Arthur Schopenhauer-şopenhavir- – İsteme Ve Tasarım Olarak Dünya

6908
1
2018/4/17
Oy Sayısı 1
Oy Sonucu 7

Arthur Schopenhauer -şopenhavir– İsteme Ve Tasarım Olarak Dünya

Çeviren: Levent Özşar

Yayıntarihi: 1844

2. Basını 2009

Biblos Kitabevi

BU NEDENLR KALDIRILDI

Bu kitabın telifi biblos kitabevine aittir. Bunu sitenizden kaldırın.

 

ÇevirmeninSözü:

Schopehauer'inbaşyapıtı "İstemeveTasarımOlarakDünya"nın (Die WelltalsWille und Vorstellung) Türkçedeolmaması, birçokkişigibibenimiçin de kanıksanmışbireksiklikgibiydi. Düşünürünönemini Jung okumalarımsırasındadahaiyifarkedipkitabıçevirmeyeyöneldim.Ne ki, metindekidipnotların, eskiçağ, ortaçağdüşünürlerinden, yeniçağkaynaklarındanyapılanalıntılarınçokfazlaolduğunugördüm.Ayrıcafilozofbirkonuyugenelliklebirdenfazlaörnekleaçıklamış, yinelemelerdenkaçınmamıştı. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, ScleimachergibifilozoflarlahesaplaşmayaayrılmışbölümlerokurunSchopehauer'inbuyapıtındakianatemalarınıizlemesinialabildiğinegüçleştiriyordu. Bunlar, Schopenhauer'inyaşamıboyuncaveripveriştirdiğiokulfelsefecileridışındakalangenişokurkitlesiiçinkitabıcaydırıcıkılacaktı.Bu nedenlekısaltılmışbirmetniTürkçeyeçevirmeyiuygungördüm.Böyleceyapıtgenişbirokurkitlesineaçılmışoldusanıyorum.

Bu durumda bile okurelindekikitabın "çetinbirmetin" olduğundanhiçkuşkulanmasın.Kitabınsunduğuaydınlığıhaketmekiçinoldukçabüyükbiremekvermesigerekecek.Kitabakendinivermeyenbirininondanbirşeyalmasıolanaksızgibi.

users/bey-1395/0508"İstemeveTasarımOlarakDünya" hem çağdaşpsikolojiye hem de çağdaşfelsefeyeönemlikatkısıolanbiryapıt. Nietzsche, Wittgenstein gibifilozoflar, Freud, Jung gibipsikanalistler, Wagner gibisanatçılar Schopenhauer'-den şöyleya da böyleetkilenenlerdenbazıları. Onunetkilendikleriiçinde en önemlikişi Kant obagerek. Bununlabirliktefilozofunönemlibirözelliği de Doğufelsefesini ilk kezBatıfelsefesindeözümsemişolması.Birorkestrasyonharikasısayılanbuyapıttaanatemanın "birlik" okluğusöylenebilir.Kitapkendindeistemeolantekdünyaolduğuanlayışınadayanıyor.Bu isteme, belli kalıplararacılığıilebilenöznenintasarımındadünyayadönüşüyor.Amakitaptayeralan, bilgifelsefesindenetiğe, sanatagenişleyengörüşlerkonusundadahafazlabirşeysöylemekbuyazının, çevirmeninamacınıaşacaktır. 

 

 

Tercümanlar:
Yayın:
Biblos
Yayın Yılı:
1844 (Miladi)
Dosya Türü:
PDF Document
İçerik Dili:
Türkçe

İsteme ve tasarım olarak dünya isimli kitabın taraması çok kötü.

 Sayın oxucular!
Turuz sitesi bir kültürəl ocaq olaraq dilçiliklə bağlı qonulardan danışır. Bu sitə dilçiliklə bağlı dəyərli bilgilər verməkdədir.Dilimizin tarixi və etmolojisi sahəsində çalışan bu sitə, sözlərin kökü və etimolojisi haqqında, başqa sitələrdən dəyişik olaraq, eyləmlə(fe'l) bağlı anlamların açıqlayır.
Sitəmizdə dilçiliklə bağlı bir çox kitab,sözlük, yazılar əldə edib oxuyabilərsiniz. Umuruq ki bu sitə, siz dəyərli, sayın oxucular yardımıyla, dilçilik qollarının gəlişməsi, yüksəlişi yolunda bir addım götürəbilsin.
Bey Hadi (h.beyhadi@gmail.com)
Təbriz