Search:

Özlem Demirel Dönmez - Divani Luğatit Türk ve Kutadgu Biligde İntikam Kelimeleri

Özlem Demirel Dönmez - Divani Luğatit Türk ve Kutadgu Biligde İntikam Kelimeleri

Bu çalışmada, Divani Lugatit Türk ve Kutadgu Bilig’de geçen intikamla ilgili sözcükler tespit edilmiş ve anlam farklılıkları değerlendirilmiştir. Söz konusu eserlerde intikam; öç, kek ve öçüt ...
3006
0
Nuran Yılmaz - 11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divani Luğatit Türkteki Yansımaları

Nuran Yılmaz - 11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divani Luğatit Türkteki Yansımaları

Milletlerin tarihi metinleri o milletin kültürünün tescilli belgeleri olduğundan tarihi köklerini tespitte son derece elzem kaynaktırlar. Bu bakımdan zamanımızdan yaklasık bin yıl önce yazılan Divanü ...
2104
0
Ahmed Günşen - Söz Varlığı Işığında Divani Luğatit Türkte Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait izler

Ahmed Günşen - Söz Varlığı Işığında Divani Luğatit Türkte Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait izler

Dîvânu Lûgati’t-Türk, Türk dili ve edebiyatının ilk örneklerini ihtiva etmesi yanında, 11. yüzyıldaki yüksek Türk kültür ve medeniyetini yansıtması bakımından da Türklüün temel eserlerinden ...
2205
0
15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAQUB-I ÇERXİ

15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAQUB-I ÇERXİ

15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAKUB-I ÇERHÎ Doktora Tezi  Ahmet Cahid Haksever
1548
0
İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜL LÜGA ADLI ESERİ

İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜL LÜGA ADLI ESERİ

İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜ’L LÜGA ADLI ESERİ  YÜKSEK LİSANS TEZİ FATİH KILINÇ
1539
0
ODYSSEİA Homeros

ODYSSEİA Homeros

ODYSSEİA Homeros Çeviren Ahmet Cevat Emre  
2617
0
İLİADA Homeros

İLİADA Homeros

İLİADA Homeros Çeviren Ahmet Cevat Emre  
2947
0
İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan

İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan

İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan H J Storig
3367
0
HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK

HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK

HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK DOKTORA TEZİ Dilek CERAN
1386
0
HİDAYET ÇELEBİ VE DİVANI

HİDAYET ÇELEBİ VE DİVANI

HİDÂYET ÇELEBİ VE DÎVÂNI YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim SONA
1664
0
MARTIN  HEIDEGGERİN  TEKNOLOJİ  YORUMU

MARTIN HEIDEGGERİN TEKNOLOJİ YORUMU

MARTIN  HEIDEGGER’İN  TEKNOLOJİ  YORUMU  Yüksek  Lisans  Tezi  Zehra Tonyalı
2408
0
İnsan Yönetme Sanatı

İnsan Yönetme Sanatı

İnsan Yönetme Sanatı Herbert N. Casson 
4422
0

Search