آختاریش:

Gül Nəğmehaye Irfani – Ictimai Mahmıd Rəşidiye Minab Yasan Bəhram Sürgün 1391-63s

Gül Nəğmehaye Irfani – Ictimai Mahmıd Rəşidiye Minab Yasan Bəhram Sürgün 1391-63s

    Gül Nəğmehaye Irfani – Ictimai Mahmıd Rəşidiye Minab Yasan- Bəhram Sürgün 1391-Nəbati  63s  گل نغمه های عرفانی – اجتماعی  محمود رشیدئ بناب یاسان- بهرام سورگون  1391 نباتی-63ص 
1633
0
Türkmen Türkcesi - T.Türkcesi - 3700 Başlıq - Turuz.com – 2002 - 131s

Türkmen Türkcesi - T.Türkcesi - 3700 Başlıq - Turuz.com – 2002 - 131s

Türkmen Türkcesi - T.Türkcesi 3700 Başlıq Turuz.com 2002 131s
2537
0
Paşa Yavuzarslan - Türk Dilinin Tarixi Söz Varlığından Bir Örnek - İncimek - Makale

Paşa Yavuzarslan - Türk Dilinin Tarixi Söz Varlığından Bir Örnek - İncimek - Makale

Bu yazıda Türk dilinin tarihi söz varlığında yer alan incinıek fiilinin türevleri. tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler verilerek tespit edilmeye çalışılmıştır. İncimek fiilinin dönüşlük ...
6134
0
Paşa Yavuzarslan - Türk Dilinin Tarixi Söz Varlığından Bir Örnek - İncimek

Paşa Yavuzarslan - Türk Dilinin Tarixi Söz Varlığından Bir Örnek - İncimek

Bu yazıda Türk dilinin tarihi söz varlığında yer alan incinıek fiilinin türevleri. tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler verilerek tespit edilmeye çalışılmıştır. İncimek fiilinin dönüşlük ...
2842
0
Osman Yıldız - Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar - Makale

Osman Yıldız - Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar - Makale

Ağızların dil özelliklerini belirlemede derleme çalışmalarının önemi yadsınamaz. Bunu yüzyıllar öncesinden fark eden büyük dilci Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugati’t-Türk adlı eserini derleme yöntemiyle ...
2352
0
Muharrem Öçalan - Bağırtlaq Kelimesinin Kökenbilimsel Açıqlamaları Üzerine - Makale

Muharrem Öçalan - Bağırtlaq Kelimesinin Kökenbilimsel Açıqlamaları Üzerine - Makale

Yurdumuzda koruma altına alınan kuşların listesinde yer alır. Benekli Bağırtlak/ ( Lat. Spotted Sandgrouse/ Pterocles senegallus); Bağırtlak ( Lat. Black-bellied Sandgrouse/ Pterocles orientalis ); ...
1805
0
Mehmet Turgut Berbercan - Kür Kelimesi Üzerine Yapı ve Anlam Bilgisi Yönünden Görüşler - Makale

Mehmet Turgut Berbercan - Kür Kelimesi Üzerine Yapı ve Anlam Bilgisi Yönünden Görüşler - Makale

Eski Türkçe metinlerden bugüne uzanan tarihî seyir içinde, kür kelimesinin ve ondan türediğini ileri sürdüğümüz şekillerin semantik ve morfolojik yapısı üzerine detaylı tahlillerin sunulduğu bu ...
2518
0
Işıl Altun - Türk Xalq Kültüründe Alma - Makale

Işıl Altun - Türk Xalq Kültüründe Alma - Makale

Türk halk kültürü çerçevesinde değerlendirilen elmanın inançlar, masallar, halk hikayeleri, türküler, maniler, atasözleri, deyimler, bilmeceler, tekerlemeler, yeme içme alıskanlığı ve halk ...
2949
0
Ağ Paraxot – Çingiz Aytmatov - Çev -Əzizcan Məxsut-I. Ibrahim-A.Osman – Türkce-Uyqur –Ebced – 230s

Ağ Paraxot – Çingiz Aytmatov - Çev -Əzizcan Məxsut-I. Ibrahim-A.Osman – Türkce-Uyqur –Ebced – 230s

Ağ Paraxot Çingiz Aytmatov Çev -ezizcan Mexsut-I. Ibrahim-A.Osman Türkce-Uyğur Ebced 230s ---------------- çingiz Aytmatov, (Kırgızca: Чыңгыз Айтматов (Çıňğız Aytmatov), Rusça: Чингиз ...
2692
1
Görüş Dergisi -Makaleler- گؤروش-بیرنجی جلد - Makale

Görüş Dergisi -Makaleler- گؤروش-بیرنجی جلد - Makale

Görüş Dergisi (birinci qapiq) گؤروش-بیرنجی جلد kəsli (makale) toplusu Tebriz-1379 Ebced 0374-Görüş Dergisi -Birinci Qapiq
1591
0
Melda Özdemir - Bolu İlinde Geleneksel Kadın Başlıqları - Makale

Melda Özdemir - Bolu İlinde Geleneksel Kadın Başlıqları - Makale

Folklorik Kadın kıyafetleri Türk kültürünün en zengin ve gösterişli dallarından biridir. Geleneksel Türk el sanatları içinde önemli bir yeri olan kadın başlıkları da yüzyıllardır geleneksel Türk ...
3603
0
Ahmet Günşen - Göster ve Görset Fiillerinin Yapısı Üzerine - Makale

Ahmet Günşen - Göster ve Görset Fiillerinin Yapısı Üzerine - Makale

Bugün Türkiye Türkçesi yazı dili ve ağızları ile bazı çağdaş Türk lehçelerinde aynı anlamda kullanılan biri göster-, diğeri görset- ~ körset- şeklinde olan iki fiil şekliyle ...
2344
0

آختاریش