جستجو:

Qazaq Desturli Medeniyetinin Ensikilopedyalik Sözlügü

Qazaq Desturli Medeniyetinin Ensikilopedyalik Sözlügü

KAZAK DESTURLI MEDENIYETININ ENSIKILOPEDYALIK SÖZLÜYÜ قازاق دستورلی مدنیتی‌نین ائنسیکیلوپئدیا‌لیق سؤزلوگو Kiril Almatı-1997 0150-Qazaq dəsturli mədəniyətinin ensikilopedyalıq sözlüyü-(almata) ...
3980
0
Qazaq Türkcesindeki Orqan Adlariyle Iligili Deyimlerin Türkiye Türkcesine Aktarimi

Qazaq Türkcesindeki Orqan Adlariyle Iligili Deyimlerin Türkiye Türkcesine Aktarimi

  KAZAK TÜRKCESINDEKI ORQAN ADLARIYLE ILIGILI DEYIMLERIN TÜRKIYE TÜRKCESINE AKTARIMI قازاق تورکجه‌سین‌ده کی اورگان آدلاری ایله ایلیگیلی دئییملرین تورکیه تورکجه‌سینه آکتاریمی Fahri ...
4299
3
English-Mongolian Phrase Book

English-Mongolian Phrase Book

ENGLISH-MONGOLIAN PHRASE BOOK(Mogholca-Ingilisce Dileshme)اینگیلیزجه-موغولجا- دیلشمهAmra Nadya 0148-Moğolca-ingiliscə diləşme-Amra nadya (83d)(2.235KB)
4299
0
Tetbiqi Vajeqani Türki Ba Hezaregi

Tetbiqi Vajeqani Türki Ba Hezaregi

TETBIQI VAJEQANI TÜRKI BA HEZAREGI تطبيق واژگان تركي با هزارگيfars-türkebced 0147-Hezarəgi deyişi və Türkcə-(ata yurd)-(fars-əbcəd)-(1385)(111d)(290KB).doc
4087
0
Çuvaş Türkcesi-Türkiye Türkcesi Sözlük

Çuvaş Türkcesi-Türkiye Türkcesi Sözlük

ÇUVAŞ TÜRKÇESİ-TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZLÜK چوواش تورکجه‌سی-تورکیه تورکجه‌سی سؤزلوک Bülent Bayram Izmir-2007 0146-(1)Çuvaş Türkcəsi-Türkiyə Türkcəsi sözlük(553d)(8.298KB).doc     ÇUVAŞ ...
16111
0
Şifali Bitgiler

Şifali Bitgiler

ŞIFALI BITGILERشیفا‌لی بیتگی‌لر 0145-Şifalı bitgilər-(362)(2.781KB)
7450
0
Ingilisce-Azerbaycanca Zoometaforizmler Luğeti

Ingilisce-Azerbaycanca Zoometaforizmler Luğeti

İNGİLİSCE-AZERBAYCANCA ZOOMETAFORİZMLER LUĞETİ اینگیلیزجه-آذربایجان تورکجه سی- زوومئتافوریزملر لوغتی Ayten HacıyevaBaki-2004 0144-Zoometaforizmlər sözlüyü(653KB)
7680
0
Etimolojik Türkce Sözlük-Kelime-Köken

Etimolojik Türkce Sözlük-Kelime-Köken

ETIMOLOJIK TÜRKCE SÖZLÜK-KELIME-KÖKEN ائتیمولوژیک تورکجه سؤزلوک-کلمه-کؤکن 0143-Etimolojik türkcə sözlük-(kəlimə-kökən)(3.819KB)
10588
0
Isimler Sözluğu

Isimler Sözluğu

ISIMLER SÖZLUĞU ایسیم‌لر سؤزلوگو 0142-Isimlər sözlüyü(1.531KB)
5862
0
Türkce-Farsca Sözlük

Türkce-Farsca Sözlük

TÜRKCE-FARSCA SÖZLÜK Mehemmed PifunEbced 0141-Türkcə sözlük-məmməd pifun(55.369KB)
9364
0
Karaçay Malkar Agbasi Sözlügü

Karaçay Malkar Agbasi Sözlügü

Karaçay Malkar Agbasi Sözlüyü (Qaraçay malqar aqbasi sözlüyü) قاراچای مالقار آقباسی سؤزلوگو 0140-Qaraçay malqar aqbasi sözlüyü(475KB).doc 0140-Qaraçay malqar aqbasi sözlüyü(577KB).pdf
6086
0
Tasavvuf Terimleri Ve Deyimler Sözlügü

Tasavvuf Terimleri Ve Deyimler Sözlügü

TASAVVUF TERIMLERI VE DEYIMLERI SÖZLÜYÜ تصووف تئریم‌لری-دئییملری سؤزلوگو ethem cebecioğlu 0139-Təsəvvüf terimləri-deyimlər sözlüyü(2.212KB)
9443
0

جستجو