Arama:

Ahmed Günşen - Söz Varlığı Işığında Divani Luğatit Türkte Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait izler

Ahmed Günşen - Söz Varlığı Işığında Divani Luğatit Türkte Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait izler

Dîvânu Lûgati’t-Türk, Türk dili ve edebiyatının ilk örneklerini ihtiva etmesi yanında, 11. yüzyıldaki yüksek Türk kültür ve medeniyetini yansıtması bakımından da Türklüün temel eserlerinden ...
2198
0
15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAQUB-I ÇERXİ

15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAQUB-I ÇERXİ

15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAKUB-I ÇERHÎ Doktora Tezi  Ahmet Cahid Haksever
1541
0
İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜL LÜGA ADLI ESERİ

İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜL LÜGA ADLI ESERİ

İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜ’L LÜGA ADLI ESERİ  YÜKSEK LİSANS TEZİ FATİH KILINÇ
1530
0
ODYSSEİA Homeros

ODYSSEİA Homeros

ODYSSEİA Homeros Çeviren Ahmet Cevat Emre  
2610
0
İLİADA Homeros

İLİADA Homeros

İLİADA Homeros Çeviren Ahmet Cevat Emre  
2938
0
İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan

İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan

İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan H J Storig
3359
0
HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK

HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK

HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK DOKTORA TEZİ Dilek CERAN
1379
0
HİDAYET ÇELEBİ VE DİVANI

HİDAYET ÇELEBİ VE DİVANI

HİDÂYET ÇELEBİ VE DÎVÂNI YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim SONA
1657
0
MARTIN  HEIDEGGERİN  TEKNOLOJİ  YORUMU

MARTIN HEIDEGGERİN TEKNOLOJİ YORUMU

MARTIN  HEIDEGGER’İN  TEKNOLOJİ  YORUMU  Yüksek  Lisans  Tezi  Zehra Tonyalı
2399
0
İnsan Yönetme Sanatı

İnsan Yönetme Sanatı

İnsan Yönetme Sanatı Herbert N. Casson 
4413
0
Tarixde Akıl İdealist Felsefeyi Sona Erdiren

Tarixde Akıl İdealist Felsefeyi Sona Erdiren

Tarihte Akıl, İdealist felsefeyi sona erdiren ünlü Alman filozofu Hegel'in, bugünkü tarih yazımına da damgasını vurmuş, tarih felsefesi ya da kendi deyimiyle, felsefi dünya-tarihi ...
2762
0
ESTETİK Güzel Sanatlar Üzerine Dersler Giriş

ESTETİK Güzel Sanatlar Üzerine Dersler Giriş

ESTETİK: Güzel Sanatlar Üzerine Dersler Giriş Çeviren Aziz Yardımlı  
2032
0

Arama