آختاریش:

KIRŞEHİR TÜRKÜLERİ

KIRŞEHİR TÜRKÜLERİ

KIRŞEHİR  TÜRKÜLERİ  Yüksek Lisans Tezi Fatih Yağmur
2717
0
AŞK MESNEVİLERİNDE KADIN

AŞK MESNEVİLERİNDE KADIN

AŞK  MESNEVİLERİNDE  KADIN YUSUF  U  ZÜLEYHA  VE  HUSREV  Ü  ŞİRİN  MESNEVİLERİ Doktora Tezi  Ülkü Çetinkaya
1815
0
SEVDAYİ DİVANININ ÇEVİRİ YAZI METNİ ve GÜNÜMÜZ TÜRKCESİYLE NESRE AKTARIMI

SEVDAYİ DİVANININ ÇEVİRİ YAZI METNİ ve GÜNÜMÜZ TÜRKCESİYLE NESRE AKTARIMI

SEVDÂYÎ  DÎVÂNI’NIN  ÇEVİRİ  YAZI  METNİ  ve  GÜNÜMÜZ  TÜRKÇESİYLE  NESRE  AKTARIMI  YÜKSEK LİSANS TEZİ  ZÜBEYDE YAŞAR
2594
0
اوچان قوشلار سن اوخویان ماهنی لار دیر-uçan quşlar sen okuyan mahnılardır

اوچان قوشلار سن اوخویان ماهنی لار دیر-uçan quşlar sen okuyan mahnılardır

اوچان قوشلار سن اوخویان ماهنی لار دیر حسین رزمی  
1343
0
RUSÇADA EDATLI FİİLLERİN KULLANIMI

RUSÇADA EDATLI FİİLLERİN KULLANIMI

RUSÇA’DA  EDATLI  FİİLLERİN  KULLANIMI Yüksek  Lisans  Tezi Nuray Akyol
1814
0
SPINOZA ÜZERİNE ON BİR DERS

SPINOZA ÜZERİNE ON BİR DERS

SPINOZA  ÜZERİNE  ON  BİR  DERS Gilles Deleuze  
2871
0
SÜNNETTE ve GELENEĞİMİZDE CENAZE MERASİMLERİNİN BİRBİRİNE UYGUNLUĞU MESELESİ

SÜNNETTE ve GELENEĞİMİZDE CENAZE MERASİMLERİNİN BİRBİRİNE UYGUNLUĞU MESELESİ

SÜNNET’TE  ve  GELENEĞİMİZDE  CENÂZE  MERASİMLERİNİN  BİRBİRİNE  UYGUNLUĞU  MESELESİ  YÜKSEK  LİSANS  TEZİ REMZİ HANSU
1963
0
UÇANLAR

UÇANLAR

UÇANLAR  ƏZİZ  SƏLAMİ 
1502
0
Cumhuriyet Donemi Mizahi Uzerinde Degerlendirmeli Bir Bibliyografya Calismasi

Cumhuriyet Donemi Mizahi Uzerinde Degerlendirmeli Bir Bibliyografya Calismasi

Cumhuriyet  Donemi  Mizahi  Uzerinde  Degerlendirmeli  Bir  Bibliyografya  Calismasi An  Evaluated  Bibliography  of  Scolarly  Works  On  the  Humor  in  Republican  Period Yüksen  Lisans ...
2153
0
Ayhan Çelikbay - Yeni Uyqur Türkcesindeki Ses Hadiselerine Art Zamanlı Bir Baxış

Ayhan Çelikbay - Yeni Uyqur Türkcesindeki Ses Hadiselerine Art Zamanlı Bir Baxış

Bu makalede, Yeni Uygur Türkçesinin fonetik özellikleri Çağatay Türkçesi ve Eski Türkçe ile karşılaştırılmakta, ortak ve farklı yönleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Yeni Uygur Türkçesi, Çağatay ...
2206
0
Nigar Oturakçı - On beşinci Yüzyıla Qeder Tarixi Türk Lehçelerinde +sIz - +suz - Ses

Nigar Oturakçı - On beşinci Yüzyıla Qeder Tarixi Türk Lehçelerinde +sIz - +suz - Ses

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Danışman: Prof. Dr. A. Deniz ABİK Ağustos 2006, XIX + 406 sayfa Bu çalışmada on beşinci yüzyıla kadar olan tarihi Türk lehçelerinde +sIz / ...
2505
0
Türkcede Ö- Ög-Ögür-Ögren-Ögret- Kelimeleri - Ses

Türkcede Ö- Ög-Ögür-Ögren-Ögret- Kelimeleri - Ses

Ö- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde "düşünmek" anlamıyla kullanılan kelimelerden biridir. Sonraki dönemlerde bu fiilden türeyen kelimelerde "düşünmek" dışında da birtakım anlamlar ...
1733
0

آختاریش