Search:

Görüş Dergisi -Makaleler- گؤروش-بیرنجی جلد - Makale

Görüş Dergisi -Makaleler- گؤروش-بیرنجی جلد - Makale

Görüş Dergisi (birinci qapiq) گؤروش-بیرنجی جلد kəsli (makale) toplusu Tebriz-1379 Ebced 0374-Görüş Dergisi -Birinci Qapiq
1685
0
Melda Özdemir - Bolu İlinde Geleneksel Kadın Başlıqları - Makale

Melda Özdemir - Bolu İlinde Geleneksel Kadın Başlıqları - Makale

Folklorik Kadın kıyafetleri Türk kültürünün en zengin ve gösterişli dallarından biridir. Geleneksel Türk el sanatları içinde önemli bir yeri olan kadın başlıkları da yüzyıllardır geleneksel Türk ...
3867
0
Ahmet Günşen - Göster ve Görset Fiillerinin Yapısı Üzerine - Makale

Ahmet Günşen - Göster ve Görset Fiillerinin Yapısı Üzerine - Makale

Bugün Türkiye Türkçesi yazı dili ve ağızları ile bazı çağdaş Türk lehçelerinde aynı anlamda kullanılan biri göster-, diğeri görset- ~ körset- şeklinde olan iki fiil şekliyle ...
2553
0
بناب منظومه سی - محمدرضا نوروزي طاهر بناب -  سورگون- ​binab mənzuməsi - məhəmməd novruziye tahir binab - sürgün

بناب منظومه سی - محمدرضا نوروزي طاهر بناب - سورگون- ​binab mənzuməsi - məhəmməd novruziye tahir binab - sürgün

 ​binab mənzuməsi  məhəmməd novruziye tahir binab sürgün  بناب منظومه سی محمدرضا نوروزي طاهر بناب به اهتمام: ابراهیم نوروزي طاهر بناب ساهمانلایان: بهرام سورگون  
1767
0
Fatma Sibel Bayraqdar - qomşu Sözcüğü Üzerine - Makale

Fatma Sibel Bayraqdar - qomşu Sözcüğü Üzerine - Makale

Türkiye Türkçesi'de "komşu" şeklinde telaffuz edilen sözcük, tarihi ve günümüz şive ve lehçeleri çerçevesinde incelenmiş ve karşımıza üç tip söyleniş çıkmıştır: 1. körşi, 2. konşu/konşı, 3. ...
2305
0
Murad Yurdakök - Sümercedeki Türkce Tibbi Sözcükler - Makale

Murad Yurdakök - Sümercedeki Türkce Tibbi Sözcükler - Makale

M.Ö. 3100-1800 yılları arasında yaşamış olan Sümerlerin dilinde, Türkçe kökenli 168 sözcük vardır. Bu sayı azımsanamayacak kadar fazladır. Çünkü iki Hint-Avrupa dili arasındaki ortak sözcüklerin ...
2586
0
Fatih Kirişçioğlu - Saha-Yakut Türkcesinden Hareketle Türk Etimolojik Sözlüğüne Bir Katkı

Fatih Kirişçioğlu - Saha-Yakut Türkcesinden Hareketle Türk Etimolojik Sözlüğüne Bir Katkı

Etimoloji ( köken bilgisi) , dil bilimi açısından kelimelerin ses , anlam ve yapı unsurlarından yararlanıp asli köklerine doğru inerek , o kelimeleri meydana getiren şekille, o şekillerin belirttiği ...
2841
0
Erhan Aydın - Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine

Erhan Aydın - Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine

Eski Türk yazıtlarında kullanılan deyimler, atasözleri, ikilemeler, benzetmeler, metaforlar gibi kullanımlar o dilin eskiliğine ve kullanışlılığına işaret eder. Özellikle ben-zetmeli kullanımlar ...
2578
0
Paşa Yavuzaslan - Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir erebce-Türkce Sözlük Üzerine Notlar

Paşa Yavuzaslan - Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir erebce-Türkce Sözlük Üzerine Notlar

Türk dili sahasında yazılan sözlük türündeki ilk kaynak, Kaşgarlı Mahmud'un dil tarihimiz açısından yeri doldurulamayacak olan Uvanu Lügiıti't-Türk adlı eseridir. Bugün, geniş coğrafi ...
2930
0
Fuzuli Bayat - Irk pitik Metininin Poetik Yapısı

Fuzuli Bayat - Irk pitik Metininin Poetik Yapısı

Şehir kültürünün ilk sözlü abidesi olan Irk Bitig, IX. yy. da Göktürk alfabesi ile yazıya alınmış ve iyi-kötü zıtlığı üzerine kurulmuş fal kitabıdır. Asonans kafiye üzerine kurulan Irk ...
3277
0
Aysu Ata - Derleme Sözlüğünde Geçen En Eski Türkce Kelimeler

Aysu Ata - Derleme Sözlüğünde Geçen En Eski Türkce Kelimeler

Aysu Ata - Derleme Sözlüğünde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler آی سو آتا – ده رله مه سؤزلوگونده گئچن ان ائسکی تورکچه کلیمه لر    eski türk dil kurumu'nun, ilkini 1963'te sonuncusunu da ...
3850
0
Alimcan İnayet - Uyqur Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım

Alimcan İnayet - Uyqur Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım

 Alimcan İnayet - Uygur Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım عالیمجان عنایت - اویقور سؤزجوغونون کؤکه نی ئ آنلامی اوزه رینه یئنی بیر یاکلاشیم “Uygur” sözcügünün etimolojisi ve ...
2094
0

Search