Arama:

Yaşayan Eski Türk İnancları İtibariyle Türk Mitolojisi ve Prof. Dr. Bahaetdin Ögel

Yaşayan Eski Türk İnancları İtibariyle Türk Mitolojisi ve Prof. Dr. Bahaetdin Ögel

Bu çalımada, Bahaeddin Ögel’in kısa biyografisi verilmi ve daha sonra onun Türk kültür tarihine yönelme seyrine ve mitoloji konulu eserlerine deinilmitir. Bugün yapılmaya çalıılanlar ile O’nun ...
3457
0
Rövşən Əlizadə - Azərbaycan Folklorunda Təbiət Kultları - Mitoloji

Rövşən Əlizadə - Azərbaycan Folklorunda Təbiət Kultları - Mitoloji

Monoqrafiyada müyynlsdirilmisdir ki, mhz tbit cisimlri mifoloji düsüncnin ilkin obyektlri olmus, ilkin mifoloji obraz v süjetlr tbit cisimlrinin mifiklsdirilmsi ...
2423
0
Yasemin Örs - Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri

Yasemin Örs - Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri

Dünya’dan bakıldığında grup halinde görülen yıldızlar topluluğuna takımyıldız denir. Gruptaki yıldızlar birbirine sanal (düşsel) çizgilerle bağlanacak olursa, ortaya belirli şekiller çıkar. Eski ...
3234
0
حسن اومود اوغلو رنگلر

حسن اومود اوغلو رنگلر

حسن اومود اوغلو رنگلر
2672
0
Süreyya Ülker - Ala Rengi - Boya

Süreyya Ülker - Ala Rengi - Boya

kızılla kara arası bir renk olan ala ülkemizde daha çok kahverengi olarak bilinmektedir. ala sözü eski türkçe'de rengârenk, çilli anlamlarına gelmekteydi (4, 9). aladağ, alageyik, alabalık ...
3070
0
Ayşe Yıldıran Yeşil - Boya

Ayşe Yıldıran Yeşil - Boya

Özet Renk çemberinde mavi ile sari arasinda yer alan yesil, bir ararenk olmasi dogrultusunda sakinlestirici, çekimser, rahatlatici, davetkar ve disil özelliklerle bütünlestirilir. Oysa birçok ...
2313
0
Nesrin Bayraktar - Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları - Boya

Nesrin Bayraktar - Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları - Boya

Sarı renk adı; Türkçenin bilinen en eski yazılı belgeleri olan Orhon Yazıtlarından bu yana Türkçede kullanılmaktadır. Sarıg > saru > TT sarı. Sarı, Türkçenin her döneminde kullanılmış olması ...
2758
0
Nesrin Bayraktar - Kavram ve Anlam Boyutunda Al, Kırmızı ve Kızıl - Boya

Nesrin Bayraktar - Kavram ve Anlam Boyutunda Al, Kırmızı ve Kızıl - Boya

Türkçede hemen hemen aynı rengi karşılar gibi görünen renk adı vardır: al, kızıl ve kırmızı. Bu üç renk adından al ve kızıl Türkçe, kırmızı Arapçadır. Sözlüklerde bu üç renk adı birbirleriyle ...
3171
0
Nesrin Bayraqdar - qara ve Siyah Reng Adlarının Türkcedeki qavram ve Anlam Boyutu Üzerine  - Boya

Nesrin Bayraqdar - qara ve Siyah Reng Adlarının Türkcedeki qavram ve Anlam Boyutu Üzerine - Boya

Bu çalışmada; siyah ve kara renk adlarının eş anlamlılık bağlamını saptamak amacıyla anlam ve kavram boyutunda incelemesi yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda aynı rengi gösteren iki renk adının anlam ...
3271
0
Nesrin Bayraktar - Boz ve Kır Renk Adlarının Kavram, Anlam ve Biçim Boyutu Üzerine - Boya

Nesrin Bayraktar - Boz ve Kır Renk Adlarının Kavram, Anlam ve Biçim Boyutu Üzerine - Boya

Boz ve kır renk adları sözlüklerde genellikle birbirleriyle es anlamlı olarak gösterilmekte ve çogunlukla digerinin özelliklerini açıklamada kullanılmaktadır. Bu çalısmada bu iki renk adının ...
3056
0
Salim Küçük - Türkiye Türkcesindeki Reng Adaları ve Özellikleri

Salim Küçük - Türkiye Türkcesindeki Reng Adaları ve Özellikleri

Zengin ve canlı bir renk kültürüne sahip olan Türkiye Türkçesinde renk kavramını kapsamlı bir sekilde inceleyen makale türündeki çalısmaların sayısı oldukça azdır. Özellikle sözlük türünde ...
2767
0
Divani luğatit Türk Kaşgarlı Mahmud Ansiklopedilerde

Divani luğatit Türk Kaşgarlı Mahmud Ansiklopedilerde

Divanü luğati't Türk Kaşgarlı Mahmud Ansiklopedilerde   Kaşgarlı Mahmud Yaşamı 11.yüzyılda, Karahanlılar döneminde yetişen, soylu bir aileden gelen ve iyi bir eğitim alan Kaşgarlı Mahmud, ...
3042
0

Arama