinin bir anlatım özelliği olarak divan şiirinde kullanılması 15 ve 16. ...
2840
0
Metin TÜRKTAŞ - DİVANİ LUĞATİT TÜRK'TE YER ALAN VE XI. YÜZYILDA TÜRKLER ARASINDA OYNANAN OYUNLAR

Metin TÜRKTAŞ - DİVANİ LUĞATİT TÜRK'TE YER ALAN VE XI. YÜZYILDA TÜRKLER ARASINDA OYNANAN OYUNLAR

Kaş gar lı Mahmut'un II. Yüzyılda yazmış olduğu Divanü Lügati't-Türk adlı eseri kaynak alınarak o dönem Türklerinin oynamış oldukları oyunlar ve eğlenceler ele alınmıştır. Oyunlar, özünü, ...
2388
0
Hatice Şahin - Kaşgarlı'dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler - Divan

Hatice Şahin - Kaşgarlı'dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler - Divan

Kasgarlı Mahmut Karahanlı döneminde yazdığı eser dolayısıyla Türk dünyasının en önemli isimleri arasında yer almaktadır. Kasgarlı’nın Türklük bilimiyle ilgili çalısmaların birçok alanında ilk ...
2376
0
Nigar Oturaqçı - Divani Luğatit Türkteki Botanik Terimlerinin Qazaq Türkcesinde ve Türkiye Türkcesinde Görünümleri

Nigar Oturaqçı - Divani Luğatit Türkteki Botanik Terimlerinin Qazaq Türkcesinde ve Türkiye Türkcesinde Görünümleri

Bu çalışmada Divanü Lûgati’t Türk’te yer alan botanik terimlerinin Kazak Türkçesindeki ve Türkiye Türkçesindeki görünümleri değerlendirilecektir. Divanü Lûgati’t Türk’te yer alan ve Kazak Türkçesi ...
2231
0

جستجو