Dilimizin Ulu Səsi Dədə Qurqud Abidəsi - Elnarə Nadirqızı Ələkbərova

5538
0
2014/12/15
Oy Sayısı 1
Oy Sonucu 7

Türkoloji ədəbiyyatda «oğuz» etnoniminin mənşəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bu mənada ilk cəhdlər İ.N.Berezin, bir qədər sonra isə P.Pellio tərəfindən edilmişdir. Hər iki tədqiqatçı onu oğuz ~ uğuz «inoyin ilk südü - ağız» mə¬nasında izah etmişdir.A.N.Bernştam,D.Sinor, L.Bazen isə oğuz sözünü öküz totemi ilə əlaqələndirmiş,onun ögüz ~ höküz> ôgüz'-o yuz şəklində formalaşdığını göstarmişlor'.

N.A.Baskakovun fikrincə, oğuz termini il (<<fikirləşmək, düşünmok») və Qg (ofikir, düşüncə») kökünə - )lUz/ giiz, -uz/-üz şəkilçisinin qoşulması nəticəsində düzələrək «müdrik» mənasını ifadə edir-ıMacar alimi Y.Nemet bu sözün ok(<<qəbilə, boy») və -uz/z( cəm ədatı) hissələrindən ibarət olub, «boylan> mənasında işləndiyini açıqlamışdır. Oğuz elinin boz-ox və üç-ox kimi iki qola ayrılmasını əsas götürən F.sümər də Y.Nemetlə razılaş¬mışdır '. Prof.E.Əzizov isə bunu bir qədər fərqli izah etmişdür: oğuz - «iki qəbilə (tayfa)»:'.

Oğuz termini «oxlan>(L.Ligeti), «buynuz»(A.Budverq), oyrot etnoniminin variantı(Q.Ramstedt)5,«ilk insan, ilk oğul, ilk nəsil»6 mənalarında da təqdim olunmuşdur.

Yayın:
Nurlan
Yayın Yılı:
2007 (Miladi)
Sayfalar:
166
Dosya Türü:
PDF Document
İçerik Dili:
Azərbaycan Türkcəsi

 Sayın oxucular!
Turuz sitesi bir kültürəl ocaq olaraq dilçiliklə bağlı qonulardan danışır. Bu sitə dilçiliklə bağlı dəyərli bilgilər verməkdədir.Dilimizin tarixi və etmolojisi sahəsində çalışan bu sitə, sözlərin kökü və etimolojisi haqqında, başqa sitələrdən dəyişik olaraq, eyləmlə(fe'l) bağlı anlamların açıqlayır.
Sitəmizdə dilçiliklə bağlı bir çox kitab,sözlük, yazılar əldə edib oxuyabilərsiniz. Umuruq ki bu sitə, siz dəyərli, sayın oxucular yardımıyla, dilçilik qollarının gəlişməsi, yüksəlişi yolunda bir addım götürəbilsin.
Bey Hadi (h.beyhadi@gmail.com)
Təbriz