آختاریش:

Nağıllara Dönen Tarix

Nağıllara Dönen Tarix

NAĞILLARA DÖNEN TARIX ناغیللارا دؤنَن تاریخ Alisa Nicat Kiril Baki-1993 301-Nağıllara Dönən Tarix (Alisa Nicat)(Kiril)(Baki-1993)
2564
0
Qazi Bürhaneddin-Divan-Aliyar Seferli-Baki-2005

Qazi Bürhaneddin-Divan-Aliyar Seferli-Baki-2005

  Qazi Bürhaneddin-Divan-Aliyar Seferli-Baki-2005 قاضی برهان الدین-دیوان   0335-Qazi Bürhaneddin-Divan (Aliyar Seferli) (Latin) (Baki-2005)   Səfərli Əliyar Qurbanəli oğlu (28 dekabr 1937, ...
5254
0
Tovfiq Quliyev Üzre

Tovfiq Quliyev Üzre

TOFIQ QULIYEV ÜZRE Zamfira Abdullayeva Latin 086-Tofiq Quliyev Üzre (Zamfira Abdullayeva) (Latin)
3617
0
Azerbaycan Etnoqrafiyasi-I-II-III

Azerbaycan Etnoqrafiyasi-I-II-III

AZERBAYCAN ETNOQRAFIYASI -I-II-IIIآزربایجان ائتنوقرافیاسیBaki 2007 300-(1)Azerbaycan Etnoqrafiyasi-I-(Baki 2007) 300-(2)Azerbaycan Etnoqrafiyasi-II-(Baki 2007) 300-(3)Azerbaycan ...
4791
0
- Qutadqu Bilik – Xoşbextlige Aparan Elm – Yusif Balasağunlu – Kamil Veliyev - Ramiz esger- Kiril- Azerbaycan Türkcesi -Latin -Baki -2006

- Qutadqu Bilik – Xoşbextlige Aparan Elm – Yusif Balasağunlu – Kamil Veliyev - Ramiz esger- Kiril- Azerbaycan Türkcesi -Latin -Baki -2006

Qutadğu Bilig - Xoşbəxliyə Aparan Elm  قوتادقو بیلیک-خوشبخلیگه آپاران علم-یوسوف بالاساغون Yusuf Balasağunlu Kamil Vəliyev - Ramiz Əskər Azərbaycan Türkcəsi Latin Baki ...
4584
0
Azerbaycan Xalq Musiqiçileri

Azerbaycan Xalq Musiqiçileri

AZERBAYCAN XALQ MUSIQIÇILERI آزربایجان خالق موسیقیچیلری Firidun Şuşinski Bakı-1985 085-Azerbaycan Xalq Musiqiçileri (Firidun Şuşinski) (Baki-1985)
4820
0
Tatar Edebiyati Tarixi

Tatar Edebiyati Tarixi

TATAR EDEBIYATI TARIXI تاتار ادبیاتی تاریخی Alirahim.A.Aziz Ebced Qazan-1925 300-Tatar Edebiyati Tarixi (Alirahim.A.Aziz) (ebced)(Qazan-1925)
2687
0
Maxtumquli

Maxtumquli

MAXTUMQULIمختومقولی Baymahmıd Atayevic Qarriyev Türkmence Aşqabad-1958 0334-Maxtumquli (Baymahmıd Atayevic Qarriyev)(Türkmence)(Aşqabad-1958)  
2913
0
Sefevilerin Son Dövrü-Ingilisdilli Tarixşünaslıqda

Sefevilerin Son Dövrü-Ingilisdilli Tarixşünaslıqda

SAFEVILERIN SON DÖVRÜ-INGILIS DILLI TARIXŞÜNASLIQDA صفویلرین سون دؤورو-اینگیلیس دیللی تاریخ شناسلیقدا R.İ.Dadaşova Baki-2003 299-Safevilerin Son Dövrü (Ingilis dilli Tarixşünaslıqda) (R.i.Dadaşova ...
2850
0
Sefeviler Dövründe Azerbaycanda Kitabxan Işi

Sefeviler Dövründe Azerbaycanda Kitabxan Işi

  SAFEVILER DÖVRÜNDE AZERBAYCANDA KITABXAN IŞI صفویلر دؤورونده آذربایجاندا کیتابخوان ایشی A.A.Xalefov Baki-2008 298-Safeviler Dövründe Azerbaycanda Kitabxan Işi (A.A.Xalefov) (Baki-2008) + Artıq ...
2876
0
Tarixi Alemarayi Abbasi

Tarixi Alemarayi Abbasi

TARIXI ALEMARAYI ABBASIتاریخی عا لم آرای عباسیLatinBaki-2009 296-Tarixi Alemarayi Abbasi (Latin)(Baki-2009)
2924
0
Osmanli Tarixi Ansiklopedyasi

Osmanli Tarixi Ansiklopedyasi

OSMANLI TARIXI ANSIKLOPEDYASIعثمانلی تاریخی آنسیکلوپئدیاسی 0433-Osmanli Tarixi Ansiklopedyasi  
4485
0

آختاریش