Arama:

Duyqular Çingiz Əliməmədov Şeirləri

Duyqular Çingiz Əliməmədov Şeirləri

Çingiz Əliməmədov Duyğular Şeirləri
2084
1
Kitabi Dədə Qorqud Dastanlarının Dili - Ə.M Dəmirçizadə

Kitabi Dədə Qorqud Dastanlarının Dili - Ə.M Dəmirçizadə

Kitabi Dədə Qorqud Dastanlarının Dili Ə.M Dəmirçizadə İyirmi ilə yaxın bir zaman bundan əvvəl "Azərbaycan ədəbi dili tarixi xülasəlari" adlı kitabımda "Kitabi-Dadə Qorqud" dastanları şifahi ədabi ...
5606
0
Naxçıvan Şivələrinin Lüğəti - Atalar Sözləri - Məmməd Əhmədov

Naxçıvan Şivələrinin Lüğəti - Atalar Sözləri - Məmməd Əhmədov

Naxçıvan Şivələrinin Lüğəti Atalar Sözləri Məmməd Əhmədov
2965
0
Doqquz Bitik I - Firudin Ağasıoğlu

Doqquz Bitik I - Firudin Ağasıoğlu

Doqquz Bitik I - Firudin Ağasıoğlu Azərbaycanın tarixinə aid çoxlu kitablar yazılmış, burada yaranan dövlət-lərin tarixi, coğrafi sınırları, ölkənin mədəni və sosial durumu geniş təsvir olun-muşdur. ...
4992
1
آراز، ارس در گذرگاه تاریخ - محمد حافظ زاده-Araz Dər Güzergahe Tarix - Məhəmməd Hafizzadə

آراز، ارس در گذرگاه تاریخ - محمد حافظ زاده-Araz Dər Güzergahe Tarix - Məhəmməd Hafizzadə

Araz Dər Güzergahe Tarix - Məhəmməd Hafizzadə ارس در گذرگاه تاریخ - محمد حافظ زاده
2375
0
Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları - Ahmet Taşağil

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları - Ahmet Taşağil

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları - Ahmet Taşağil Boylar halinde yaşamak, ya da boy organizasyınları halinde çeşitli siyasi kuruluşlar meydana getirmek, İslam Öncesi Türk Tarihinin en önemli ...
9503
1
Təmsillər - Mərkəz Quliyev

Təmsillər - Mərkəz Quliyev

Təmsillər Mərkəz Quliyev Təmsil - epik növün ən qədim janrlarından biridir. Təmsil həcmcə kiçik olur, lakin dərin məna ifadə edir. Təmsilin əsas xüsusiyyəti tənqidi və satirik məzmunda olmasıdır. ...
3741
0
آشنایی با زبان ترکی خراسانی -  جلال قلی زاده مرزجی-Aşnayi Ba Zəbane Türki Xorasani - Cəlal Qulizadə Mərzəci

آشنایی با زبان ترکی خراسانی - جلال قلی زاده مرزجی-Aşnayi Ba Zəbane Türki Xorasani - Cəlal Qulizadə Mərzəci

Aşnayi Ba Zəbane Türki Xorasani - Cəlal Qulizadə Mərzəci آشنایی با زبان ترکی خراسانی - جلال قلی زاده مرزجی با توجه به این که زبان ترکی در ایران زبان میلیونها نفر از مردم کشور است کمبود منابع مکتوب ...
4042
2
دیدی از نوآوری های حبیب ساهر - ح.صدیق-Didi Əz Noavərihaye Həbib Saher-Sediq-Düzgün

دیدی از نوآوری های حبیب ساهر - ح.صدیق-Didi Əz Noavərihaye Həbib Saher-Sediq-Düzgün

Didi Əz Noavərihaye Həbib Saher-Hüseyn Düzgün دیدی از نوآوری های حبیب ساهر ح.صدیق
1858
0
XX Əsrin Əvvəlləri Azərbaycan Yazıçıları - İsa Həbibbəyli

XX Əsrin Əvvəlləri Azərbaycan Yazıçıları - İsa Həbibbəyli

XX Əsrin Əvvəlləri Azərbaycan Yazıçıları - İsa Həbibbəyli  Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmində yazıçı və şairlərin həyatı və yaradıcılıqlarının əsas tarixlərinin, tərcümeyi-hal göstəricilərinin, ...
8157
0
TARİXİN KÜSÜFLƏRİ  12- ci məqalə Ferhad Cavadi - Farhad Javadi Yekan Sadi-فرهاد جوادی یکان سعدی-

TARİXİN KÜSÜFLƏRİ 12- ci məqalə Ferhad Cavadi - Farhad Javadi Yekan Sadi-فرهاد جوادی یکان سعدی-

Ferhad Cavadi Azərbaycan və Türk Dünyası Toponimlərinin kök Araşdırması 111 Toponimin Ad Mənşəyi və Etimologiası
831
0
Naxçıvanin Urbanonimləri - Adil Bağırov

Naxçıvanin Urbanonimləri - Adil Bağırov

Naxçıvanin Urbanonimləri Adil Bağırov Azərbaycan toponimlər sisteminin tərkib hissələrindən birini topoqrafik obyekt adları - urbanonimlər təşkil edir. Urbanonim latınca urbanus - "şəhərli, şəhər ...
2320
0

Arama