Arama:

Van Gölü Havzası Örnekleri İle xalq İnanclarımızda Ölüm Meleği I

Van Gölü Havzası Örnekleri İle xalq İnanclarımızda Ölüm Meleği I

Ölümle ilgili inançlar, ölüm gelmeden başlar, ölüm sürecide ve ölümden sonra da devam eder. Bütün bu dönem zarfında ölüm meleği ile ilgili inançların farklı bir yeri vardır. Ölüm Meleği ile ilgili ...
2458
0
Divani Luğatit Türkte Qıpçaqca qeydiyle verilen Kelimelerin Tarixi Qıpçaq Sözvarlığı İçindeki Yeri-Funda Topraq

Divani Luğatit Türkte Qıpçaqca qeydiyle verilen Kelimelerin Tarixi Qıpçaq Sözvarlığı İçindeki Yeri-Funda Topraq

Özet: Büyük Türk dilcisi Kaşgarlı Mahmud tarafından 11. yüzyılda kaleme alınan Divanü Lugati't-Türk, Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olma özelliğinin yanı sıra içerdiği zengin malzeme ile günümüz ...
2118
0
Ali Akar - Divani Lüğatit-Türk İle Anadolu Ağızlarındaki Ortak Unsurlar Üzerine

Ali Akar - Divani Lüğatit-Türk İle Anadolu Ağızlarındaki Ortak Unsurlar Üzerine

Divanü Lügati'tTürk'ü yazışının 925. Yılı dolayısıyla büyük Türk dilcisi Kaşgarlı Mahmud'un ruhuna ithaf olunur.Ağızlar, dilin en canlı alanlarından biridir. Yazı dilinde olmayan pek çok ...
2420
0
Özlem Demirel Dönmez - Divani Luğatit Türk ve Kutadgu Biligde İntikam Kelimeleri

Özlem Demirel Dönmez - Divani Luğatit Türk ve Kutadgu Biligde İntikam Kelimeleri

Bu çalışmada, Divani Lugatit Türk ve Kutadgu Bilig’de geçen intikamla ilgili sözcükler tespit edilmiş ve anlam farklılıkları değerlendirilmiştir. Söz konusu eserlerde intikam; öç, kek ve öçüt ...
3109
0
Nuran Yılmaz - 11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divani Luğatit Türkteki Yansımaları

Nuran Yılmaz - 11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divani Luğatit Türkteki Yansımaları

Milletlerin tarihi metinleri o milletin kültürünün tescilli belgeleri olduğundan tarihi köklerini tespitte son derece elzem kaynaktırlar. Bu bakımdan zamanımızdan yaklasık bin yıl önce yazılan Divanü ...
2199
0
Ahmed Günşen - Söz Varlığı Işığında Divani Luğatit Türkte Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait izler

Ahmed Günşen - Söz Varlığı Işığında Divani Luğatit Türkte Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait izler

Dîvânu Lûgati’t-Türk, Türk dili ve edebiyatının ilk örneklerini ihtiva etmesi yanında, 11. yüzyıldaki yüksek Türk kültür ve medeniyetini yansıtması bakımından da Türklüün temel eserlerinden ...
2312
0
15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAQUB-I ÇERXİ

15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAQUB-I ÇERXİ

15. YÜZYIL BİR TÜRK SUFİSİ: YAKUB-I ÇERHÎ Doktora Tezi  Ahmet Cahid Haksever
1624
0
İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜL LÜGA ADLI ESERİ

İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜL LÜGA ADLI ESERİ

İBN DÜREYD VE CEMHERA TÜ’L LÜGA ADLI ESERİ  YÜKSEK LİSANS TEZİ FATİH KILINÇ
1613
0
ODYSSEİA Homeros

ODYSSEİA Homeros

ODYSSEİA Homeros Çeviren Ahmet Cevat Emre  
2760
0
İLİADA Homeros

İLİADA Homeros

İLİADA Homeros Çeviren Ahmet Cevat Emre  
3074
0
İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan

İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan

İlkçağ Felsefesi - Hind Çin Yunan H J Storig
3524
0
HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK

HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK

HİSAR ŞİİRİNDE ÇOCUK DOKTORA TEZİ Dilek CERAN
1452
0

Arama