Search:

Azərbaycan Şeirinin Poetikası - Himalay Ənveroğlu

Azərbaycan Şeirinin Poetikası - Himalay Ənveroğlu

Zəngin Azərbaycan şeiri çох böyük və şərəfli bir yоl keçmişdir. О, həyata хeyli yaхınlaşmış, estetik imkanlarını artırmışdır. Müasir ictimai gerçəklik şairin qarşısında böyük tələblər qоyur, оndan ...
1992
0
Poeziyanın Dili Dilin Poeziyası - Əzizxan Tariverdi

Poeziyanın Dili Dilin Poeziyası - Əzizxan Tariverdi

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı yalnız heyatımızuı çağdaş gerçəkliyinin, müasirimiz olan insanın mənəvi dünyasının deyil, Jıəm də ana dilimizin bizim günlərdəki realliğınuı ifadəsidir. Bütün zamanlarda ...
2078
0
Azərbaycan Rumanının İnkişaf probləmləri - Himalay Ənvəroğlu

Azərbaycan Rumanının İnkişaf probləmləri - Himalay Ənvəroğlu

Azərbaycan romanının tarixi inkişaf yolunun öyrənilməsində iki əsas mеyl qabarıq görünür. Birincisi, roman rеalist nəsrin üç əsas janrından biri hеsab еdilir və bu halda onun kеçdiyi tarixi inkişaf ...
2219
0
Məhsəti Gəncəvi Nəğmələi - Rafael Hüseynov - Rizvan Sədrixanov

Məhsəti Gəncəvi Nəğmələi - Rafael Hüseynov - Rizvan Sədrixanov

Azərbaycan uzunömürlülər diyarıdır. Bu yurdda yaşı yüzü ötüb keçənlər az deyiL. Lakin bu torpağın yaşı doqquz yüzü haqlayan Məhsəti Gəncəvi kimi də övladları var. Məhsəti ömrü onun sənət ...
3942
0
Aşıq Musiqisi Antolojyasi Antology Of Ashiq

Aşıq Musiqisi Antolojyasi Antology Of Ashiq

AŞIQ MUSIQISI ANTOLOGIYASI  Antology Of Ashiq   
2689
0
هیجران داغی – محرم پریزاد - سورگون -  HICRAN DAĞI - Meherrem Perizad - Sürgün

هیجران داغی – محرم پریزاد - سورگون - HICRAN DAĞI - Meherrem Perizad - Sürgün

 HICRAN DAĞI Meherrem Perizad - Sürgün  هیجران داغی  محرم پریزاد - سورگون  
2498
0
Qeyri Adi Yuxu

Qeyri Adi Yuxu

QEYRI ADI YUXU   
2660
0
Azerbaycan Xalq edebiyatı - Qaçaq Nebi - E. H. Tahirov

Azerbaycan Xalq edebiyatı - Qaçaq Nebi - E. H. Tahirov

AZERBAYCAN XALQ EDEBIYYATI  QAÇAQ NEBI  E H Tahirov  
3005
0
Türk Kültür Tarixi - Bahaetdin Ögel

Türk Kültür Tarixi - Bahaetdin Ögel

TÜRK KÜLTÜR TARIXI  Bahaeddin Ögel Ankara 1984   
4179
0
Türkiyede Çocuk Oyunları Derlemeler - Bekir Onur - Neslihan Güney-2002-557s

Türkiyede Çocuk Oyunları Derlemeler - Bekir Onur - Neslihan Güney-2002-557s

 Türkiyede Çocuk Oyunları Derlemeler - Bekir Onur - Neslihan Güney-2002-557s 
3212
0
Ağ Göyərçin Azərbaycan Nağili

Ağ Göyərçin Azərbaycan Nağili

AĞ GÖYERÇIN  Azerbaycan Nağili   
9589
0
İllərin Otayı - Elşən Əzim

İllərin Otayı - Elşən Əzim

İllerin Otayı  Elşen Ezim   
1733
0

Search