Search:

Behiye Köksel - Divani Luğatit Türkte Yer Alan Efsaneler

Behiye Köksel - Divani Luğatit Türkte Yer Alan Efsaneler

Özet Divanü Lugati’t-Türk, Türk kültürü açısından çok önemli bir eserdir. Dil ve edebiyat açısından zengin örneklere sahip bu eserde bilhassa atasözleri ve iirler önemli yer tutar. Bu yüzden bugüne ...
2408
0
DESCARTES YÖNTEM ÜZERİNE KONUŞMA

DESCARTES YÖNTEM ÜZERİNE KONUŞMA

Yöntem üzerine konuşma, Descartes'ın birinci dönem yapıtlarındandır. 1618'den 1637'ye kadar sürmüş olan bu birinci döneminde, Descartes bir filozoftan çok bir bilim adamıdır; dünya ...
2503
1
TÜRKCE METİNLER ÜÇÜN  KONU BELİRLEME SİSTİMİ  YÜKSEK LİSANS TEZİ  Müh. Fatih KESGİN

TÜRKCE METİNLER ÜÇÜN KONU BELİRLEME SİSTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Fatih KESGİN

TÜRKÇE METİNLER İÇİN KONU BELİRLEME SİSTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET Bilgi erişimi (BE), bilginin temsil edilmesi, saklanması, düzenlenmesi ve gerektiği zamanda erişilebilmesini mümkün ...
2066
0
Ahmet Turan SİNAN - NECATİ BEG DİVANINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE - DİVAN

Ahmet Turan SİNAN - NECATİ BEG DİVANINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE - DİVAN

Deyimler, diğer bir takım kalıp ifadelerle birlikte bir dilin önemli dil ürünleri durumundadır. Deyimlerin ve atasözlerinin bir anlatım özelliği olarak divan şiirinde kullanılması 15 ve 16. ...
2815
0
Metin TÜRKTAŞ - DİVANİ LUĞATİT TÜRK'TE YER ALAN VE XI. YÜZYILDA TÜRKLER ARASINDA OYNANAN OYUNLAR

Metin TÜRKTAŞ - DİVANİ LUĞATİT TÜRK'TE YER ALAN VE XI. YÜZYILDA TÜRKLER ARASINDA OYNANAN OYUNLAR

Kaş gar lı Mahmut'un II. Yüzyılda yazmış olduğu Divanü Lügati't-Türk adlı eseri kaynak alınarak o dönem Türklerinin oynamış oldukları oyunlar ve eğlenceler ele alınmıştır. Oyunlar, özünü, ...
2368
0
Hatice Şahin - Kaşgarlı'dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler - Divan

Hatice Şahin - Kaşgarlı'dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler - Divan

Kasgarlı Mahmut Karahanlı döneminde yazdığı eser dolayısıyla Türk dünyasının en önemli isimleri arasında yer almaktadır. Kasgarlı’nın Türklük bilimiyle ilgili çalısmaların birçok alanında ilk ...
2341
0
Nigar Oturaqçı - Divani Luğatit Türkteki Botanik Terimlerinin Qazaq Türkcesinde ve Türkiye Türkcesinde Görünümleri

Nigar Oturaqçı - Divani Luğatit Türkteki Botanik Terimlerinin Qazaq Türkcesinde ve Türkiye Türkcesinde Görünümleri

Bu çalışmada Divanü Lûgati’t Türk’te yer alan botanik terimlerinin Kazak Türkçesindeki ve Türkiye Türkçesindeki görünümleri değerlendirilecektir. Divanü Lûgati’t Türk’te yer alan ve Kazak Türkçesi ...
2200
0
Alimcan İNAYET - Divani Luğatit TÜRKTE GEÇEN ÇİN VE MAÇİN ADI ÜZERİNE

Alimcan İNAYET - Divani Luğatit TÜRKTE GEÇEN ÇİN VE MAÇİN ADI ÜZERİNE

Bilindiği gibi, Çinliler Qin Shi-huang döneminden sonra, hiçbir zaman kendi ülkelerine “Çin” dememişlerdir. Kendi ülkelerini “Zhong guo”, “Zhong-yuan” adlarıyla ifade eden Çinlilerin etnik adı da ...
2270
0
Zekiye Gül Elbir - Yazı Diline Göre Yeni Uyqur Türkcesinin Kuça Ağzındaki Ses Değişmeleri

Zekiye Gül Elbir - Yazı Diline Göre Yeni Uyqur Türkcesinin Kuça Ağzındaki Ses Değişmeleri

Zekiye Gül Elbir - Yazı Diline Göre Yeni Uygur Türkçesinin Kuça Ağzındaki Ses Değişmeleri
2291
0
5-Ses -  Türkiye Türkcesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler - Y. İ. Vasiliev - Makale

5-Ses - Türkiye Türkcesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler - Y. İ. Vasiliev - Makale

5- Ses Türkiye Türkçesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler Y. İ. Vasiliev  
2835
0
Faruq K. Timurtaş - Eski Anadolu Türkcesi - Ses

Faruq K. Timurtaş - Eski Anadolu Türkcesi - Ses

Faruk K. Timurtaş - Eski Anadolu Türkçesi - Ses
2467
0
The Turkic Languages and Peoples, An Introduction to Turkic Studies

The Turkic Languages and Peoples, An Introduction to Turkic Studies

The Turkic Languages and Peoples, An Introduction to Turkic Studies
1889
0

Search