آختاریش:

Türk Adı ve Mevlanadaki Anlamları - Ali Çavuşoğlu - makale

Türk Adı ve Mevlanadaki Anlamları - Ali Çavuşoğlu - makale

Türk Adı ve Mevlanadaki Anlamları - Ali Çavuşoğlu - makale kesin bir sonuca varılamamakla birlikte nereden geldiği konusundaki bilgilerimiz tarihî   belgelere dayanmaktadır. Türkiye sözcüğünün de ...
2423
0
Hail Ahmedin Kitabülayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbi Terimler Işığında Erken Dönem İslam Tıp Tarixine Yeniden Bir Bakış - Levent Öztürk - makale

Hail Ahmedin Kitabülayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbi Terimler Işığında Erken Dönem İslam Tıp Tarixine Yeniden Bir Bakış - Levent Öztürk - makale

Hail Ahmedin Kitabülayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbi Terimler Işığında Erken Dönem İslam Tıp Tarihine Yeniden Bir Bakış - Levent Öztürk- makale     Hicrî II. (VIII) yüzyılda yaşadığı bilinen ünlü ...
2257
0
Köktürk Bengü Daşlarındaki Oğuzca Özellikler - Gürer Gülsevin  - makale

Köktürk Bengü Daşlarındaki Oğuzca Özellikler - Gürer Gülsevin - makale

Köktürk Bengü Daşlarındaki Oğuzca Özellikler - Gürer Gülsevin       Türk “soy” adımızın devletimizin adı olarak ilk kez “Kök Tür(ü)k”lerde kullanıldığını biliyoruz. Bu imparatorluktan kalma Bengü ...
3459
0
Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarixi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış - N. A. Baskakov - makale

Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarixi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış - N. A. Baskakov - makale

Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış - N. A. Baskakov - makale  Söz varlığı içinde, genelde sözlükteki türlerine göre adlar, özelde hayvan adları ve renk adları, ...
3251
0
Ceyhun Vedat Uyqur - Türkcede Fiilden İsim Yapan -ıv-av Eki - Makale

Ceyhun Vedat Uyqur - Türkcede Fiilden İsim Yapan -ıv-av Eki - Makale

  Ceyhun Vedat Uygur - Türkcede Fiilden İsim Yapan -ıv-av Eki - Makale Bu makalede, Türk lehçe ve şivelerinde var olan   ve çeşitli fonksiyonlarıyla yaygın bir şekilde kullanılan -iv,-Av ekinden ...
2676
0
Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler - Ufuk Tavkul

Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler - Ufuk Tavkul

Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler - Ufuk Tavkul    19. yüzyıldan itibaren Avrupa ve Rusya bilim çevrelerinde önemi gittikçe artan Türkoloji çalışmaları neticesinde, çeşitli ...
2849
0
Türkce Metinler İçin Konu Belirleme Sistimi - Müh. Fatih Kesgin -2007

Türkce Metinler İçin Konu Belirleme Sistimi - Müh. Fatih Kesgin -2007

Türkce Metinler İçin Konu Belirleme Sistimi - Müh. Fatih Kesgin -2007 ----------------------- Türkce Metinler İçin Konu Belirleme Sistimi Kesgin, Fatih Bilgi erişimi (BE), bilginin temsil ...
2262
0
Sönmez Ellerin Ocağı – Derviş – Behrüvan Inanlı – Kerec – ebced - 1378 – 340s-سؤنمز ائللرین اوجاغی – درویش – بهروان اینانلی – کرج – ابجد - 1378 – 340س

Sönmez Ellerin Ocağı – Derviş – Behrüvan Inanlı – Kerec – ebced - 1378 – 340s-سؤنمز ائللرین اوجاغی – درویش – بهروان اینانلی – کرج – ابجد - 1378 – 340س

Sönmez Ellerin Ocağı – Derviş – Behrüvan Inanlı – Kerec – ebced - 1378 – 340s سؤنمز ائللرین اوجاغی – درویش – بهروان اینانلی – کرج – ابجد - 1378 – 340س ------------- Türk edebiyatında ...
1970
0
Türkcede Fonetik Pekiştirmeden qaynaqlanan Ünsüz İkizleşmeleri - Ahat Üstüner

Türkcede Fonetik Pekiştirmeden qaynaqlanan Ünsüz İkizleşmeleri - Ahat Üstüner

  Türkcede Fonetik Pekiştirmeden qaynaqlanan Ünsüz İkizleşmeleri - Ahat Üstüner  Eskiden beri Türkçe kelimelerin bünyesinde küçümsenmeyecek oranda ünsüz ikizleşmeleri görüldüğü halde, bu ses ...
2302
0
Xalq Türkülerimizde Av - Mustafa Uslu

Xalq Türkülerimizde Av - Mustafa Uslu

Halk Türkülerimizde Av - Mustafa Uslu  TRT repertuarında ülkemizin bazı yörelerine ait değişik makamlarda, farklı ölçü, ritim kalıpları ve söz yapılarında av konulu türkülere bulunmaktadır. ...
2115
0
Ayşe İlker - Türkmen Türkcesinde Köken Olaraq Kendini Gizleyen Kelimeler

Ayşe İlker - Türkmen Türkcesinde Köken Olaraq Kendini Gizleyen Kelimeler

Ayşe İlker - Türkmen Türkcesinde Köken Olarak Kendini Gizleyen Kelimeler   TÜRKMEN TÜRKÇE'Sİ Doç. Dr. Haluk BERKMEN   Türkmen adı ilk olarak Mahmut ...
2932
0
Uyqur Dili - ebced

Uyqur Dili - ebced

Uygur Dili - ebced
1665
0

آختاریش