Search:

EYÜP  SABRİ  PAŞANIN  MAHMUDUS-SİYERİ

EYÜP SABRİ PAŞANIN MAHMUDUS-SİYERİ

Siyer, Hz. Peygamber’in hayatını tüm yönleriyle ele alan ilme verilen addır. Hz. Peygamber’in hayatı, her dönemde Müslümanlar için çok büyük bir önem arz etmiştir. Hadis râvileri Hz. Peygamber’in ...
2159
0
Melik  Duyar - Hafiza  Teknikleriyle  Ingilizce

Melik Duyar - Hafiza Teknikleriyle Ingilizce

Melik  Duyar-Hafiza  Teknikleriyle  Ingilizce   Benzeşim ve hayali görselleştirme teknikleriyle ingilizce kelimeleri kolayca öğrenecek, bilgileri hafızanızda depolayacaksınız. Örnek Kelime ...
2933
0
POSTMODERN  KELİMELER  SÖZLÜGÜ

POSTMODERN KELİMELER SÖZLÜGÜ

SÖZLERİN ÖZÜ-TERİMLERİN SESSİZLİGİ Bırakın şimdi surat asmayı. Niyetim, keyif kaçırmak değil. Ama sözünü etmeden geçmek de olmaz: Bizim "neoloji", yani yeni terim bulma performansımız doyurucu ...
3579
0
ER RİSALETÜL AHMEDİYYE FİL VELADETİL MUHAMMEDİYYE HAKKINDA

ER RİSALETÜL AHMEDİYYE FİL VELADETİL MUHAMMEDİYYE HAKKINDA

Eski Anadolu Türkçesi 13.yy’dan 15.yy ortalarına kadar olan dönemde kullanılan yazı dilinin adı olarak ifade edilmektedir. Çalışmada bu döneme ait olan Hamdullah Hamdi’nin “Er-risalet-‘l-Ahmediyye ...
2545
0
Saadettin Gömeç - Divani Luğatit Türkde Akrabalık Bildiren Terimler

Saadettin Gömeç - Divani Luğatit Türkde Akrabalık Bildiren Terimler

Özet Bu makalede Türk milletinin temel yaıtsını teşkil eden aile kurumu ve buna bağlı olarak akrabalık dereceleri üzerinde durulmaktadtr. Dilimize yabancı menşeili akrabalık adların ...
2283
0
Mustafa S. Kaçalin - Divani Luğatit Türk Üzerine Birkaç Söz

Mustafa S. Kaçalin - Divani Luğatit Türk Üzerine Birkaç Söz

Divanü Lugati ’t-Türk üzerine söylenecek ne kaldı ki?” derken yine söyleyecek bir şeylerin kalmış olabileceğini akıldan uzak tutmamak gerekir. İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi Arabî 4189 numarada ...
2723
0
Metin Türktaş - Divani Luğatit Türkte Yer Alan ve XI. yüzyılda Türkler Arasında Oynanan Oyunlar

Metin Türktaş - Divani Luğatit Türkte Yer Alan ve XI. yüzyılda Türkler Arasında Oynanan Oyunlar

ÖZET Kaş gar lı Mahmut'un II. Yüzyılda yazmış olduğu Divanü Lügati't-Türk adlı eseri kaynak alınarak o dönem Türklerinin oynamış oldukları oyunlar ve eğlenceler ele alınmıştır. Oyunlar, ...
2239
0
Alimcan İnayet - Divani Luğatit Türkte Doğumla İlgili Örf Adet ve Ritüellere

Alimcan İnayet - Divani Luğatit Türkte Doğumla İlgili Örf Adet ve Ritüellere

İnsan hayatının önemli geçiş dönemlerinden biri doğumdur. Doğumla ilgili oluşan örf adet, gelenek ve inanışlar bireysel ve sosyal yaşamın önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Soyun ve ocağın devam ...
2045
0
Mustafa Arqunşah - qalib Güner - Divani Luğatit Türkte Geçen bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

Mustafa Arqunşah - qalib Güner - Divani Luğatit Türkte Geçen bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

Türkçenin bütün çağdaş lehçelerinde kullanılması yanında komşu dillere de geçmiş olan bayram kelimesi ilk defa Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanü Lügati’t-Türk’te (DLT) geçmektedir. Kâşgarlı ...
2610
0
Murad Özbay - Deniz Melanlıoğlu - Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divani Luğatit Türk

Murad Özbay - Deniz Melanlıoğlu - Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divani Luğatit Türk

Özet Kelime, anlatılmak istenen düşüncelerin göstergesidir. Bireyin sahip oldu- ğu kelime sayısı, onun anlama ve anlatma yeteneğini etkiler. Bu nedenle kelime öğretiminin, dil eğitiminde ayrı ...
2315
0
Muharrem Kaya - Divani Luğatit Türkün Xalqbilimi Açısında Önemi

Muharrem Kaya - Divani Luğatit Türkün Xalqbilimi Açısında Önemi

Kaşgarlı Mahmud'un XL yüzyılda yazdığı, Türk kültürünün en önemli hazinelerinden biri olan bu eser, ansiklopedik bir sözlüktür. Yazılma amacı ise Türkçe'nin Arapça kadar zengin olduğunu ...
2510
0
qalib Güner - Divani Luğatit Türkte Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler - Divan

qalib Güner - Divani Luğatit Türkte Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler - Divan

Özet Divânü Lugâti’t-Türk, Türk dili Türk kültürünün en önemli eserlerinden biridir. Onu ayrıcalıklı kılan temel özelliği, araştırmacılara üzerinde hassasiyetle durulması, ayrıntılı olarak incelenip ...
2096
0

Search