جستجو:

Aşura Manşuri-Seçme Qoşular-II-Novhe

Aşura Manşuri-Seçme Qoşular-II-Novhe

AŞURA MANŞURI-SEÇME QOŞULAR-II- آشورا منشوری-سئچمه قوشولار-2 Seyyid Ali Ekber Sadreddini Novhe Ebced Tebriz-1378 037-Aşura Manşuri -Seçme Qoşular-2-(Seyyid Ekber Sadreddini)(Ebced) ...
6345
3
Aşura Manşuri-Seçme Qoşular-I-Novhe

Aşura Manşuri-Seçme Qoşular-I-Novhe

AŞURA MANŞURI-SEÇME QOŞULAR-I- آشورا منشوری-سئچمه قوشولار-1 Seyyid Ali Ekber Sadreddini Novhe Ebced Tebriz-1378 037-Aşura Manşuri -Seçme Qoşular-1-(Seyyid Ekber Sadreddini)(Ebced) (Tebriz-1378)
6258
0
Kerbela Yaradanlar Hemasesi-Novhe

Kerbela Yaradanlar Hemasesi-Novhe

KERBELA YARADANLAR HEMASESI کربلا یارا‌دانلار حماسه سی Qulamirza Ismayilpuran-Hadi Novhe Ebced Tebriz-1364 036-Kerbela Yaradanlar Hemasesi (Qulamirza Ismayilpuran-Hadi) (Ebced) (Tebriz-1364)
6329
3
Kerbela Hamasesi-II-Novhe

Kerbela Hamasesi-II-Novhe

KERBELA HAMASESI-II کربلا حماسه سی Nayıb Sadiq Novhe Ebced 035-Kerbela Hamasesi-2- (Nayıb Sadiq)(Ebced) (1370)
5946
0
Kerbela Mektebi-Novhe

Kerbela Mektebi-Novhe

KERBELA MEKTEBI کربلا مکتبی-سید حسین کهنمویی Seyyid Hüsen Kehnemuyi Novhe Ebced Tebriz-1378 034-Kerbela Mektebi (Seyyid Hüsen Kehnemuyi)()(Ebced) (Tebriz-1378)
6741
0
Zehni Gencinesi-Divan-Novhe

Zehni Gencinesi-Divan-Novhe

ZEHNI GENCINESI-DIVANذهنی گنجینه سی-دیوان-علی عسگر ذهنیAlesger ZehniNovheEbced Tebriz-1377 033-Zehni Gencinesi-Divan (Alesger Zehni) (Ebced) (Tebriz-1377)
6851
0
Ermeğan-II-Tebrizli Taib-Novhe

Ermeğan-II-Tebrizli Taib-Novhe

ERMEĞAN-I-Novheارمغان- نووحهTebrizli TaibEbcedTebriz-1381 032-Ermeğan -2-(Tebrizli Taib) (Ebced) (Tebriz-1381)
5930
0
XX Asirde Repressiyaya Maruz Qalanlar

XX Asirde Repressiyaya Maruz Qalanlar

XX Asirde Repressiyaya Maruz Qalanlar ایگیرمینجی عصرده رئپرئسسیایا معروض قالانلار Aslan Kenan Latin Baki-2011 266-XX Asirde Repressiyaya Maruz Qalanlar (Aslan Kenan) (Baki-2011)
3407
0
Qırqız Kültüründe Keçe Sanati Ve Keçe Yapanların Eğitim Durumları

Qırqız Kültüründe Keçe Sanati Ve Keçe Yapanların Eğitim Durumları

QIRQIZ KÜLTÜRÜNDE KEÇE SANATI VE KEÇE YAPANLARIN EĞITIM DURUMLARI قیرقیز کولتورونده کئچه ساناتی و کئچه یاپانلارین ائغیتیم دوروملاری Janara Asanqazieva Ankara-2006 Gönderen-Murat Sahan 265-Qırqız ...
3643
0
Ermeğan-I-Tebrizli Taib-Novhe

Ermeğan-I-Tebrizli Taib-Novhe

ERMEĞAN-I- Novhe ارمغان- نووحه Tebrizli Taib Ebced Tebriz-1381 032-Ermeğan -1-(Tebrizli Taib) (Ebced) (Tebriz-1381)
5766
0
Serablı Vaqif Divanı-Novhe

Serablı Vaqif Divanı-Novhe

SERABLI VAQIF DIVANI-NOVHE سرابلی واقیف دیوانی-نووحه Serabli Vaqif Toplaya-Ekber Ezheri Ridakt-Behruz Imanlı Ebced Tebriz-1381 031-Serablı Vaqif Divanı-Novhe (Serabli Vaqif) (Ekber Ezheri) (Ebced) ...
6244
0
Dini Terminoloji-Tarixi Qıpçaq Metinlerinde

Dini Terminoloji-Tarixi Qıpçaq Metinlerinde

DINI TERMINOLOJITARIXI QIPÇAQ METINLERINDEدینی ترمینولوژی-تاریخی قیپچاق متینلریندIMerve QaraqayaDanışman-Hülya Qasapoğlu ÇengelAnkara-2010 0387-Dini Terminoloji-Tarixi Qıpçaq Metinlerinde (Merve ...
3582
0

جستجو