Search:

Gök, Yer, Su Haqqında

Gök, Yer, Su Haqqında

Gök, Yer, Su Hakkında Bu bilmeceler, "Özbek Halk kadı" serisinde çıkarılan "Tapışmaklar" (G.Gulam Edebiyat ve Sanat Neşriyatı; düzenleyip neşre hazırlayan: Zübeyde Hüseinova, Taşkent 1981,368 ...
2664
0
Nurettin Demir - Bir Tuva Masalının Türkiye Türkcesine Aktarılması

Nurettin Demir - Bir Tuva Masalının Türkiye Türkcesine Aktarılması

Degisik vesilelerle bizzat dile getirdigi gibi (Taube 1978, 317 vd.; 1992, 92) 1964 yılında tabir yerindeyse henüz çiçegi burnunda bir akademisyen, Leipzig müzelerinden birinin ziyaretçi defterindeki ...
2868
0
Zuhal qarqı Ölmez - Meninskinin Sözlüğündeki Tatarca Sözcükler

Zuhal qarqı Ölmez - Meninskinin Sözlüğündeki Tatarca Sözcükler

 Meninski'nin Sözlüğündeki Tatarca Sözcükler Zuhal Kargı Ölmez  bu makalede şimdiyə dək çox karışık kökənli sanılan sözlərə açıklamalar gətrilib.  ilkar. ulak .xuraz. xoruz. xirs.
2894
1
Beyitler

Beyitler

Folklorun yalnızca tek bir halka mahsus olan türlerine seyrek rastlanır. Çünkü folklor meydana gelişi, yaşama şekilleri ve hayatta tuttuğu yeri bakımından şiir sanatının en beynelmilel türü olarak ...
2234
0
Kenan Ziya Osmanlılarda Lalalıq Müessesesi

Kenan Ziya Osmanlılarda Lalalıq Müessesesi

Osmanlılarda Lalalıq Müessesesi 1999 Kenan Ziya 
2473
0
Hazine-i Fünun dergisi (27-52. sayfalar) (inceleme ve seçilmiş metinler)

Hazine-i Fünun dergisi (27-52. sayfalar) (inceleme ve seçilmiş metinler)

ÖZET Kültür hayatımızın bir parçası olan gazete ve dergiler, yayımlandıkları dönemin siyasî, tarihi ve içtimaî hayatını aksettirirler. Bu yayınların incelenmesi bizi bilmediğimiz gerçeklerle ...
2781
0
kayseri sözlügü

kayseri sözlügü

kayseri sözlügü derliyen: h.hüsnü dil-tarih-edebiyat 1934
2728
0
Tarixsel Kapitalizm - Immanuel Wallerstein

Tarixsel Kapitalizm - Immanuel Wallerstein

Immanuel Wallerstein 1930 yılında New Yorkta doğdu. Columbia Üniversitesi'nden 1951 yılında lisans, 1959 yılında doktora diploması aldı ve aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü'nde öğretim ...
3466
0
Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Seçmələr (Şeirlər, poemalar, dramlar) 4 cild

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Seçmələr (Şeirlər, poemalar, dramlar) 4 cild

MÜƏLLİF HAQQINDA Şirinxanım Ağabala qızı Kərimbəyli (ədəbi təxəllüsü ŞADİMAN) 2 sentyabr 1955-ci ildə Siyazən (keçmiş Dəvəçi, indiki Şabran) bölgəsinin Tağay kəndində anadan olub. Do- ğulduğu kənddə ...
3494
0
Alimcan İnayet  - Nerin Köse - Aşık Garibin Türkmen ve Uyqur varyantları Üzerine

Alimcan İnayet - Nerin Köse - Aşık Garibin Türkmen ve Uyqur varyantları Üzerine

Anlatı geleneğimizin en son halkasını teşkil eden. o sebeple efsane. destan. masal gibi sözlü türlere has pekçok özelliği bünyesinde banndıran halk hikayelerımızın Türkler'in geçmişte yaşadığı ve ...
2617
0
Nesrin Güllüdağ - Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları

Nesrin Güllüdağ - Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları

ÖZET Kişi adları üzerine yapılacak çalışmalar kültür tarihi, dilbilim ve halkbilim çalışmaları açısından önem taşımaktadır. İsimlerin veriliş sebepleri dinî, millî ve mahallî sebeplerle olmaktadır. ...
2483
0

Search